Nieuwsbrief 2017 - 39

*|MC:SUBJECT|*


November 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 39

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

ALV en Binnenvaart Jaardiner - De groene versnelling - 24 november 2017

Inhoudsopgave:

 1. Zorg dat Stage V-norm verduurzaming motoren versnelt, niet tegenhoudt
 2. Drie vacatures
  1. The European Inland Waterway Transport (IWT) platform is looking for a coordinator
  2. Junior projectmanager in maritieme omgeving
  3. Logistiek medewerker met commercieel talent 
 3. Binnenvaart moet snel verduurzamen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zorg dat Stage V-norm verduurzaming motoren versnelt, niet tegenhoudt

Als de overheid drie miljard euro investeert in vergroening van de Europese binnenvaart, levert dat de maatschappij 22 miljard euro aan milieuwinst op. Dat is ook in het belang van de branche zelf; de maatschappij accepteert niet dat de binnenvaart achter gaat lopen. Dat schrijft Jan Vogelaar, adjunct-directeur van het CBRB in dit opinieartikel.

Verschenen in de Binnenvaartkrant
Krant 24 + Thema Motoren en brandstof
De noodzaak om vervuilende en voor het klimaat bedreigende emissies van de binnenvaart substantieel te verlagen is buiten twijfel. De modaliteit binnenvaart loopt bij het overgrote deel van de transporten wat duurzaamheid betreft nog voorop maar als we niets doen halen de andere modaliteiten ons in.
Het grootste deel van de vervuiling die de binnenvaart veroorzaakt (vervuilende emissies en CO2) wordt uitgestoten door motoren. Daar moeten we dus iets mee. Als we niets doen zal de benodigde verduurzaming niet of niet snel genoeg plaatsvinden. Dat houdt op lange termijn in dat we een deel van de markt kunnen gaan verliezen. Dat is niet de bedoeling.
Het is niet zo dat we daar nu pas achter komen. Al meerdere jaren wordt geprobeerd om zowel voor de maatschappij als voor de binnenvaartbedrijven goede regelingen in het leven te roepen.

Het grootste probleem waar we mee geconfronteerd zijn, is dat Stage V-motoren momenteel – enkele uitzonderingen daargelaten – nog niet beschikbaar zijn. Ook is onbekend wat de kosten zijn van dergelijke motoren en van de benodigde technieken om aan de norm te voldoen.
Het voorstel van CBRB en EBU om een normering (EPA Tier 4) in te voeren waar wél motoren voor op de markt zijn en deze norm in een beperkte tijd voor alle schepen in te voeren, is weggewuifd. Nu zitten we met regelgeving die veel geld kost, veel onzekerheid veroorzaakt en slecht is voor het milieu (door motoren voor te schrijven die niet geleverd kunnen worden). We zijn de laatste jaren dan ook niet blij geweest met de regelgeving die is ingevoerd. Gedane zaken nemen echter geen keer en we zullen er mee moeten leven.
Wat is nodig voor schone binnenvaart?
 • subsidiëring van de meerkosten veroorzaakt door de Stage V-normering
 • financiering van investeringen in Stage V-motoren tegen aantrekkelijke voorwaarden
 • incentives verlenen om versnelling te bevorderen in het voldoen aan de Stage V-norm
 • belemmeringen in de regelgeving voor bestaande motoren wegnemen om aan de Stage V-norm te voldoen
 • financiering van investeringen in bestaande motoren die aan de Stage V-norm voldoen tegen aantrekkelijke voorwaarden
 • logistieke oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen
 • technische oplossingen (bijvoorbeeld scheepsvorm) om CO2-uitstoot te verminderen
 • gedragsbeïnvloeding om CO2-uitstoot te verminderen
Er is geen alternatief
De huidige CCRII-emissienorm is achterhaald. De toekomstige Stage V-norm kan en moet de eerste jaren de verduurzaming van motoren voor de binnenvaart versnellen. Dat door bedrijven nu nog CCRII-motoren worden besteld, is voor die bedrijven logisch; er is geen alternatief. Maar voor de binnenvaart is het geen goede ontwikkeling. Het idee dat dit zekerheid geeft voor bijvoorbeeld de eerstkomende tien jaar is in onze ogen niet reëel. Regels die verdere vergroening en verduurzaming afdwingen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet lang op zich laten wachten. Dat verwachten wij ook voor bestaande motoren. De overheid streeft naar zero emissie in 2050.
 
Beleid en incentives en investeringsbeslissingen moeten op de korte termijn dan ook gericht worden op versnelling van het behalen van de Stage V-normering, ook voor bestaande motoren. Daarnaast is beperking van de CO2-uitstoot noodzakelijk.
Of nieuwe regels ook voor bestaande motoren zouden moeten gelden, is een vraag die hout snijdt. Het antwoord hangt veelal af van de positie die je inneemt. De maatschappij accepteert niet dat de binnenvaart achter gaat lopen.
Is het redelijk van bedrijven te verwachten dat motoren, die volgens de bestaande regels gekocht en ingebouwd zijn, aan strengere eisen moeten voldoen?  Het antwoord is nee, maar daar ligt wel een aanknopingspunt voor de voorstellen die we de laatste tijd hebben gedaan.
 
Van gasolie naar waterstof
Momenteel draait het overgrote deel van de motoren van binnenvaartschepen op gasolie. Die gasolie is niet te vergelijken met hetgeen door zeeschepen wordt gebruikt. De binnenvaart gebruikt schone, zwavelvrije gasolie.
Het gebruik van GTL neemt toe. Daarnaast is er een aantal schepen die op LNG varen. Wat dieselelektrische voortstuwing betreft worden de generatoren die elektriciteit opwekken nog steeds met gasolie gevoed. Echt elektrische voortstuwing is nu nog niet mogelijk. Het opslaan van energie in accu’s en daarmee het schip voortstuwen is veelbelovend en kan voor sommige transporten een oplossing zijn. Voor het grootste deel van de transporten is de techniek nog niet toepasbaar. Als er een generator wordt gebruikt om de accu’s te laden dan blijft het een door gasolie voortbewogen schip.
Waterstof is in de toekomst misschien wel de echt duurzame optie. Het wereldwijde energiegebruik kan opgewekt worden door 5 procent van de Sahara te gebruiken voor zonnecellen. Ook windenergie levert elektriciteit op. Met deze energie kan water in waterstof omgezet worden.
Het komt er op neer dat opslag en transport van die energie de echte problemen zijn. De energie op de juiste tijd in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats opslaan en transporteren is nu de uitdaging. Schepen hebben relatief veel ruimte voor opslag in tanks. Biobrandstof is wellicht een tussenoplossing maar er kleven dermate veel en grote bezwaren aan dat het voor de toekomst alleen in beperkte mate zal kunnen helpen.   
 
Hoe nu verder?
Als we niets doen, zal de benodigde verduurzaming niet snel genoeg plaatsvinden. Dat houdt op lange termijn in dat we terrein kunnen gaan verliezen. De maatschappelijke baten van vermindering van emissies zijn zeven keer zo groot als de benodigde investering. Om verduurzaming te bereiken is een ‘business case’ voor binnenvaartbedrijven noodzakelijk.
Voor drie miljard euro (€ 3.000.000.000,-) is de hele Europese binnenvaart zo schoon als maar mogelijk is. De maatschappelijke baten zijn dan 22 miljard euro (€ 22.000.000.000,-) Als bedacht wordt dat alleen al in Nederland door de overheid voor 6 miljard euro (€ 6.000.000.000,-) belastinggeld aan personenauto’s (veelal plug-in hybrides) is uitgegeven zonder enig milieuresultaat, dan zou het voor de binnenvaart, die de wegen ontlast en zonder hinder voor de samenleving veel goederen vervoert, toch mogelijk moeten zijn om de gevraagde incentives in te voeren. Het resultaat is verbazingwekkend: schone binnenschepen waar de maatschappij veel plezier van kan beleven.
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
adjunct directeur/secretaris Juridische Zaken
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
en EBU milieu coördinator
Meer informatie over nieuwe emissie-eisen voor de binnenvaart: NRMM Fase V

Naar boven

Drie vacatures

The European Inland Waterway Transport (IWT) platform is looking for a coordinator

The newly established European IWT platform, a joint project by the European Barge Union (EBU) and the European Skippers’ Organisation (ESO) is looking for a coordinator for its Brussels-based office. This new function will be fulfilled in close cooperation with the Secretary Generals of the establishing organisations EBU and ESO.
We are looking for a coordinator who will manage the European IWT platform on behalf of the EBU and ESO. The coordinator reports to the two Secretary Generals of these two organisations. He/she will be responsible to coordinate the different activities and projects carried out within the platform.
Meer informatie...

Junior projectmanager in maritieme omgeving

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) levert een stimulerende bijdrage aan het algehele kennisniveau van ondernemers en stakeholders in de binnenvaartsector. Dat doen wij door actieve deelname aan (internationale) onderzoeksprojecten. En door het inrichten en onderhouden van strategische kennisnetwerken, bestaande uit koplopers in de maritieme (maak)industrie en dienstverlening.
Vanwege groei van onze opdrachtportfolio zijn wij op korte termijn op zoek naar een getalenteerde academicus voor de positie van junior projectmanager. Deze positie biedt een uitstekende kans om onderdeel te worden van een ambitieus, toekomstgericht en internationaal georiënteerd team.
Meer informatie...

Logistiek medewerker met commercieel talent 

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is een stichting die zich inzet om de binnenvaart bekendheid te geven bij met name externe doelgroepen, zoals verladers en overheden, met als uiteindelijk doel meer vervoer over water en een goed imago. Voor het team van Maatwerk Voorlichting Binnenvaart, onderdeel van het BVB, zijn we op zoek naar een enthousiaste, commerciële logistiek medewerker. Je zult in deze functie de logistiek adviseur in buitendienst ondersteunen. Het Maatwerk-project heeft als doel om verladers te informeren over de voordelen van de binnenvaart, met hen samen te kijken hoe deze transportwijze binnen hun logistieke organisatie zou passen en de overstap naar het vervoer over water ook daadwerkelijk te realiseren. In de rol van logistiek medewerker word je ook ingezet voor logistieke projecten van het Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB). Zij zetten zich in om transport per binnenvaart nóg slimmer en duurzamer te maken. Het BVB en EICB zijn bij elkaar gevestigd en werken veel samen.
Meer informatie...

Binnenvaart moet snel verduurzamen

CBRB positief over kabinetsplan voor Green Deal 

Gepubliceerd op 3 november 2017
Wil de binnenvaart de schoonste modaliteit blijven ten opzichte van weg en spoor, dan moet de sector versneld verduurzamen. Met die dringende boodschap komt het CBRB tijdens zijn Binnenvaart Jaardiner op 24 november dat als thema heeft De groene versnelling. Tempo is nu echt vereist, stelt deze brancheorganisatie. Het CBRB is dan ook positief over het kabinetsplan om met de sector een Green Deal te sluiten.
Het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese NRMM Verordening en de nationale Energieagenda maken een versnelling van het proces van verduurzaming noodzakelijk. De recente uitspraak van de rechtbank in Den Haag die het kabinet dwingt tot de aanpak van luchtvervuiling is een extra stok achter de deur. De opgave waarvoor de binnenvaart richting 2050 staat wat betreft de terugdringing van milieuschadelijke emissies (NOx en PM) én broeikasgassen (CO2), vereist een structurele aanpak.
 
,,De zo hoog nodige transitie gaat echter niet vanzelf. Het is noodzakelijk dat marktpartijen en overheid samen stappen zetten om te versnellen en de transitie naar een toekomstbestendige vervoersmodaliteit mogelijk te maken: schoon, veilig en concurrerend ten opzichte van andere modaliteiten’’, aldus directeur Robert Kasteel.
 
Het CBRB wil snel overeenstemming over de Green Deal om binnenvaartschepen duurzamer te maken. Kasteel: ,,Het gebrek aan bereidheid om voor milieuvriendelijk vervoer te betalen, betekent een extra belasting voor scheepseigenaren. Maatregelen die de binnenvaart ondersteunen zijn zeer wenselijk. Zoals het regeerakkoord vermeldt, kan de binnenvaart een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg én het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat.’’
 
Het CBRB zet actief in op aanpassing van wet- en regelgeving, het opstellen van een transitiemodel en het bepalen van incentives. Daarnaast inventariseert het vergroeningstechnieken en deelt in kennis hierover. Belangrijk initiatief is nu de opzet van een Fonds Vergroening Binnenvaart.
 
Kasteel: ,,Maar een financieringsfonds is niet voldoende. We staan voor cruciale vragen: leidt de huidige regelgeving tot het achterblijven van milieu- en klimaatprestaties? Hoe beïnvloedt de onzekerheid over de kosten en baten van nieuwe technieken de besluitvorming over investeringen? Komen er meerdere stimulerende maatregelen om de gewenste versnelling van de vergroening te bereiken? Doen verladers voldoende mee?’’

Op het Binnenvaart Jaardiner van het CBRB gaan gastsprekers Mark Frequin (directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Pieter van Tongeren (director Outbound Logistics Supplychain bij Tata Steel) nader in op deze vraagstukken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Naar boven

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven