Nieuwsbrief 2017 - 17


Juni 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 17

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CBRB is supporter van de Week van de RI&E
 2. Binnenvaart blij met besluitvorming CESNI-Comité
 3. CBRB en SDU/Gevaarlijk Lading organiseren themamiddag regelgeving binnenschepen
 4. Foutjes in het ADN-2017?
 5. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw
 6. Terugblik Congres 2017 Würzburg
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CBRB is supporter van de Week van de RI&E

Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. Het CBRB is supporter van de Week van de RI&E en besteed deze week aandacht aan veilig en gezond werken, met als basis de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E). We verleiden u om écht aan de slag te gaan met de RI&E.

De RI&E als onderdeel van zakelijk succes

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.
Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit. Het thema van de Week van de RI&E speelt in op deze pijlers en wil ondernemers overtuigen van het feit dat preventieve maatregelen niet alleen maar geld kosten, maar ook veel opleveren. Lees verder op de CBRB-website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenvaart blij met besluitvorming CESNI-Comité

Eerder dit jaar heeft het Europese binnenvaartbedrijfsleven deze standpunten ingenomen over een aantal voor de binnenvaart belangrijke onderwerpen. Mede dankzij de inzet van de Nederlandse delegatie én de bijdrage van de binnenvaartsector zijn er ons inziens goede besluiten genomen door het Europese Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI-Comité).

Voor de nieuwe regels voor elektrische installaties is het zaak om als binnenvaartbedrijfsleven de komende tijd te benutten en een bijdrage te leveren aan de onderzoeken naar de impact voor de bestaande vloot. Voor de afronding van de nieuwe regelgeving voor elektrische voorstuwing moeten mogelijke gevolgen voor schepen die al een elektrisch voorstuwing hebben worden genomen bij de bepaling van overgangstermijnen. Mooie resultaten en nog veel werk aan de winkel!

Voorschriften van tijdelijke aard voor de bescherming tegen vallen

Het gaat hier over het al dan niet verlengen van een aantal tijdelijk voorschriften met regels voor bescherming tegen het vallen. Het Europese binnenvaartbedrijfsleven heeft geen bezwaar geuit tegen verlenging van het tijdelijk voorschrift. Mocht het tijdelijk voorschrift worden gewijzigd in een definitief voorschrift, dan dient dit echter alleen geldig te zijn voor nieuw te bouwen schepen. Benadrukt is dat de verplichting om reddingvesten te dragen het aantal verdrinkingen verminderd. Het tijdelijk voorschrift in de huidige vorm, met overgangstermijnen voor de bestaande vloot, omzetten in een definitief voorschrift zou betekenen dat schepen langer dan 55 meter bij de eerste certificering na 1 januari 2020 relingen langs gangboorden moeten plaatsen.

Mede dank zij de inzet van de Nederlandse delegatie én het door de sector ingenomen standpunt is door het CESNI-comité besloten om deze voorschriften van tijdelijke aard in de ES-TRIN 2017 om te zetten in definitieve voorschriften, maar deze alleen van toepassing te laten zijn op Nieuwbouw, bij Vervanging of bij Ombouw van de desbetreffende delen of sectoren (N.V.O. zonder einddatum). Op de overige schepen blijven de oude voorschriften van toepassing, behalve indien de schepen tussen 2011 en 2017 gewijzigd werden.

Wijzigingen voorschriften elektrische installaties

Het Europese binnenvaartbedrijfsleven juicht het toe dat voorschriften voor elektrische installaties worden aangepast aan ontwikkelingen en zijn het dan ook eens met opname in de volgende editie van ES-TRIN (2017), echter vooralsnog alleen voor nieuw te bouwen schepen. Motivatie voor dit standpunt is dat de impact van de wijziging van regelgeving voor elektrische installaties voor de bestaande Europese binnenvaartvloot onvoldoende bekend is om overgangstermijnen vast te kunnen stellen. Gelet op het feit dat het ieder Europese binnenschip met een elektrische installatie aan boord betreft, is het noodzakelijk om zorgvuldigheid te betrachten.

Het Comité heeft besloten om de overgangsbepalingen met een einddatum voor de reeds bestaande bepalingen te behouden. De nieuwe overgangsbepalingen van zullen echter uitsluitend gelden voor Nieuwbouw, Vervanging of Ombouw van de desbetreffende scheepsdelen of -zones (N.V.O. zonder einddatum). Aan de werkgroep CESNI/PT is verzocht om voor alle bepalingen die nieuw zijn een compromis te zoeken en voor de overgangsbepalingen een gedetailleerd voorstel uit te werken. Het is zaak om als binnenvaartbedrijfsleven de komende tijd te benutten en een bijdrage te leveren aan de onderzoeken naar de impact voor bestaande schepen.

Voorschriften inzake elektrische aandrijvingen

Het Europese binnenvaartbedrijfsleven is blij met de aansluiting bij innovaties en ontwikkelingen in de binnenvaart en is het dan ook eens met opname van de nieuwe regels in de volgende editie van ES-TRIN (2017), echter vooralsnog alleen voor nieuw te bouwen schepen. Motivatie voor dit standpunt is dat er signalen zijn dat de voorgestelde regelgeving voor elektrische aandrijvingen negatieve gevolgen zal hebben voor het deel van de vloot wat hier al mee is uitgerust, in het bijzonder de vloot kleinere schepen. Nader onderzoek is gewenst naar de gevolgen voor de bestaande vloot. Ook voor dit onderwerp is een effectrapportage voorafgaande invoering van nieuwe regelgeving van belang.

Bij besluitvorming door het Comité ontbrak de vereiste meerderheid. Daarom is afgezien van de opname van dit hoofdstuk in ES-TRIN 2017. De Werkgroep CESNI/PT is verzocht om dit hoofdstuk en de bijbehorende overgangsbepalingen af te ronden. Ook hier is het zaak om als sector goede inbreng te leveren in de te voeren discussie.

Kortom: mooie resultaten en nog veel werk aan de winkel!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CBRB en SDU/Gevaarlijk Lading organiseren themamiddag regelgeving binnenschepen

Inmiddels is het een goede traditie dat het CBRB en SDU/Gevaarlijke Lading in september een informatieve bijeenkomst organiseren over actuele thema’s. Wilt u meer weten over zowel algemene als bijzondere regelgeving voor binnenschepen? Wilt u heet van de naald informatie over wat besloten is door het ADN-Safety committee in Genève over meerdere belangrijke dossiers voor het vervoer van gevaarlijke stoffen? Komt u dan naar de interessante themamiddag op 21 september 2017.
 • Bekijk hier het volledige programma en hier om u aan te melden.
 • We leveren graag maatwerk: U kunt uw specifieke vragen sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens het college wordt uw casus misschien wel behandeld.
Samen met ter zake deskundigen nemen we u eerst mee in het doolhof van algemene technische regelgeving voor binnenschepen, en dan vooral die regels die belangrijk zijn voor de certificering van schepen. Voor degene die nog dieper in willen gaan op dit onderwerp wordt door experts een college van anderhalf uur gegeven. Maatwerk is mogelijk, u kunt van tevoren uw vragen stellen. In verschillende deelsessies krijgt u de mogelijkheid meer te horen over bijzondere regelgeving. Zo hoort u de laatste nieuwtjes over de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart. Ook wordt een deelsessie georganiseerd over bijzondere regelgeving voor de passagiersvaart. Kortom, voor elk wat wils! Wees welkom bij de themamiddag regelgeving binnenschepen van het CBRB en SDU/Gevaarlijke Lading.

Deelsessies

 • Laatste stand van zaken regelgeving gevaarlijke stoffen
 • College door experts over technische regelgeving en certificering binnenschepen
 • Bijzondere bepalingen voor de passagiersvaart

Kennis is macht, kennis delen is kracht

Rode draad van deze bijeenkomst van CBRB en SDU/Gevaarlijke lading is het delen van kennis. Ter zake deskundigen nemen u mee door het programma.
 • Wanneer: 21 september 2017 van 13:30 tot 17:00 uur.
 • Waar: Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam
 • Kosten: € 80,-- CBRB-leden en abonnees van Gevaarlijke lading krijgen 25 % korting
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier: www.gevaarlijkelading.nl/cbrb
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Foutjes in het ADN-2017?

Onlangs is de Nederlandse vertaling van het ADN-2017 uitgekomen en inmiddels worden de ADN-boeken ook uitgegeven. Zoals bijna altijd het geval is, sluipen er bij de vertaling en het overzetten van het ADN 2015 naar 2017, foutjes in. Op dit moment zijn de volgende “foutjes” vastgesteld:
 • ADN 3412 Mierenzuur (2 posities; 5-10% en 10-85 %) hiervoor staat één blauwe kegel voorgeschreven in ADN 3.2. Tabel C kolom 19, terwijl in de Engelse (leidende) versie dit niet zo is. Dit was overigens in de 2015 editie ook het geval. Volgens Safety Data Sheets (Veiligheidinformatiebladen) is het vlampunt van een mierenzuuroplossing van 85% in water >60° C en is er dus totaal géén sprake van een blauwe kegel. Deze is voorgeschreven voor stoffen met brandbare eigenschappen met een vlampunt <23° c="" verpakkingsgroep="" i="" of="" li="">
 • In ADN 7.2.4.10.1 (2e paragraaf) staat tekst over het gebruik van het model ADN-controlelijst model ADN 2013, dit tot 31-12-2016 gebruikt zou mogen worden. Dit had moeten zijn geschrapt.
Zo zullen er wellicht nog meer “foutjes” te vinden zijn.
Wij vragen u, indien u meent een fout te hebben ontdekt, dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen de opmerkingen verzamelen en aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu doen toekomen evenals aan ILT.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Informatiebijeenkomst Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Graag willen we u attenderen op het volgende. Op 2 juni 2017 is de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) gepubliceerd. De SDS-regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken.

Op 15 juli 2017 wordt deze regeling opengesteld voor aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van € 4,6 miljoen euro. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van RVO.nl en Maritime Technology.

Informatiebijeenkomst
Op 14 juni 2017 organiseert Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag een informatiebijeenkomst over deze subsidieregeling. Deze bijeenkomst vindt van 14.00 uur tot 16.00 uur bij RVO.nl Princes Beatrixlaan 2 Den Haag. U kunt zich hier aanmelden.

Met vriendelijke groet,
Het CEF Transport/ TEN-T team

Naar boven

 

Terugblik Congres 2017 Würzburg

Op 1 en 2 juni 2017 heeft de IVR onder voorzitterschap van Klaus Weber, vertegenwoordiger van het Duitse Verbond van Verzekeraars (GDV), meer dan 215 leden en gasten uit 8 verschillende Europese landen verwelkomd. Het congres vond in Würzburg plaats vanwege de centrale ligging tussen de Rijn en de Donau. Hierdoor werd tevens het 25-jarig bestaan van het Main-Donaukanaal, dat de 2 grootste rivieren van Europa verbindt, geëerd.

Op de eerste dag van het congres trapte President Klaus Weber, na de commissie- en bestuursvergaderingen, het congres af met een aankondiging van de IVR Workshop.
Lees het volledige verslag en presentaties hier

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
Vasteland 78 | 3011 BN Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven