Nieuwsbrief 2017 - 26


Augustus 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 26

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. ADN Safety Committee Geneve, 31e bijeenkomst 27-31 augustus
 2. Onderzoek naar (tijdelijke) congestiehubs in de haven van Rotterdam
 3. Voorbereiding congestie-overleggen Rotterdam en Antwerpen
 4. Themamiddag regelgeving binnenschepen, komt u ook?
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ADN Safety Committee Geneve,
31e bijeenkomst 27-31 augustus

Volgende week reizen wij weer naar Geneve om daar onder de naam van EBU, onze Europese overkoepelende brancheorganisatie, samen met ESO, de Europese Schippersorganisatie, de belangen van de binnenvaart te mogen verdedigen.

Vlamkerende roosters

Dit onderwerp is al een aantal keer besproken in Geneve. We hebben een uitgebreid voorstel ingediend in de internationale werkgroep stoffen, die op 25 en 26 april bij elkaar kwam in Bonn. Met andere experts hebben we onderzoek gedaan en de ATEX regeling toegepast (de regelgeving voor walinstallaties).In het officiële verslag van deze vergadering zijn bijna al onze voorstellen overgenomen. In Geneve moet dit document nu worden afgehamerd, zodat de wijzigingen in het ADN-2019 kunnen worden overgenomen. Als dit slaagt hebben we de sector naar schatting € 33 M. bespaard door onnodige investeringen om vlamkerende roosters te vervangen, te voorkomen.
 

Oliezaadkoeken

Het vervoer van palmpitschilfers (Palm Kernel Expellers; “PKE” ) leidde tot grote vraagstukken. ILT stelde terecht vast dat het ADN-goederen betreft die vaak niet in ADN-schepen worden vervoerd. In Duitsland zijn een 9-tal testen uitgevoerd om vast te stellen of palmpitschilfers aan de indelingscriteria voldoen van ADN 2.2.42 (voor zelfontbranding vatbare stoffen). De testen geven aan dat dit niet het geval is. Het is de vraag of deze 9 testen representatief zijn voor het gehele vervoer van deze stof. EBU/ESO dienen, ondersteund door het Comité van Graanhandelaren en haar leden, een INF.document in, dat ik zal presenteren, met het verzoek om de discussie over deze stof duidelijk en correct van vervoerseisen te voorzien. Hierbij is de kans vrij groot dat PKE niet meer in ADN-schepen vervoerd zal hoeven worden in de toekomst.


Blenden aan boord

Het dossier blenden aan boord van tankschepen wordt formeel ingediend door FETSA (de Europese overkoepelende brancheorganisatie voor onafhankelijke tankopslagbedrijven). In Nederland heeft het CBRB zich samen met VOTOB en diverse andere stakeholders ingezet, om blenden aan boord op een goede manier op te nemen in het ADN, waarbij transparantie en veiligheid zijn geborgd. De markt maakt al vaak gebruik van het na elkaar laden van met elkaar verenigbare partijen (meestal brandbare) vloeistoffen. In de januarizitting is het onderwerp geïntroduceerd in Geneve waarbij diverse vragen zijn gesteld. Nu wordt er een nieuw, “working document” ingediend en gepresenteerd door FETSA, waarbij deze vragen zijn beantwoord. Hiernaast is door ons een aantal praktijkvoorbeelden in het voorstel gezet om de delegaties een beeld van de praktijk te geven. Het CBRB heeft een Risk Assessment georganiseerd ter onderbouwing van de veiligheidsimpact van het voorstel.


Tankinspecties in het vervoer van Propyleenoxide

Bij het vervoer van Propyleenoxide wordt een periodieke tankinspectie vereist aan boord van gastankers. Dit is een onnodige inspectie omdat deze stof onder inerte omstandigheden wordt vervoerd en er geen roestvorming plaats kan vinden in de ladingtanks. Deze eis komt uit het verleden en lijkt overgenomen te zijn uit de zeevaart, waar de stof in geïsoleerde en gekoelde vloeistoftanks werd vervoerd. EBU/ESO hebben in januari een INF.-document ingediend en hiermee het onderwerp op de kaart gezet en dit toegelicht. Omdat het een veiligheidsversoepeling betreft in het voorstel, zijn er kritische vragen gesteld. De voorzitter van het ADN Safety Committee heeft EBU/ESO gevraagd om het document verder uit te werken en in deze zitting weer in te dienen. Dit hebben we in overleg met onze leden gedaan, voorzien van ondersteunende rapporten zoals diktemetingen van diverse schepen.
De working documenten en INF-documenten voor deze 31e bijeenkomst van het ADN Safety Committee zijn te vinden via deze links: Working documents ADN SC 31e meeting en INF documenten ADN SC 31e meeting
 
Hoe het afloopt laat ik u weten na mijn bezoek in Geneve.
Wij gaan er voor!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Onderzoek naar (tijdelijke) congestiehubs in de haven van Rotterdam

In opdracht van het HbR en Smartport wordt sinds begin 2017 een onderzoek uitgevoerd door TNO en TU Delft naar de haalbaarheid van congestiehubs. Ook LINc is bij dit traject aangesloten om inhoudelijke operationele input te geven en tussenuitkomsten te valideren. In het gekozen model is uitgegaan van een drietal scenario’s, waarbij de hubs gepositioneerd kunnen zijn op de Maasvlakte, het Waalhavengebied of in het achterland.

Voor het onderzoek is in een bepaalde periode geanonimiseerde AIS data geanalyseerd waarmee een patroon is vastgelegd van scheepstypen, rotaties en verblijfstijd in de haven. Voor de diverse terminals zijn parameters als de initiële kadelengtes, het aantal barge-kranen, de openings- en afhandeltijden ingevoerd. Er zijn een drietal typen verstoringssituaties meegenomen in de modellen: vertraging bij een terminal, sluiting van één terminal op Maasvlakte I of Maasvlakte II voor een periode en sluiting van alle terminals op Maasvlakte I en II. Hierbij is er nog niet gestuurd met commerciële randvoorwaarden en kosten, maar is er uitsluitend gerekend met de overall beschikbare capaciteit van de haven bij een bepaalde verstoring.

Uit deze verschillende simulaties per locatie en verstoringssituatie komt naar voren dat het laten uitwijken van een bepaald percentage barges naar de hubs het beste resultaat biedt om de ontstane congestie op een optimale manier op te vangen. Ook wordt hiermee onnodig gebruik van alternatieve modaliteiten (spoor, truck) voorkomen. Daarnaast is beschikbare kraancapaciteit en kadelengtes op de hublocaties een belangrijke factor als het gaat om het binnen de normen kunnen afhandelen van de omgeleide volumes.

De komende weken zullen deze simulaties worden uitgebreid met onder andere transport- en overslagkosten voor de alternatieve modaliteiten. De resultaten worden begin september verwacht en zullen worden samengevat in een rapportage die zal worden overhandigd aan HbR en LINc.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Voorbereiding congestie-overleggen Rotterdam en Antwerpen

De afgelopen weken hebben diverse intensieve (bilaterale) gesprekken plaatsgevonden met diverse leden van LINc, ter voorbereiding op de komende congestie-overleggen in Rotterdam en Antwerpen. Daarbij zijn de volgende vragen aan de orde geweest: wat is precies het probleem, wat is/zijn mogelijke oplossingsrichtingen, wie en wat zijn daarvoor nodig, en wat kan de containerbinnenvaart zelf bijdragen.
 
Gebleken is dat er weliswaar verschillen van inzicht bestaan over mogelijke aanvliegroutes naar oplossingen, maar dat er in grote lijnen consensus is over de aard van het congestieprobleem en de belangrijkste oplossingsrichtingen.
 
Bij de ledenvergadering van 24 augustus zijn de bevindingen van de bilaterale gesprekken uitgebreid besproken, waarbij focus is aangebracht en prioriteiten zijn aangescherpt. De komende weken zal dit verder uitgewerkt worden, in afstemming met de leden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Themamiddag regelgeving binnenschepen, komt u ook?

Het is verboden een schip te gebruiken zonder geldig certificaat van onderzoek. De regelgeving waaraan uw vaartuigen moeten voldoen is gedetailleerd en complex. Brussel, Straatsburg, Genève en Den Haag, wie bepaalt wat? Welke ruimte hebben lidstaten en tot hoe ver mag worden afgeweken van internationale regelgeving? Tijdens de CBRB- en SDU- themamiddag regelgeving zult u horen hoe de Europese regels en standaarden zich verhouden tot Nederlandse wetgeving. Op 21 september wijzen deskundigen u de weg door het doolhof van regels die belangrijk zijn voor de certificering van uw schepen.
Na een algemeen deel wordt er in verschillende deelsessies ingegaan op bijzondere regelgeving. Kortom, voor elk wat wils! Wees welkom bij de themamiddag regelgeving binnenschepen van het CBRB en SDU/Gevaarlijke Lading. Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u lezen op: www.cbrb.nl/regelgeving

Programma themamiddag regelgeving binnenschepen


13:00 uur   Inloop 
13:30 uur   Welkom en inleiding door Lijdia Pater, CBRB
13:40 uur   Totstandkoming regelgeving en processen in Straatsburg en Brussel
 • Rens Vermeulen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 
13:55 uur   Rol ILT, Klassebureaus en certificerende instellingen
Interview door de dagvoorzitter met:
 • Aren Jumelet, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
 • Bas Joormann, Lloyds register 
 • Henk Arntz, Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)
15:00 – 16:30 uur   Sessie regelgeving gevaarlijke stoffen
 • Michael Zevenbergen, CBRB
 • Benjamin Beldman, Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
15:00 – 16:30 uur   College technische regelgeving binnenschepen
 • Johan Schot, NBKB
 • Theo Molkenboer, RBV-advies
15:00 – 16:30 uur   Sessie certificering passagiersvaart
 • Maira van Helvoirt, CBRB
 • Jeroen Mooij, EOC expertise / NBKB
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven