Nieuwsbrief 2017 - 19


Juni 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 19

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Duidelijkheid over arbeidstijdregistratie
 2. C11 ontheffing stoffen >10% benzeen
 3. Loontabel 1 juli 2017
 4. Brexit
 5. Papierarm varen
 6. Cybersecurity en Ransomware
 7. Agreement on professional qualifications
 8. PitPoint.LNG bouwt het eerste LNG-bunkerstation in Duitsland
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Duidelijkheid over arbeidstijdregistratie

Sinds de themabijeenkomst op 15 februari ontvangt het CBRB nog regelmatig vragen over  de invoering van de specifieke arbeidstijdrichtlijn voor de binnenvaart, vooral met betrekking tot de verplichte registratie van de arbeidstijd. Dit is aanleiding geweest om alle mogelijke vragen over dit onderwerp te inventariseren en te voorzien van duidelijke antwoorden. Omdat de bepalingen van de richtlijn onderscheid maken tussen 1:1 en niet 1:1-dienstroosters zijn hierop betrekking hebbende vragen in de inventarisatie meegenomen.
In de praktijk wordt veel verwarring veroorzaakt door de wijze waarop de Nederlandse wetgeving is aangepast. De bepalingen van de richtlijn zijn verwerkt in Hoofdstuk 5 van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer. In dat hoofdstuk stonden echter ook al de verplichte rusttijden die in het kader van de bemanningswetgeving in acht genomen moeten worden (en als zodanig geregistreerd moeten worden in het vaartijdenboek). 
Als gevolg hiervan is het voor velen in de praktijk onduidelijk geworden welke rusttijdverplichtingen nu moeten worden nageleefd om werknemers te beschermen en welke om de veiligheid van de vaart te waarborgen.
 
Hoewel hierover nog overleg wordt gevoerd met de verantwoordelijke ministeries (SZW en IenM) wil het CBRB nu duidelijkheid scheppen over de verplichte arbeidstijdregistratie. De leden van het CBRB zullen daarover aan de hand van de gemaakte inventarisatie worden geïnformeerd. Mochten er nog nieuwe vragen rijzen, dan zal de inventarisatie vanzelfsprekend worden geactualiseerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 C11 ontheffing stoffen >10% benzeen

Refererend naar eerdere berichtgeving willen wij u hierbij informeren over het vervoer van een aantal stoffen in tankschepen, die meer dan 10% benzeen bevatten en door een in het ADN-2017 ingeslopen fout, abusievelijk in C11 schepen zijn ingedeeld.

Tijdens de 9e zitting van de Informele Werkgroep "Stoffen" in Berlijn die op 19 en 20 april 2017 is deze problematiek aangegeven door zowel het varend als het verladend bedrijfsleven en de impact voor het vervoer van dergelijke stoffen aangegeven. Bijvoorbeeld aardgascondensaat en “PyGas” zouden praktisch in gasschepen (ADN-type G) vervoerd moeten worden als gevolg van deze fout. De fout om deze stoffen in C11 schepen in te delen is erkend en er is gezocht naar een oplossing. Dit ligt echter vrij gecompliceerd.

Omdat officieel slechts het ADN Safety Committee beslissingen kan nemen hierover hebben zowel Duitsland als Nederland met elkaar afgesproken coulant met het vervoer van deze stoffen om te gaan. Het ADN Safety Committee komt eind augustus pas bij elkaar en 1 juli 2017 is de halfjaarlijkse overgangsbepaling van het ADN-2015 afgelopen (ADN 1.6.1.1).
Er werd in Berlijn overeengekomen dat de stoffen onder UN nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295 met meer dan 10% Benzeen vervoerd mogen blijven worden in overeenstemming met zowel de tot en met 31.12.2016 geldende Scheepsstoffenlijst als de bepalingen volgens ADN 3.2 Tabel C, editie 2015. Dit is terug te vinden in deel F in het officiële verslag van de Informele werkgroep “Stoffen”; Working Document 39; ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2017/39, hiervoor verwijzen wij naar het volgende gedeelte van de website van het ADN Safety Committee: ECE-TRANS-WP15-AC2-2017-39e

Zowel de Duitse als de Nederlandse handhavende diensten zijn hiervan op de hoogte gesteld door de verantwoordelijke Ministeries (resp. BMVI en IenM), zodat deze stoffen, in afwijking van de inhoud van het ADN-2017 dus wel in ADN type C 2 2 3 schepen vervoerd kunnen blijven worden, totdat de Multilaterale Overeenkomst (“MO”) is getekend. In deze MO zal worden aangegeven om tot 31-12-2018 voor deze betreffende stoffen van de inhoud van het ADN-2017 af te wijken. In het ADN-2019 zal de fout worden hersteld.

Voor de korte termijn raden wij u aan deze informatiebrief en link naar de aangegeven website aan boord van de schepen te verdelen, de Scheepsstoffenlijst op basis van het ADN-2015 in de buurt te houden en goed contact met uw opdrachtgever te houden.
Indien u geen scheepstoffenlijst ADN 2015 meer in uw bezit hebt, zal uw klasse bureau deze voor u kunnen opsturen.
Na de zomer wordt de MO verwacht, zodra deze door Nederland is getekend vervalt de relevantie van deze informatie.
Bijgaand de ontwerptekst van de “Düldungsregelung” van het Duitse BMVI, dat in Duitsland in juli gepubliceerd zal worden vanuit de overheid om uitleg te geven over het gedoogbeleid C11-schepen.
 

Kortom

Zorg ervoor dat de volgende documenten aan boord zijn totdat de MO is getekend:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Loontabel 1 juli 2017

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 1,11% verwerkt. De loonbedragen voor de functies deksman en lichtmatroos zijn aangepast aan de wijzigingen van het wettelijk minimum(jeugd)loon.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brexit

De Brexit is al een tijdlang vrijwel dagelijks onderwerp van gesprek. Door de uitslag van het referendum van 23 juni 2016, waarbij een meerderheid van de Britse stemmers heeft gekozen voor het verlaten van de EU, is inmiddels de Artikel 50 procedure in gang gezet en zal het Verenigd Koninkrijk per maart 2019 de EU gaan verlaten.

Dat deze keuze gevolgen heeft voor het handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk is wel duidelijk. Zo zijn er gevolgen op douanegebied waarbij ladingstromen die nu nog onder de vrije goederen vallen dan onder de normale douaneformaliteiten  gaan vallen. Dit met alle administratieve lasten en kosten die hierbij komen kijken. Ook kunnen zaken zoals het BTW systeem mogelijk gaan wijzigen ten opzichte van de huidige situatie.

Ook organisaties die betrokken zijn bij het vervoer van lading bestemd voor en afkomstig van het Verenigd Koninkrijk kunnen indirect te maken krijgen met de nieuwe maatregelen. Een voorbeeld hiervan is een toename van het aantal containers waarvan tijdig de douanedocumenten opgemaakt en geregistreerd moeten worden voor vrijgave en inleveren op de terminals.

Een breed uitgedragen advies is dan ook om tijdig in kaart te brengen welke gevolgen een “harde Brexit” kan hebben voor uw organisatie. Voorlopig wordt er nog voorzichtig rekening gehouden met een scenario waarbij er bepaalde handelsverdragen gesloten kunnen gaan worden, maar hierover is verder nog niets zeker. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Papierarm varen

Sinds begin 2017 is LINc bezig met het realiseren van papierarm varen in de containerbinnenvaart. Op basis van ervaringen van projecten uit het verleden en de huidige IT-mogelijkheden worden er op dit moment stappen gezet om informatie die nu nog op papieren documenten staan om te zetten naar een digitale omgeving. In dit proces wordt ook rekening gehouden met de juridische kant en de privacyregels rond het delen van data. Het project is inmiddels ook aangenomen als een van de onderwerpen in de Maritieme Strategie van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, dat als doel heeft het stimuleren van datadelen en papierloos transport. Ook in het kader van Topsector Logistiek heeft dit onderwerp veel aandacht.

De kracht van het project zit in de gezamenlijke ambitie van zowel de sector als de betrokken overheidspartijen om met elkaar naar een pragmatische oplossing te werken om de papierstroom uit te keten de halen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Cybersecurity en Ransomware

Deze week was er weer een grootschalige cyberaanval met ransomware gaande in diverse landen en zijn meerdere Nederlandse bedrijven hierdoor geraakt, waaronder de containerterminals van APM. Ransomware is een soort virus dat computers ontoegankelijk maakt. Pas na betaling van een bepaald bedrag kan de computer weer worden gebruikt. De verwachting is dat cyberaanvallen als deze zich vaker zullen voordoen en ook steeds geavanceerder worden.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) monitort nauwlettend, analyseert en adviseert. Onder andere het advies om niet te betalen, omdat je het hiermee financieel aantrekkelijk houdt voor de cybercriminelen om hiermee door te gaan en je ook geen enkele garantie krijgt dat je weer over je bestanden kunt beschikken.
Beter is het voorkomen door je computer(s)/bestanden geregeld te back-uppen, te voorzien van alle essentiële updates, niet te werken op een account met administratorrechten, geen email/bijlagen te openen van onbekenden en goede malware/antivirus software te installeren. Aanvullend kun je aan netwerksegmentering doen, zodat de impact van een besmetting beperkt blijft. Mocht je toch te maken krijgen met ransomware, doe dan altijd aangifte en kijk op de website No More Ransom.

Inmiddels lijkt de aanval over z’n hoogtepunt heen te zijn maar is er jammer genoeg geen eenvoudige oplossing bij een besmetting, zo is te lezen op de website van het NCSC:

“Helaas is er nog geen zicht op decryptiemogelijkheden voor deze variant van ransomware. Dit betekent dat bedrijven die hiermee besmet zijn, een nieuwe installatie moeten doen en hun back-ups terug zullen moeten zetten. Let hierbij op het opstartgedeelte van de schijf."
 

Blijf op de hoogte (en voorkom problemen)

 • FERM, het samenwerkingsverband op het gebied van  Port Cyber Resilience in Rotterdam, heeft een website vol met handige tips en documenten die bijdragen aan de weerbaarheid van je bedrijf: kijk op ferm-rotterdam.nl/documenten
 • Op 20 juli a.s. wordt er door FERM een Port Cyber Café georganiseerd waar met sprekers en experts uit het vak in een informele setting dieper in een actueel onderwerp van cybersecurity in de Rotterdamse haven gedoken.
 • Algemeen handelingsperspectief vanuit het NCSC.
 • Advies van Microsoft: Customer Guidance for WannaCrypt attacks.
 • Fox-IT heeft een FAQ opgesteld met alle informatie rondom de recente aanval.
 • Burgers en bedrijven kunnen voor tips en adviezen om zich digitaal weerbaar te maken ook altijd veiliginternetten.nl bezoeken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Agreement on professional qualifications

The Maltese presidency today reached an informal deal with the European Parliament on setting up a common system of certificates for people working in the inland navigation sector in the EU. Holders of these certificates will be able to practise their profession on inland waterways across Europe. The new system will improve career prospects in the sector and make it easier for qualified people to take jobs wherever they are available.
Uit: EBU special newsletter 27 june 2017
Agreement on professional qualifications
The single certification system will cover all crew members, from apprentices to boatmasters. Geographically it will apply to activity carried out on EU inland waterways falling under the scope of the directive, including the river Rhine. Both aspects constitute a clear improvement on the current situation, in which EU legislation on mutual recognition in the sector only covers boatmasters - and only when they operate on rivers and canals other than the Rhine. The rest of the crew is covered by the horizontal directive on the recognition of professional qualifications. 

The new certificates will be based on competence, bringing flexibility for talented and motivated people to progress faster up the career ladder. Currently it is common to require completion of a fixed number of years in one post before promotion is possible. Introducing competence-based qualifications should also improve safety and reduce accident costs. 

To avoid disproportionate administrative burdens, the new rules will take account of the different characteristics of EU countries. Some member states have no inland navigation, some have waterways that are not connected to those of other member states, and in other countries inland navigation is only seasonal or a very limited activity. All those member states with at least some inland navigation will have to recognise the EU certificate on their territory, but the extent to which they will be required to 'transpose' or incorporate the other provisions into their national legislation will depend on the cost-effectiveness and added value for their individual circumstances. 

"More generally, the presidency attaches importance to the full implementation of the TEN-T corridors through improving inland waterways infrastructure, and stresses that inland navigation is an integral part of the TEN-T network. Inland navigation is the most energy-efficient mode of transport and has great potential, especially for shifting the transportation of more freight from land. The single certificate system opens up new career opportunities and will hopefully give a boost to the whole sector", said Ian Borg, the Maltese Minister for Transport, Infrastructure and Capital Projects. "I am also glad that the rules will only have to be applied where necessary, as not all EU countries have a topography that is suited for this kind of transport." 

The draft directive agreed today is part of EU efforts to promote inland waterway transport under the NAIADES II programme. 

The presidency will submit the outcome of today's negotiations for endorsement byThe Maltese presidency today reached an informal deal with the European Parliament on setting up a common system of certificates for people working in the inland navigation sector in the EU. Holders of these certificates will be able to practise their profession on inland waterways across Europe. The new system will improve career prospects in the sector and make it easier for qualified people to take jobs wherever they are available. 

The single certification system will cover all crew members, from apprentices to boatmasters. Geographically it will apply to activity carried out on EU inland waterways falling under the scope of the directive, including the river Rhine. Both aspects constitute a clear improvement on the current situation, in which EU legislation on mutual recognition in the sector only covers boatmasters - and only when they operate on rivers and canals other than the Rhine. The rest of the crew is covered by the horizontal directive on the recognition of professional qualifications. 

The new certificates will be based on competence, bringing flexibility for talented and motivated people to progress faster up the career ladder. Currently it is common to require completion of a fixed number of years in one post before promotion is possible. Introducing competence-based qualifications should also improve safety and reduce accident costs. 

To avoid disproportionate administrative burdens, the new rules will take account of the different characteristics of EU countries. Some member states have no inland navigation, some have waterways that are not connected to those of other member states, and in other countries inland navigation is only seasonal or a very limited activity. All those member states with at least some inland navigation will have to recognise the EU certificate on their territory, but the extent to which they will be required to 'transpose' or incorporate the other provisions into their national legislation will depend on the cost-effectiveness and added value for their individual circumstances. 

"More generally, the presidency attaches importance to the full implementation of the TEN-T corridors through improving inland waterways infrastructure, and stresses that inland navigation is an integral part of the TEN-T network. Inland navigation is the most energy-efficient mode of transport and has great potential, especially for shifting the transportation of more freight from land. The single certificate system opens up new career opportunities and will hopefully give a boost to the whole sector", said Ian Borg, the Maltese Minister for Transport, Infrastructure and Capital Projects. "I am also glad that the rules will only have to be applied where necessary, as not all EU countries have a topography that is suited for this kind of transport." 

The draft directive agreed today is part of EU efforts to promote inland waterway transport under the NAIADES II programme. 

The presidency will submit the outcome of today's negotiations for endorsement by member states in the coming days. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

PitPoint.LNG bouwt het eerste LNG-bunkerstation in Duitsland

PitPoint.LNG gaat het eerste liquefied natural gas (LNG) bunkerstation bouwen in de haven van Keulen. Het nieuwe station zal het bunkeren van binnenvaartschepen faciliteren die op de Rijn varen, Europa’s drukste waterweg. De bouw van het bunkerstation is een volgende stap in de strategie van PitPoint.LNG om een Europese LNG-infrastructuur te ontwikkelen om het gebruik van LNG voor zowel weg als scheepvaart mogelijk te maken.

Bezoek de PitPoint.LNG website voor meer informatie

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven