Nieuwsbrief 2017 - 14


Mei 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 14

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Bezwaar en beroep na bestuurlijke boete
 2. Stand van zaken binnenvaarttransport van oliezaadkoeken
 3. Agenda
 4. Stremming Volkeraksluizen 6 tot 11 augustus 2017
 5. ADN 2017 Vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Bezwaar en beroep na bestuurlijke boete

Bij de opsporing en het toezicht in de binnenvaart is aangesloten bij de tendens die in de jaren 90 van de vorige eeuw bij veel sectoren is ingezet: strafrechtelijke handhaving is vervangen door, of aangevuld met bestuursrechtelijke handhaving. Vanwege meerdere vragen die wij ontvingen, wordt in dit artikel op hoofdlijnen uiteengezet wat te doen na oplegging van een bestuurlijke boete.

Bestuurlijke boete

Een toezichthouder, bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), heeft vaak meerdere mogelijkheden om op te treden wanneer een overtreding wordt geconstateerd, zoals het opleggen van een bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk sanctioneringsmiddel dat zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd door een daartoe bevoegde overheidsdienst. Zowel de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen als de overtreding en de sanctie daarop moeten wettelijk omschreven zijn.

Boeterapport

Wanneer een toezichthouder één of meer overtredingen constateert wordt een boeterapport opgemaakt. Uw verklaring kan in het rapport worden opgenomen. Vervolgens wordt beoordeeld of de overtreding bewezen is en wordt aan de hand van wettelijk bepaalde boetenormen de hoogte van de boete vastgesteld.
Betaling van de boete moet binnen de voorgeschreven termijn, ook als u bezwaar of beroep heeft aangetekend. Wanneer blijkt dat de boete ten onrechte is opgelegd krijgt u de boete met de wettelijke rente terugbetaald.
Tegen de boetebeschikking kan bezwaar worden gemaakt bij de overheidsdienst van wie u de boetebeschikking ontving. In de binnenvaart is dit meestal de ILT. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van de boetebeschikking worden ingediend.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift zet u:
 • de naam en het adres van de indiener, de persoon die bezwaar maakt;
 • een omschrijving van de boetebeschikking waartegen u bezwaar maakt (zaaknummer!);
 • de gronden van uw bezwaar;
 • een handtekening en de datum en plaats van de ondertekening.
Aan het bezwaarschrift voegt u toe een kopie van de boetebeschikking en andere relevante stukken die op de zaak betrekking hebben.
Het bezwaarschrift komt bij het Bureau bestuurlijke boete van ILT, waarbij er de keuze is om te worden gehoord. De beslissing op uw bezwaarschrift ontvangt u meestal binnen 12 weken.

Beroep bij de rechter

Is uw bezwaar afgewezen en bent u het hier niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht. Juridische ondersteuning hierbij is aan te bevelen. Onderaan de beslissing op uw bezwaar staat de rechtbank waar u beroep kunt aantekenen. Beroep aantekenen moet binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing op uw bezwaar aan u bekend is gemaakt. De termijn gaat lopen vanaf de dag na verzending. Voor het aantekenen van beroep moet griffierecht betaald worden aan de rechtbank. In het beroepschrift zet u:
 • de naam en het adres van de indiener, de persoon die beroep aantekent;
 • een omschrijving van de beslissing van uw bezwaarschrift waartegen u beroep aantekent;
 • de gronden van uw beroep;
 • een handtekening en de datum en plaats van de ondertekening;
Met het beroepschrift stuurt u een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift mee. Voldoet het beroepschrift niet aan deze eisen, dan is het mogelijk dat de rechtbank het niet in behandeling neemt.
Wanneer de bestuursrechter u ook geen gelijk geeft rest nog de gang naar de Raad van State.

Rechtsbescherming op de grens van toezicht en opsporing in de binnenvaart

In Nederland mogen preventieve en de repressieve strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsprocedures gelijktijdig plaatsvinden. Hoewel toezicht en opsporing van elkaar zijn te onderscheiden, is de scheiding in de werkelijkheid minder strikt. De grens tussen toezicht- en opsporingsbevoegdheden is steeds meer vervaagd.

Waar eindigt de bestuursrechtelijke spreekplicht en begint het strafrechtelijk zwijgrecht? Tot welke grens kan iemand worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling? Bij haar studie rechten heeft Lijdia Pater in 2016 met haar bachelorscriptie gekeken hoe het zit met de rechtsbescherming op de grens van toezicht en opsporing in de binnenvaart, waarbij de nadruk is gelegd op de nemo tenetur-waarborg. Geïnteresseerden in de onderzoeksresultaten (14 pagina’s) kunnen een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stand van zaken binnenvaarttransport van oliezaadkoeken

Op 10 februari jl. bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de problemen rondom het binnenvaarttransport van oliezaadkoeken en de ADN regels.
Onlangs heeft er een overleg plaatsgevonden over dit onderwerp, in dit nieuwsbericht praten we u bij over de stand van zaken van dit dossier.

Overleg Duitsland-Nederland

Het overleg vond plaats tussen een vertegenwoordiging van de Duitse en Nederlandse binnenvaartsector, de handel en verwerkende industrie in oliezaadkoeken. (hierbij waren aanwezig: CBRB, Het Comité, Ovid (Verband der Ölsaaten-verarbeitenden Industrie in Deutschland), VDG (Verein der Getreidehändler) en BDB (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt E.V.))
Er is gesproken over de problematiek in Duitsland en Nederland, de overeenkomsten en verschillen. Gezocht is naar de mogelijk gemeenschappelijke oplossingsrichtingen.
Palmpitschilfers in een droge lading schip

Het verrichten van testen

In Duitsland bleek men reeds begonnen met het inzetten van N4-laboratoriumtesten op Palm Kernel Expeller (PKE). Deze test wordt genoemd in deel 2 van het ADN in de classificatiecriteria voor zelfontbranding vatbare stoffen (H 2.2.42.1.7). Bij deze testen wordt gekeken naar het risico op zelfontbranding onder bepaalde omstandigheden. Zoals in het bericht van februari genoemd, zijn wij er vanuit de sector van overtuigd dat onder normale omstandigheden gedurende het binnenvaarttransport van PKE (overslag bij < 55 oC en een beperkte reisduur) het risico op zelfontbranding nihil is en PKE dus veilig met binnenvaartschepen getransporteerd kan worden. We verwachten daarom dat de N4-testen zullen aantonen dat er geen risico op zelfontbranding is.

Besloten is vanuit Nederland aan te sluiten bij het verrichten van de N4-testen waardoor de gezamenlijke Duits-Nederlandse testresultaten gedeeld kunnen worden met zowel de Nederlandse als Duitse overheid. Deze testen worden uitgevoerd bij de Bundesanstalt für Materialforschung (BAM). Een deel van de testuitslagen is reeds bekend, de resterende testuitslagen worden in de komende maand verwacht.

Vervolg

Het is de verwachting dat de testresultaten gebruikt kunnen worden ten behoeve van de discussie in de vergadering van de ADN Safety Committee. In het ADN Safety Committee zullen we inzetten op het aantoonbaar maken dat PKE geen gevaarlijk goed is waardoor het in een andere ADN categorie ingedeeld zou moeten worden.
De Nederlandse overheid wordt door ons geïnformeerd over bovengenoemde werkwijze.

Zodra er meer bekend is over de uitkomst van de ADN Safety Committee (in de herfst van 2017) zullen wij u hierover berichten.

Dit bericht is gezamenlijk opgesteld en verstuurd aan de leden van :
 • CBRB
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer
 • NEVEDI
 • Het Comité van Graanhandelaren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Agenda

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stremming Volkeraksluizen 6 tot 11 augustus 2017

Hierbij informeren we u over een geplande stremming van de Volkeraksluizen in de periode van 6 tot 11 augustus 2017. In deze periode moet Rijkswaterstaat testen laten uitvoeren in kolk 1. Deze testen zijn een direct gevolg van het installeren van een derde schuif in de sluisdeuren.

Dat betekent concreet dat schepen hoger dan 18 meter in deze periode hinder kunnen ondervinden bij het passeren van de Volkeraksluizen. Vanaf zondagavond 6 augustus 21:00 uur tot dinsdagmorgen 8 augustus 08:00 uur is kolk 1 volledig gestremd. Wel zijn er op maandag 7 augustus drie perioden van een uur dat er geschut kan worden. Na dinsdagmorgen moet er tot en met zaterdag 11 augustus rekening gehouden worden met enige vertraging.

Hier vindt u een overzicht van de geplande stremmingen van kolk 1 in week 33.
Bron: Rijkswaterstaat
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ADN 2017 Vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren

Volgende week verschijnt bij Sdu de nieuwe editie van ADN. U kunt nu alvast bestellen, dan wordt ze direct na verschijning naar u verzonden!

ADN 2017 met 15% korting voor CBRB-leden

Compleet en actueel handboek voor ieder die betrokken is bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Het boek bevat:
 • ADN 2017
 • VBG - Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
 • WVGS - Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • BVGS - Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
Bent u lid van CBRB dan kunt u bij Sdu de uitgave bestellen met 15% korting.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
Vasteland 78 | 3011 BN Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven