Nieuwsbrief 2017 - 36

*|MC:SUBJECT|*


November 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 36

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB protesteert tegen geplande verhoging laag BTW-tarief
 2. Stoffen met >10% benzeen en kookpunt <60° C
 3. Verslag ADN Safety Committee
  1. ADN Vlamkerende roosters IIB en Scheepsstoffenlijst
 4. Stand van zaken binnenvaarttransport van oliezaadkoeken
 5. CESNI-vergadering van 18 oktober 2017
 6. Voorlopige planning van de sluizen in de Boven-Rijn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CBRB protesteert tegen geplande verhoging laag BTW-tarief

Het CBRB maakt zich zorgen over de (voorgenomen) verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9%. Dit zal voor zowel de passagiersvaart (dagvaart en riviercruisevaart) als de veerdienstsector direct negatieve gevolgen hebben. Daarom heeft het CBRB deze brief aan de Vaste Kamercommissie van Financiën gestuurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Stoffen met >10% benzeen en kookpunt <60° C

Refererend naar CBRB nieuwsbrief 2017-29 en 2017-19 sturen wij u in de bijlage de eerder aangekondigde Multilaterale Overeenkomst “MO-21”, inzake het vervoer van benzeen-houdende stoffen met >10% benzeen en een initieel kookpunt <60° C, die in het ADN-2017 per abuis aan een C11-tankschip zijn toegekend. Zoals eerder aangegeven zal dit in het ADN-2019 worden recht getrokken.
 
Wij raden u aan indien het voorkomt dat u dergelijke stoffen vervoert, op de volgende zaken te letten:
 • Zorg er voor dat deze Multilaterale overeenkomst aan boord van uw schip/schepen aanwezig is;
 • Houdt uw scheepsstoffenlijst ADN 2015 bij de hand;
 • Controleer of op het vervoersdocument is verwezen naar deze MO, zoals beschreven in de MO, onder punt 2.
Indien u meer details wilt lezen kunt u hiervoor (en voor informatie over het voortraject) terecht in de links naar de eerder genoemde nieuwsbrieven; 2017-29 en 2017-19.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Verslag ADN Safety Committee

Zoals u eerder hebt gelezen in nieuwsbrief 2017-29 willen wij u bijpraten over vlamkerende roosters van ladingtanks aan boord van tankschepen.
Inmiddels is het Verslag van de 31e bijeenkomst van het ADN Safety Committee verschenen op de website: Met addendum:

ADN Vlamkerende roosters IIB en Scheepsstoffenlijst


Voor welke stoffen moet ik nu IIB-roosters hebben?
In het bovengenoemde Verslag zijn de wijzigingen aangegeven die EBU/ESO hebben weten te bewerkstelligen met de andere partijen zoals beschreven in nieuwsbrief 2017-29.
Voor een aantal stoffen blijven IIB-posities over, hiervan zijn een aantal stoffen bewezen ingedeeld in IIB, van een aantal posities is het onbekend wat de eigenschappen zijn.
Zij zijn ‘worst case scenario’ ingedeeld en kunnen worden getest op MESG door de producent van de stof. Van Acetal en ETBE hebben we begrepen dat deze stoffen zullen worden getest.
 
Vooralsnog, naast de toelichting die is gegeven in eerdere berichtgeving over o.a. de “N.E.G.-posities” waarbij een afzender aan moet kunnen tonen dat de stof in IIB-3 mag worden ingedeeld, moet men voorlopig rekening houden met de volgende stoffen waarvoor IIB-roosters worden voorgeschreven.

Voor de goede orde betekent dit, tenzij er nog stoffen getest zullen worden, dat de volgende stoffen met een tankschip met IIB-3 vlamkerende roosters niet vervoerd mogen worden, na het vernieuwen van Klasse, na 31-12-2018:
UN no. Name
1088 ACETAL
1108 1-PENTENE (n-AMYLENE)
1157 DIISOBUTYL KETONE
1167 DIVINYL ETHER (in C11 schip met druktanks)
1179 ETHYLBUTYLETHER (ETHYL-tert-BUTYLETHER)
1198 FORMALDEHYDE, solutions
(opm MZ: dit is >25 vol.% in water, <25 vol.% is UN 2209)
1216 ISOOCTENES
1224 KETONES N.O.S
1300 TURPENTINE, SUBTITUTE
1545 ALLYL ISOTHIO CYANATE
2215 MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN
2264 N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE
2288 ISOHEXENEN
2323 TRIETHYL PHOSPHITE
2324 TRIISOBUTYLENE
2350 BUTYLMETHYLETHER
2370 1- HEXENE
2381 DIMETHYL DISULPHIDE
2477 METHYL ISOTHIOCYANATE
2527 ISOBUTYLACRYLATE
2618 VINYLTOLUENE
2683 AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION
3079 METHACRYLNITRILE
3256 ELEVATED TEMPERATURE LIQUID,FLAMMABLE, N.O.S.
9001 SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT FP > 60 °C, HANDED OVER FOR CARRIAGE AT A TEMP WITHIN 15 k FROM THE FLASHPOINT
(Zie ook Multilaterale Overeenkomst: MA 018-Subdivision explosion group IIB)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Stand van zaken binnenvaarttransport van oliezaadkoeken

Refererend aan nieuwsbrief 2017-29, artikel 6 treft u bijgaand actuele informatie aan over de stand van zaken rond het vervoer van Oliezaadkoeken, in het bijzonder Palmpitschilfers (PKE of palm kernel expeller). Bijgevoegd bericht is door het Comité van Graanhandelaren en met input van het CBRB opgesteld. De binnenvaartsector en ladingbelanghebbenden hopen naar een structurele duidelijke oplossing te werken.

 PKE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

CESNI-vergadering van 18 oktober 2017

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is onder voorzitterschap van de heer Max Nilles, afgevaardigde van Luxemburg, op woensdag 18 oktober 2017 te Straatsburg bijeengekomen. Twaalf lidstaten en een waarnemersstaat, de Republiek Oekraïne, ter gelegenheid van deze vergadering officieel erkend als waarnemersstaat, evenals de Savacommissie, de VN/ECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties), alsook verschillende bij CESNI erkende organisaties, hebben aan het overleg deelgenomen.
Ter gelegenheid van deze laatste vergadering in 2017 heeft het comité besloten de status van waarnemersstaat aan de Republiek Oekraïne toe te kennen. Bovendien heeft het comité de instelling van een tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen op binnenschepen gevalideerd. Betreffende het opstellen van standaarden voor beroepskwalificaties, met name inzake competentiestandaarden, praktijkexamens, medische criteria en simulatoren, werden de werkzaamheden sinds 6 juli, datum waarop het comité voor het laatst bijeen kwam, op intensieve wijze voortgezet met het oog op het onderzoek van de resultaten tijdens de vergaderingen van de Werkgroep CESNI/QP in de afgelopen maand september en de komende maand november. Tot slot was deze vergadering ook een gelegenheid om eer te betonen aan het voorzitterschap 2016-2017 van het comité, vervuld door de heer Max Nilles, afgevaardigde van Luxemburg. Het voorzitterschap 2018-2019 zal door mevrouw Lucia Luijten, afgevaardigde van Nederland, worden bekleed.

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
 • Toekenning van de status van waarnemersstaat aan de Republiek Oekraïne
 • Instelling van een tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen
 • Standaarden voor de beroepskwalificaties
 • Einde voorzitterschap 2016-2017 van het comité en voorzitterschap 2018-2019
 • Lees het persbericht / verslag (pdf)

Naar boven

Voorlopige planning van de sluizen in de Boven-Rijn

Bijgaand treft u een overzicht aan van de voorlopige planning van de stremming van de sluizen in de Boven-Rijn. Zoals u kunt lezen is men er zich van bewust dat deze planning veelvuldig aan wijzigingen onderhevig is. Wij zijn van mening dat een goede planning voor de logistiek onontbeerlijk is. Het plan is nu een soort masterplan te gaan maken en meer gebruik te gaan maken van de site: www.sifrs.eu
 
De laatste jaren zijn er met grote regelmaat langdurige stremmingen door reparatie en onderhoud van de sluizen in de Boven-Rijn. Er moet veel gebeuren voordat de sluizen in deze zo belangrijke vaarweg voldoende gemoderniseerd zijn. Internationaal wordt herhaaldelijk het belang van vervoerszekerheid voor de industrie, het toerisme en de diverse havens onder de aandacht gebracht.

Ontwerpbesluit
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven