Nieuwsbrief 2017 - 33

*|MC:SUBJECT|*


Oktober 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 33

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Regeerakkoord
 2. Eind 2018 ook tankvaart verplicht elektronisch melden
 3. EBU-voorstel ‘verantwoordelijke schipper’ positief ontvangen
 4. Renovatie sluis Amerongen
 5. Derde editie Port Cyber Café
 6. 10e Editie van Riverdating op 29 en 30 november 2017
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord - Vertrouwen in de toekomst - staan twee zinnen over vergroening van het goederenvervoer: “In de zeevaart en binnenvaart is nog veel milieuwinst te behalen. Met de sector zal een Green Deal worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens.“

Reactie CBRB

Het CBRB is positief over het voornemen van het komende kabinet om met de binnenvaart sector een Green Deal af te sluiten. Wij willen zo snel mogelijk met het nieuwe kabinet overeenstemming bereiken over de inhoud van de Green Deal om onze schepen duurzamer te maken. Het gebrek aan bereidheid om voor milieuvriendelijk vervoer te betalen, betekent een extra belasting voor scheepseigenaren. Maatregelen die de binnenvaart ondersteunen zijn zeer wenselijk. Zoals het regeerakkoord vermeldt kan de binnenvaart een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat.

COV blij met impuls voor infrastructuur

Het Centraal Overleg Vaarwegen is tevreden met de 2 miljard die het kabinet de komende regeerperiode investeert in infrastructuur. Het coalitieakkoord is ambitieus, evenwichtig en kiest voor groei en vooruitgang. Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de komende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Het COV wil graag meedenken over de besteding van het deel dat naar vaarwegen gaat.
De knelpunten bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis moeten nodig aangepakt worden, evenals de lage bruggen op de Schelde-Rijn verbinding. De extra financiële ruimte die ontstaat zou hiervoor ingezet moeten worden.
Ook stelt de nieuwe regering dat binnenvaart en de spoorwegen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. Daarom worden brug- en sluisbediening voor de binnenvaart verbeterd. Deze wens van het COV wordt daarmee ingevuld. In modern goederenvervoer is 24/7 de standaard. Er is behoefte aan ruimere bedieningsvensters, flexibiliteit en bediening op afstand, maar wel afgestemd op de wensen van de binnenvaart. Het COV gaat daarom graag in gesprek met het Rijk over de verdere invulling van deze ambitie.

Om met vervoer over water een bijdrage te leveren aan maatschappelijke knelpunten zijn naast betere bediening ook hogere bruggen, overslagkades, voldoende wacht- en overnachtingsplaatsen nodig en structureel onderhoud aan vaarwegen. De inzet van de regering op slimmer vervoer, meer over water en meer geld voor natte infrastructuur geven ook het COV vertrouwen in de toekomst.

VNO-NCW en MKB-Nederland

Hier vindt u de Nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland met daarin eerste reacties vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland op de voorstellen in het regeerakkoord.

De achterliggende CPB-analyse is te vinden op: www.kabinetsformatie2017.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Eind 2018 ook tankvaart verplicht elektronisch melden

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft eerder dit jaar besloten om de elektronische meldplicht uit te breiden voor de tankvaart. Het Rijnvaartpolitiereglement verandert, vanaf december 2018 is dit het nieuwe artikel 12.01. Voordat de CCR dit besluit nam is er een hoorzitting georganiseerd, waar het binnenvaartbedrijfsleven dit standpunt heeft ingenomen en de te nemen hobbels heeft opgesomd. Dit om te voorkomen dat de sector straks met een onwerkbare maatregel of slechte uitvoering  te maken krijgt. Doelstelling is een geruisloze invoering van de uitbreiding van de verplichting van de elektronische meldplicht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

EBU-voorstel ‘verantwoordelijke schipper’ positief ontvangen

Op instigatie van het CBRB heeft de EBU zich in augustus tot de CCR gewend om aandacht te vragen voor onduidelijkheden met betrekking tot het gehanteerde begrip ‘schipper’ in het Rijnvaart Politie Reglement (RPR) en het Reglement voor het Scheepvaartpersoneel (RSP). In het RPR worden eisen gesteld die uitsluitend betrekking hebben op de schipper die aan boord het gezag voert, terwijl het RSP bepalingen bevat die betrekking hebben op alle bemanningsleden die in de functie van schipper deel uitmaken van de voorgeschreven bemanning.
 
De EBU heeft erop gewezen dat de betreffende onduidelijkheden ten grondslag liggen aan de ongewenste rechtspraak van de Kamer van Beroep van de CCR over het zogenoemde Streckenpatent. Om ongewenste gevolgen van die rechtspraak te voorkomen heeft de CCR inmiddels een voorstel tot aanvulling van artikel 1.02 RPR geformuleerd. De EBU wenst echter ook dat beide reglementen zo worden aangepast dat ongewenste interpretaties in de toekomst uitgesloten zijn.
 
In zijn antwoord op het verzoek van de EBU heeft Secretaris Generaal Bruno Georges van de CCR positief op het EBU-voorstel gereageerd. Toegezegd is dat het voorstel zal worden behandeld in de CCR-werkgroepen voor de betreffende reglementen. Wat het RSP betreft biedt de komende herziening in verband met de Europese richtlijn voor de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart daarvoor een geschikte gelegenheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Renovatie sluis Amerongen

Vaarwegstremming Sluis Amerongen 6 tot 13 november 2017

Rijkswaterstaat renoveert de stuwen en sluizen van Driel, Amerongen en Hagestein. Een onderdeel van de renovatie betreft het vernieuwen van de oude sluisdeuren bij sluis Amerongen. Door een ongeval bij de stuw van Driel werden onder andere de  werkzaamheden aan de sluisdeuren Amerongen uitgesteld. Rijkswaterstaat hervat op 6 november deze werkzaamheden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is een vaarwegstremming nodig van zeven dagen.
 
Scheepvaartverkeer kan omvaren via de Waal. Bij ongunstige (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.
 

Stremming sluis Amerongen

 • Maandag 6 november 06:00 uur tot en met maandag 13 november 06.00 uur.


Meer informatie

Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.

Naar boven

Derde editie Port Cyber Café

Op donderdag 2 november vindt de derde editie van het FERM Port Cyber Café plaats. Na een geslaagde eerste editie afgelopen 20 juli en tweede editie op 14 september richten we ons tijdens deze derde bijeenkomst op incident response. 

Wat is incident response?
Incident response is een georganiseerde richtlijn voor het aanpakken en managen van de nasleep van een datalek, beveiligingsincident of aanval. Het doel is om de situatie zo te behandelen dat schade wordt beperkt en de terugverdientijd en -kosten worden gereduceerd. Een incident response plan omvat een beleid dat concreet definieert wat een incident is en voorziet in een stapsgewijs proces dat moet worden gevolgd wanneer zich een incident voordoet.

Incident response in het Rotterdamse havengebied
Tijdens de derde editie van het Port Cyber Café zullen we de focus leggen op het incident response plan. Hoe ziet het eruit en kan je het zelf opstellen? Daarnaast zullen we iets vertellen over het ontwikkelen van een cyber crisisaanpak voor de nautische keten in de Rotterdamse Haven. Afwikkeling van de scheepvaart is door de Rijksoverheid benoemd als vitaal proces en daarom is het Havenbedrijf Rotterdam samen met Berenschot gestart met het ontwikkelen van een cyber crisisaanpak.

Meld je aan!
Ben jij binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor veilig digitaal werken? En heb je behoefte aan tips, adviezen en vooral concrete handvatten van de experts die we voor de FERM Port Cyber Café’s uitnodigen? Meld je dan nu aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de derde editie! Meer informatie over locatie en tijd volgt binnenkort. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

10e Editie van Riverdating op 29 en 30 november 2017

Dit grootse evenement zal plaats vinden op 29 en 30 november 2017 in het Paris Event Center in Parijs (FR).
 
RIVERDATING is het enige Business to Business evenement dat volledig in het teken staat van binnenvaart en multimodaal transport. Gedurende deze dag komen verscheidene grote marktspelers met elkaar in contact door middel van aan de hand vooraf geplande één-op-één gesprekken. Dit is een ideale manier om in contact te komen met nieuwe verladers die geïnteresseerd zijn in uw diensten.
De volgende aspecten geven een goed beeld van RIVERDATING weer:
 • 500 deelnemers informeren ons over hun projecten, interesses en diensten.
 • U bespaart tijd en geld door het gericht op zoek gaan naar potentiële klanten en partners.
 • 1 dag volledig in het teken van 100% business.
 • De Startup Transport Logistieke Challenge 2017.
 • Conferenties gericht op een specifiek thema.
Een super effectief concept in 5 stappen:
 • U geeft uw vaardigheden / klantreferenties aan op een online data sheet.
 • Tegelijkertijd geven de verladers aan welke interesses en behoeftes zij hebben.
 • Drie weken voor het evenement heeft u toegang tot een online catalogus met een beschrijving van de ingeschreven deelnemers.
 • U maakt online een afspraak met de bedrijven die u interesseren en bovendien ontvangt u aanvragen van geïnteresseerde bedrijven. Voor elk één-op-één gesprek dat u wenst, vragen wij goedkeuring aan de andere partij.
 • Elk één-op-één gesprek dat, door de beide partijen wordt goedgekeurd, zal in uw persoonlijke planning worden opgenomen. Deze planning ontvangt u per mail een week voordat het evenement plaats zal vinden.
Klik hier om u online te registreren. Wacht niet te lang want, het aantal plaatsen is beperkt!
Klik hier om de brochure te downloaden.
Klik hier om de deelnemerslijst van 2016 te downloaden.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven