Nieuwsbrief 2017 - 32


Oktober 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 32

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Opleiding bevrachter binnenvaart start binnenkort
  2. Druk bezochte Themamiddag regelgeving binnenschepen
  3. CTGG voorlichtingsdag
  4. Meer EU budget voor transportinfrastructuur
  5. De vlag kan uit: hoogwaterbescherming Maas is een feit
  6. Bekendmaking aan de scheepvaart (BAS)
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Opleiding bevrachter binnenvaart start binnenkort


Geachte leden,
In november dit jaar start de opleiding Bevrachter Binnenvaart voor de vierde keer. De opleiding wordt door de mensen die de opleiding al hebben afgerond bijzonder goed gewaardeerd.
Hierbij ontvangt u de meest recente opleidingsinformatie van de opleiding Bevrachter Binnenvaart. Deze opleiding is bedoeld om mensen, die in de binnenvaart als bevrachter of tussenpersoon werkzaam zijn, meer inzicht en kennis te laten verwerven. Ook voor mensen die andersoortige werkzaamheden in, naast of voor de binnenvaart verrichten kan deze opleiding relevant zijn.

Binnenkort (30 november 2017) kan de 4e groep starten met de opleiding.
Om te starten zijn nog enkele deelnemers nodig. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden. De inschrijfdeadline voor de start van groep 4 is 6 november 2017.
CBRB leden ontvangen een korting op de kosten van de opleiding.
 
Nadere informatie kan verkregen worden bij:
Esther Lute
Opleidingsadviseur Zakelijke Dienstverlening, www.inholland.nl/academy/carriere
T: 088-466 3030 / M: 06-2111 5501
 
of Jan Vogelaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Druk bezochte Themamiddag regelgeving binnenschepen

Op 21 september heeft een divers gezelschap in een goed gevulde zaal tijdens de Themamiddag regelgeving binnenschepen een grote hoeveelheid informatie gekregen. Bij deze 16e themamiddag die het CBRB samen met SDU organiseerde was er, naast de gebruikelijke update en het laatste nieuws uit Genève over de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart, deze keer ook aandacht voor algemene technische voorschriften. Deze regels zijn belangrijk, het is immers verboden een schip te gebruiken zonder geldig certificaat van onderzoek. De regelgeving waaraan binnenschepen moeten voldoen is gedetailleerd en complex. Brussel, Straatsburg, Genève en Den Haag, wie bepaalt wat en waarom?
Met deze presentatie heeft Rens Vermeulen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) uitgelegd hoe de internationale technische regelgeving voor de binnenvaart tot stand komt. Er is vooral ingezoomd op de verhouding tussen regels uit Straatsburg en uit Brussel. Vanaf oktober 2018 zullen deze twee internationale juridische kaders inhoudelijk geheel geharmoniseerd zijn door verwijzingen naar ES-TRIN. In deze eerdere CBRB-Nieuwsbrief is ook uitgelegd wat CESNI en ES-TRIN zijn.
De rolverdeling tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport, Klassebureaus en bevoegde keuringsinstanties werd verduidelijkt in een interview met Aren Jumelet (Inspectie Leefomgeving en Transport), Wilco van Hemert (Lloyds register) en Henk Arntz (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart). Met name interpretatie van regelgeving, de afgifte van voorlopige certificaten, maar ook een goede afstemming met ILT waren punten van aandacht en voor verbetering vatbaar.

Sessie regelgeving gevaarlijke stoffen

Michael Zevenbergen, CBRB en Benjamin Beldman, Ministerie Infrastructuur en Milieu.
Tijdens de gevaarlijke stoffensessie werden op luchtige wijze de grote thema’s uit Genève toegelicht. Hierbij werd per onderwerp een stukje inhoudelijk gepresenteerd en over de besluitvorming in Genève, waarna Benjamin en Michael een kritisch vraag-en-antwoordspel speelden. Hiernaast was er per deelonderwerp ruimte voor vragen uit de zaal.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn : tankinspecties tijdens het vervoer van Propyleenoxide, vlamkerende roosters, stoffen met >10% benzeen, ontgassen en oliezaadkoeken.
Voor het onderwerp ‘ontgassen’ is een animatiefilmpje getoond waaraan het CBRB heeft meegewerkt.

Sessie certificering passagiersvaart

Maira van Helvoirt, CBRB en Jeroen Mooij, EOC expertise / NBKB  
In deze sessie werd dieper ingegaan op de nieuwe regelgeving (ES-TRIN) en de specifieke aspecten daarvan voor ondernemers die actief zijn in de passagiersvaart, variërend van riviercruiseschepen en  dagpassagiersschepen, tot zoete en zoute veerdiensten. De passagiersvaart heeft immers een wat afwijkende positie: enerzijds omdat deze sector pas sinds 2006 (Richtlijn 2006/87/EG) onder internationale regelgeving is komen te vallen, en anderzijds omdat voor een aantal categorieën passagiersschepen (onder meer rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, open rondvaartboten, veerponten en veerboten) speciale bijlagen met technische voorschriften in de Binnenvaartregeling zijn opgenomen.
Vervolgens werd een concreet (fictief) certificaat stapsgewijs doorgenomen: wat staat waar en waarom, welke (tekstuele) wijzigingen in de certificaten zijn de afgelopen jaren doorgevoerd, op welke punten moeten ondernemers bedacht zijn?

College technische regelgeving binnenschepen

Johan Schot en Theo Molkenboer (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart) hebben deze deelsessie verzorgd. Met name de vergelijking tussen de huidige Europese richtlijn en die vanaf eind 2018 zal gelden, was te omvangrijk om in het tijdsbestek van anderhalf uur goed te behandelen. Daarom zullen deelnemers de documentatie van zowel behandelde als onbehandelde stof ontvangen. Johan Schot adviseerde deelnemers een scheepsdossier aan te leggen en verlopen certificaten ook te bewaren. 
 

CTGG voorlichtingsdag

Het programma van de CTGG Dag 2017 is bekend. Deze voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu wordt dit jaar op 24 november gehouden, centraal in Nederland: bij Inn Style in Maarssen. De dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. Deze professional wordt tijdens dit evenement bijgepraat over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken. Michael Zevenbergen, secretaris gevaarlijke stoffen en veiligheid van het CBRB zal op deze dag een presentatie houden om u bij te praten over de ontwikkelingen in het ADN. Verder staan op het programma dit jaar onderwerpen als de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid, de preparatie op incidenten, totstandkoming van de regelgeving (ADR, RID, ADN), het Basisnet Spoor, PGS 15 in de praktijk, en meer. De kosten voor deelname inclusief lunch en borrel bedragen € 219,- (exclusief BTW). U kunt zich inschrijven via de website van de CTGG.
 

CTGG

De CTGG is het samenwerkingsverband van 15 organisaties, waaronder het CBRB, waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer.
 
Meer informatie CTGG en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Meer EU budget voor transportinfrastructuur

Meer EU budget voor transport – het beste investeringsplan in Europa!
Onder dit motto heeft de CEF transportcoalitie tijdens de conferentie in Tallinn haar manifest aangeboden aan de EU-beleidsmakers om de juiste beslissingen bij de komende budgetonderhandelingen te nemen en voldoende middelen voor transport en infrastructuur beschikbaar te stellen.
Download: Presentatie CEF Transport Coalition

De CEF Transportcoalition, een samenwerking van Europese belangenorganisaties van transport, verladers, havens en expediteurs heeft tijdens de Connecting Europe Conference in Tallinn een oproep gedaan aan de Ministers van Transport, de Europese Commissie en het Europese Parlement om bij de komende budgetonderhandelingen voldoende financiële middelen voor transport en infrastructuur beschikbaar te stellen.

Transport heeft in belangrijke mate bijgedragen tot economische groei en tot toename van banen in Europa. Volgens alle prognoses zal transport in de komende jaren aanzienlijk groeien. Om deze groei aan te kunnen is een goed onderhouden infrastructuur van essentieel belang, reden waarom de Transportcoalitie voor meer CEF gelden onder het toekomstige financiële meerjarenkader MFF heeft opgeroepen. Investeringen in transport infrastructuur komen de Europese economie ten goede en zullen verdere banen creëren.

Binnenvaart kan op het stelsel van zo’n 40.000 km vaarwegen een veel hoger aandeel aan transport absorberen en daarmee bijdragen tot het verminderen van de congestie op de Europese wegen, benadrukt Secretaris Generaal van de Europese Binnenvaart Unie EBU, Theresia Hacksteiner, als partner in de Transportcoalitie in Tallinn. Binnenvaart is in de afgelopen 20 jaren met maar liefst 25 % gegroeid en daarmee na het wegvervoer de snelste groeier. Voor een toename van het aandeel van de binnenvaart is het cruciaal om de vaarwegen goed te onderhouden en de knelpunten op te lossen alsmede ontbrekende verbindingen te realiseren. Binnenvaart biedt een krachtig en duurzaam alternatief voor de dure wegcongestie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EBU
 

De vlag kan uit: hoogwaterbescherming Maas is een feit

De overstroming van de Maas in 1993 is bijna 24 jaar geleden. In januari 1995 zorgde een nieuwe overstroming opnieuw voor veel emotie in Limburg. De totale schade bedroeg meer dan 200 miljoen euro.

Nu kan eindelijk de vlag uit. Na bijna tien jaar werk aan de rivier heeft Consortium Grensmaas de hoogwaterdoelstelling bereikt. Zie deze Nieuwsbrief van het Consortium Grensmaas. Zuid-Limburg is er veel veiliger op geworden. Bij gelijke waterafvoeren als tijdens die rampzalige kerstdagen van 1993 houden tienduizenden bewoners in dorpen en steden de Maas nu buiten de deur.

Consortium Grensmaas heeft in 2005 met de overheid afgesproken dat in Zuid-Limburg uiterlijk 31 december 2017 het sein op veilig kan. Die afspraak is het Consortium nu al nagekomen en daarmee is de belangrijkste maatschappelijke doelstelling van het project Grensmaas gehaald. Dat succes is mede terug te voeren op de goede samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken, de partner van de overheid bij de uitvoering.

 

Bekendmaking aan de scheepvaart (BAS)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010-2521000 of VHF kanaal 11.
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging. *|REWARDS|*
Ga naar boven