Nieuwsbrief 2017 - 40


December 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 40

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. CBRB Binnenvaart Jaardiner gewijd aan 'De groene versnelling'
  2. Bestuurs- en secretariaatswissel Ledengroep Personenvervoer
  3. CDNI hearing 14 december in Straatsburg
  4. Nieuwe haventarieven voor drie jaar vastgelegd
  5. Nieuwe editie van het kwartaalverslag over de Europese binnenvaart
  6. Overgangsbepalingen passagiersvaart: onafhankelijke tweede voortstuwing
  7. Rectificatie van wijziging Binnenvaartregeling in Staatscourant 
  8. Der Oberrhein - Lebensader vor den Toren Karlsruhes
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CBRB Binnenvaart Jaardiner gewijd aan 'De groene versnelling' 

Het druk bezochte Binnenvaart Jaardiner van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) op vrijdag 24 november was dit jaar gewijd aan een actueel thema met een grote relevantie voor bedrijven in en rond de binnenvaart: De groene versnelling.  

Pieter van Tongeren, Director Outbound Logistics Supply Chain van Tata Steel, ziet goede kansen voor de binnenvaart. Binnenvaartschepen transporteren nu al ca. 35% van het totaal in IJmuiden geproduceerde volume eindproducten. Dit percentage zal de komende jaren verder stijgen. Tata Steel stimuleert de ontwikkeling van duurzame binnenvaart in het kader van haar ‘Corporate Social Responsibility’ doelstellingen. De onderneming is bereid voor de langere termijn contracten aan te gaan zodat de financiering voor scheepseigenaren mogelijk wordt. Het wordt volgens Van Tongeren tijd dat de brancheorganisaties van de binnenvaart, verladers (evofenedex) en de overheid gezamenlijk de verduurzaming van de binnenvaart oppakken en versnellen.
 
Van Tongeren gaf wel aan zich zorgen te maken over de beschikbaarheid van kleine schepen (tot 2.000 ton). Ook moet ervoor gezorgd worden dat jongeren gemakkelijker hun weg vinden naar de binnenvaart.
 
Mark Frequin, Directeur-Generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, constateerde dat de binnenvaart relatief goed presteert, maar bij ongewijzigd beleid toch een toename van de CO2-uitstoot veroorzaakt, terwijl een reductie van 40-50% noodzakelijk is. Hij stelde dat ingezet moet worden op zowel energiebesparing als energietransitie, waarbij uitlaatgasreiniging, biobrandstoffen, brandstofcellen en waterstof een belangrijke rol zullen spelen. Er is niet één oplossing. “Waar blijft de Elon Musk van de binnenvaart ?” vroeg hij zich af. De overheid, in Nederland en in Europa, zal bijdragen maar de sector moet niet afwachten. “Wij zijn geen pinautomaat”, aldus Frequin over de rol van zijn ministerie.
 
Paul Goris, voorzitter van het CBRB, ziet de samenwerking met alle betrokken partijen als belangrijk om de vergroening in de binnenvaart te realiseren. De Green Deal uit het regeerakkoord is een kans voor samenwerking met als doel een grotere modal shift. We zitten met LINc aan tafel met het Havenbedrijf Rotterdam om te praten over de congestie bij de terminals. We zijn samen verantwoordelijk voor het achterlandvervoer en lobbyen samen met de Nederlandse en Duitse verladers. Immers, de congestie in de haven van Rotterdam leidt tot een negatieve modal shift en dat moeten we niet laten gebeuren.
 
Algemene Ledenvergadering
Voorafgaand aan het CBRB Binnenvaart Jaardiner vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de branchevereniging plaats. Directeur Robert Kasteel presenteerde samen met de secretarissen van het CBRB een terugblik en een vooruitblik op de activiteiten van de branchevereniging.
Bestuurslid Hans Teerlink werd bij zijn aftreden bedankt voor zijn rol als vertegenwoordiger van de ledengroep Personenvervoer van het CBRB. Hij wordt opgevolgd door Peter Wagemakers. Namens de ledengroep Sleep- en Bijzondere Transporten is Eric van Viersen tot het Bestuur van het CBRB toegetreden.
Eric van Viersen
Na twintig jaar met heel veel plezier werkzaam geweest te zijn in het onderwijs (zowel voor de klas als directeur), kreeg ik een baan aangeboden bij een Zweeds organisatie adviesbureau, Mercuri Urval. Zij houden zich bezig met de “menselijke factor” in een onderneming (assessments, coaching, werving en selectie etc.). In eerste instantie was het de bedoeling om daar een afdeling onderwijs / overheid op te zetten, maar al snel bleek dat ik een brede klantenkring in het bedrijfsleven opbouwde. Een groot deel hiervan kwam uit de maritieme hoek.

Ook hier weer met veel plezier twaalf jaar gewerkt, en ik kwam via Mercuri Urval in contact met Peter Leenheer, die voor zijn organisatie Bonn & Mees Drijvende Bokken BV een directeur zocht. Na een aantal intensieve gesprekken, ben ik in 2009 bij Bonn & Mees als directeur bij deze prachtige organisatie begonnen. Ik ben momenteel 41 jaar “aan het werk” en heb in die tijd vier banen gehad en heb al die jaren als buitengewoon prettig ervaren.
 
Ik hoop binnen het CBRB een bijdrage te kunnen leveren vanuit mijn ervaring in algemene zin. Wat betreft de ledengroep sleep- en bijzondere transporten, hoop ik deze groep weer wat meer leven in te kunnen blazen en wat vaker bij elkaar te komen.

Naar boven

 

Bestuurs- en secretariaatswissel Ledengroep Personenvervoer

Op dinsdag 21 november vond de najaarsvergadering van de Ledengroep Personenvervoer plaats aan boord van mps. Carpe Diem van Rederij Eureka. Tijdens deze vergadering heeft Hans Teerlink van Rederij Eureka na 9 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van de ledengroep, waarvan 6 jaar als voorzitter, afscheid genomen van het bestuur.Hans Teerlink heeft zich gedurende deze periode altijd met een grote betrokkenheid ingezet voor de belangen van de ledengroep. Hij heeft in die periode met name aandacht gevraagd voor de toekomst van de arbeidsmarkt in de binnenvaart, meer specifiek het tekort aan nautisch geschoold personeel. De leden hebben hem heel hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet.
Ter versterking van het bestuur zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden: John Vierhouten van de Stichting Varende Recreatie en Peter Wagemakers van Trans River Line. Ze zien beiden uit naar de bijdrage die ze kunnen leveren in het bestuur van de ledengroep. Peter Wagemakers heeft Hans Teerlink als voorzitter van de Ledengroep Personenvervoer opgevolgd.
Peter Wagemakers heeft Hans Teerlink ook opgevolgd als vertegenwoordiger van de Ledengroep Personenvervoer in het bestuur van het CBRB tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CBRB die plaatsvond op vrijdag 24 november.

Het bestuur van de Ledengroep Personenvervoer bestaat nu uit Nico Arnts, Hans Heijmen, Leon Schuller, John Vierhouten en Peter Wagemakers. Er wordt nog gezocht naar een extra bestuurder vanuit de dagpassagiersvaart.

Binnen het CBRB is ook het één en ander veranderd. Maira van Helvoirt heeft na jaren secretaris geweest te zijn van de Ledengroep Personenvervoer het stokje overgedragen aan Freya Diepeveen, die al geruime tijd de werkzaamheden voor de Ledengroep Personenvervoer ondersteunt. Voorlopig blijft Maira van Helvoirt nog wel de secretaris van de Overleggroep Veerdiensten / Landelijk Veren Platform en secretaris van de EBU Fahrgastschifffahrtskommission
Peter Wagemakers , sinds 4 generaties werkzaam in de binnenvaart.

Nautisch-technisch manager en mede eigenaar van de passagiersvaartrederij Trans River Line B.V. die met 3 schepen vaart op de Rijn en Donau.  Afkomstig uit de binnenvaart 4e generatie. Gevaren tot 1991,  daarna in het management van verschillende passagiersvaart rederijen .

Vanwege allerlei, soms onnavolgbare, nieuwe regels en wetgeving die een aantal jaren geleden werden ingevoerd, vond ik het raadzaam om mij tien jaar geleden aan te sluiten bij de branche organisatie CBRB.  Hierdoor is het mogelijk om gezamenlijk te adviseren en bij te sturen voordat wij voor voldongen feiten komen te staan.
Veiligheid is belangrijk, maar door overleg hebben wij o.a. kunnen bereiken dat er voor een aantal specifieke eisen voor de passagiersvaart, genoemd in hoofdstuk 15 ROSR , met name voor de vluchtweg door keukens en alarminstallaties, alternatieven zijn gevonden. Waardoor hetzelfde veiligheidsniveau tegen aanzienlijk lagere kosten bereikt kan worden.

Een alternatief voor de 2e onafhankelijke voorstuwing is deze week in Straatsburg besproken (zie elders in deze nieuwsbrief). Met name het CBRB en ook andere organisaties hebben een deskundig rapport opgesteld en een alternatief voorgesteld, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft, maar tegen acceptabele kosten. De uitkomst blijft nog even spannend.
Er is een lange weg te gaan, zeker voor schepen die internationaal varen. Door alertheid van onze kant moeten wij de veranderingen in de wetgeving blijven volgen en door overleg bijsturen wanneer dit nodig is.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CDNI hearing 14 december in Straatsburg

Op 14 december aanstaande vindt in Straatsburg de hoorzitting over het CDNI verdrag plaats. Als internationale organisaties zijn het CBRB en EBU beiden uitgenodigd en vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst. Klik hier voor de volledige agenda. 

De gezamenlijke organisaties (EBU en ESO) hebben een 'position paper' opgesteld en ingediend. Klik hier voor dit document. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., EBU milieu coördinator

Naar boven

 

Nieuwe haventarieven voor drie jaar vastgelegd


Op 1 december zijn de nieuwe haventarieven voor de haven van Rotterdam vastgesteld. De nieuw vastgestelde tarieven gelden voor de komende drie jaar. Het CBRB neemt, via Deltalinqs, deel aan de marktconsultatie die voorafgaat aan de vaststelling van de haventarieven.
 
Voor de binnenvaart nemen de tarieven met 1% per jaar toe. Daarnaast gaat het Havenbedrijf Rotterdam het systeem deze periode moderniseren zodat het gebruiksgemak zal worden vergroot.
 
Meer info vindt u hier.  
 

Nieuwe editie van het kwartaalverslag over de Europese binnenvaart


De nieuwe editie van het kwartaalverslag over de Europese binnenvaart, dat in samenwerking met de Europese Commissie wordt opgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), is nu beschikbaar. De Market Insight die in het najaar van 2017 verschijnt geeft informatie over de situatie van de binnenvaart in het begin van 2017. U kunt hieronder een samenvatting van dit verslag lezen. Het verslag kan volledig in pdf-formaat worden gedownload in het Engels, Duits Frans of Nederlands op http://www.ccr-zkr.org/13020800-nl.html of rechtstreeks worden ingezien op http://www.inland-navigation-market.org/nl/.
Samenvatting
Diverse aspecten wijzen erop dat de economische omstandigheden in Europa erop vooruitgaan: de export blijft toenemen, de industriële productie in de EU is in kw1 2017 met 1,9% gestegen in vergelijking met kw1 2016 en in de meeste Europese landen met binnenvaart trekt ook de bouw weer aan. De hoeveelheden die in het eerste kwartaal van 2017 door de binnenvaart werden vervoerd, liepen echter terug.
Hoewel de situatie er beter op geworden is in vergelijking met eind 2016, is de totale vervoersprestatie over de traditionele Rijn in kw1 in 2017 met 12% gedaald in vergelijking met kw1 2016. Deze daling bedroeg voor de Donau 22%. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de lage waterstanden die zich aan het begin van 2017 voordeden en door periodes van vorst die aan het begin van het jaar de scheepvaart over de Donau parten speelden. De ontwikkeling is echter niet hetzelfde in geheel Europa. Aan het begin van 2017 is het vervoer van goederen door de binnenvaart in België bijvoorbeeld toegenomen. Deze stijging was voornamelijk terug te vinden in het containervervoer dat in België de forse opwaartse trend voortzette met een groeipercentage dat vrijwel 20% bedroeg. 

De marktoverzicht en marktobservatie in het kort
De CCR publiceert jaarlijks het jaarrapoort en elk kwartaal een bulletin over de binnenvaartmarkt in Europa, die gratis ter beschikking worden gestald. De publicaties bevatten analyses van de economische situatie die zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheden en het vervoersbeleid in het algemeen een vertrekpunt kunnen vormen voor de strategische beeldvorming. Sinds 2005 biest de Europese Commissie de CCR een cofinanciering voor de vergaring en analyse van de gegevens. Deze vruchtbare samenwerking heeft de CCR in staat gesteld deze werkzaamheden, die de CCR nu al bijna twee eeuwen voor de Rijnvaart verricht, uit te breiden tot alle Europese waterwegen. 
Voor een gedrukte versie van de publicatie kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overgangsbepalingen passagiersvaart: onafhankelijke tweede voortstuwing 


Zoals afgesproken was in de CESNI-PT-vergadering van eind september, hebben we, in samenwerking met de Duitse delegatie, een concreet voorstel geschreven voor herziening van de overgangsbepaling voor de onafhankelijke tweede voortstuwing. Bij de ledenvergadering van 21 november is dit voorstel uitgebreid inhoudelijk besproken.
 
Op 28 november is dit voorstel gepresenteerd aan de CESNI-PT-werkgroep.
 
Na een langdurige en moeilijke discussie, waarbij er vanuit onverwachte hoek kritische vragen werden gesteld, is uiteindelijk afgesproken dat er nog enkele tekstuele aanpassingen zullen worden doorgevoerd.
 
Het lijkt er op, dat met de voorgestelde aanpassingen, een overeenkomst zal worden bereikt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er in februari positief zal worden besloten, en er dus een oplossing is gevonden voor dit knelpunt uit het moratorium. Een langdurige en zware bevalling, met een hopelijk voor de sector tevredenstellend resultaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Rectificatie van wijziging Binnenvaartregeling in Staatscourant

In CBRB-Nieuwsbrief 37 werd in het artikel Wijziging Binnenvaartregeling verwezen naar een publicatie in de Staatscourant. Met dank aan een oplettend CBRB-lid is geconstateerd dat er in de verschillende bemanningstabellen fouten waren opgetreden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een rectificatie in de Staatscourant geplaatst, om de foutief gepubliceerde bemanningstabellen te corrigeren. De regeling is gepubliceerd in Staatscourant 2017-63042-n1 en treedt op 1 december 2017 in werking.

Naar boven

 

Der Oberrhein - Lebensader vor den Toren Karlsruhes

 

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

Ga naar boven