Themabijeenkomst Modernisering bemanningseisen

Traditiegetrouw organiseert het CBRB een bijeenkomst over een actueel thema voorafgaand aan de beurs Maritime Industry in Gorinchem. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op 2 juni met als onderwerp Modernisering van de bemanningseisen. Al vele jaren komt er vanuit de praktijk veel kritiek op het huidige stelsel van bemanningseisen. Modernisering van de huidige regels voor de vaartijd van schepen en de samenstelling van bemanningen is voor veel binnenvaartbedrijven een dringende wens.
 
Twee vragen die sociale partners op Europees niveau moeten beantwoorden staan tijdens de bijeenkomst centraal:
  1. Welke wijzigingen moeten op korte en  middellange termijn worden doorgevoerd?
  2. In hoeverre is een principiële heroverweging van de huidige voorschriften nodig?

Nederland bekleedt momenteel het voorzitterschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. De Nederlandse overheid heeft het discussiethema hoog op de agenda gezet. In een ronde tafel conferentie in Straatsburg hebben alle stakeholders de actualiteit van het thema onderschreven. De directeur Maritieme zaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Brigit Gijsbers, zal daarom de aftrap geven. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zullen vervolgens hun visies toelichten en ondernemers uit diverse marktsegmenten van de binnenvaart zullen kort en krachtig knelpunten in de huidige bemanningseisen highlighten. Aansluitend worden de deelnemers uitgenodigd om te discussiëren over dit belangrijke onderwerp.  

Aanmelden voor de themabijeenkomst

Programma themabijeenkomst Modernisering bemanningseisen


10.00 uur    Ontvangst
Met koffie /thee in Restaurant 1
 
10.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Robert Kasteel, directeur CBRB
 
10.40 uur  Inleiding namens de Nederlandse overheid
Brigit Gijsbers, directeur Maritieme zaken, ministerie van Infrastructuur en Milieu
 
11.10 uur De visie werkgevers
Niels Groenewold, CEO Verenigde Tankrederij B.V.
 
11.25 uur De visie werknemers
Myriam  Chaffart, Politiek Secretaris European Transport Workers’ Federation
 
11.40 uur  Knelpunten in de huidige bemanningseisen
CBRB-leden brengen knelpunten naar voren uit hun marktsegment
 
11.55 uur Discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter geven aanwezigen en sprekers hun mening en wordt er gediscussieerd over het thema
 
12.25 uur  Samenvatting & conclusies
Robert Kasteel, directeur CBRB
 
12.30 uur  Afsluiting met aansluitend lunch
 


Aanmelden voor de themabijeenkomst

Ingrid Blom-Meeusen

Ingrid Blom-Meeusen
Secretaris

Contact:

Dossiers in beheer:


Datum: dinsdag 2 juni a.s.
Ontvangst: 10.00 uur
Aanvang: 10.30 uur - 12.30 uur

Locatie: Restaurant 1
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
 
Aanmelden voor de themabijeenkomst

Deelname voor CBRB leden is gratis, niet-leden betalen € 25,-
Ga naar boven