Nieuwsbrief 2017 - 13


Mei 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 13

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Binnenvaartondernemer Paul van Zwol op NPO Radio 2 over tachograaf
 2. Maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten opnieuw in kaart gebracht
 3. Consumentenprijsindex
 4. 50 years social dialogue in European inland waterways transport
 5. Veel interesse voor tender CLINSH tijdens Maritime Industry vakbeurs
 6. Bijeenkomst Euro VI motoren
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Binnenvaartondernemer Paul van Zwol op NPO Radio 2 over tachograaf

Bij het radioprogramma ‘Bureau kijk in de Vegte’ op NPO Radio 2 kunnen luisteraars prangende stellen. “Heeft een binnenvaartschip ook een tachograaf?” vroeg een luisteraar zich af.

Binnenvaartondernemer Paul van Zwol van ms Maria legt in dit fragment uit hoe het zit. De naleving van de rusttijden van de bemanning kan, naast het verplichte vaartijdenboek, ook met een tachograaf worden aangetoond, zo staat in artikel 3.13, lid 5 van het RSP. In het interview wordt het boetebeleid ook kort aangestipt.
Als schippers zich niet aan de regels voor vaar- en rusttijden houden ‘dan zwaait er wat’ zo vat de radioreporter samen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten opnieuw in kaart gebracht

Presentatie onderzoeksresultaten

Nederland telt ruim 300 (zoete) veren, die tezamen jaarlijks ruim 46 miljoen personen overzetten. Daarmee worden bijna 500 miljoen omrijkilometers bespaard. De veerdiensten vormen dus belangrijke schakels in het secundaire wegennet.

Het maatschappelijke en economische belang van de veerdiensten gaat echter verder dan alleen verkeer en vervoer. Vanuit toeristisch oogpunt gezien vormen de veren immers gewaardeerde schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Daarom is, in opdracht van het LVP en de VEEON, opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten in Nederland. Het onderzoek is bij het CBRB uitgevoerd door Mark Hoekstra, masterstudent van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het onderzoek is een update van het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” uit 2010. Behalve een actualisering van de belangrijkste kengetallen is er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven, waarbij thema’s als duurzaamheid en marktontwikkeling aan de orde zijn gekomen.

Bijzonder in dit onderzoek is, dat niet alleen de zogeheten ‘utilitaire’ veerdiensten onderzocht zijn, maar dat de scope van het onderzoek is uitgebreid naar de recreatieve veerdiensten en de zoute veerdiensten. Ook is een vergelijking gemaakt met de situatie in Duitsland en België.

Het verheugt ons bijzonder dat de heer Eckhardt, voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), en één van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie, bereid is om het eerste exemplaar van het onderzoek in ontvangst te nemen.

De presentatie van de onderzoeksresultaten en de overhandiging van het rapport, zal plaatsvinden op:
vrijdag 2 juni 2017 vanaf 14:30 uur
bij Damen Shipyards, Avelingen West 20, 4202 MS Gorinchem

Programma

Het programma is als volgt:
14.30 uur Inloop
Met koffie / thee
15.00 uur Welkom & inleiding
Maira van Helvoirt, CBRB
15.10 uur Toelichting op de bredere economische context van vervoersstromen (vooral personenmobiliteit)
Martijn Streng, Erasmus Universiteit Rotterdam
15.20 uur Presentatie van de onderzoeksresultaten
Mark Hoekstra, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit en uitvoerder van het onderzoek
15.50 uur Officiële overhandiging rapport aan de heer drs. L.C.H. Eckhardt
Pers- en fotomoment
15.55 uur Reactie op het rapport door de heer drs. L.C.H. Eckhardt
16.10 uur Reactie op het rapport door de voorzitters van LVP en VEEON
Johan Hania, voorzitter LVP en Ton Paulus, voorzitter VEEON
16.25 uur Afsluiting
16.30 uur Borrel
De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via: www.cbrb.nl/presentatie. Aanmelden is noodzakelijk zodat u toegang wordt verleend tot de parkeerplaats en het gebouw.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2017 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2016 tot april 2017 gestegen van 100,76 naar 101,88; in procenten bedraagt deze stijging 1,11%.
Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

50 years social dialogue in European inland waterways transport

European Social Partners in Inland Waterways Transport, EBU (European Barge Union), ESO (European Skippers’ Organisation) and ETF (European Transport Workers’ Federation) celebrate 50 years of social dialogue. The tasks facing the Social Partners now will change fundamentally as new challenges emerge rapidly in the area of automation and digitalisation.
But the European Social Partners are committed to addressing them in an open spirit and striving to create an Inland Waterways Transport sector offering an attractive career perspective to current and future boatmen and boatwomen based on the pillars of economic, environmental and social sustainability.

“In this process the instrument of Sectoral Social Dialogue has proven to be indispensable and the Social Partners express their thanks to the Commission for its continued commitment and support.” says Jacques Kerkhof, President of the Sectoral Social Dialogue Committee for Inland Waterways Transport.

After some early years of uneven and interrupted activity the last thirteen years have witnessed a systematic development of relations between the social partners aimed at making this small but economically vital transport sector socially and economic sustainable and future-proof.

The social partners are currently addressing their work through 4 interlocking building blocks:
 • The 2012 Agreement which led in turn to the 2014 Working Time Directive was the first step in the establishment of a fair organised transport sector.
 • Secondly, the Draft Directive on the harmonisation of professional qualifications, which is currently in Trilogue, which should establish a level playing field in the area of skills and competencies required for all functions on board of the vessels.
 • Thirdly, the creation of a secure digital controlling capacity, i.e. a digital “board unit”, which is at an advanced development stage, to monitor the sailing time of the vessel as well as individual crewmembers’ qualifications and working and resting times.
 • Finally, the task of creating a harmonised set of manning requirements is being addressed by the Social Partners working in the European Union funded project TASCS - Towards A Sustainable Crewing System – a scientific workload analysis aimed at developing proposals for a modern system bringing flexibility and enhanced labour mobility as well as incorporating modern standards of occupational safety and health.
These building blocks will ensure that the Inland Waterways sector progresses towards a sustainable and prosperous future. Press release: Brussels, 15 May 2017
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Veel interesse voor tender CLINSH tijdens Maritime Industry vakbeurs

Het was druk op 9, 10 en 11 mei bij de stand van het project CLean INland SHipping (CLINSH) op de vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem. De aanwezige vertegenwoordigers van CLINSH hebben veel bezoekers kunnen informeren over het demonstratieproject voor een groenere binnenvaart, en over hoe zij daaraan kunnen meedoen. Verschillende schippers lieten weten zich te zullen inschrijven voor deelname. Deelname verzekert hen van kennis over de impact van emissiereducerende technieken en een koploperspositie binnen de sector. In totaal kunnen 30 schepen deelnemen. De aanbesteding loopt nog tot 29 mei 2017, 12.00 uur.

Vergoeding

Door middel van een Europese aanbesteding worden 30 schepen geselecteerd:
 1. 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissiereducerende technologie. Dit kunnen zowel nabehandelingssystemen (SCR-DPF) zijn, als alternatieve aandrijfsystemen (hybride) of alternatieve brandstoffen (Fuel Water Emulsion, Liquefied Natural Gas of Gas to Liquid Fuel). De investeerders kunnen via CLINSH een financiële bijdrage ontvangen tot 50% van de investeringskosten.
 2. 15 schepen die al varen met een emissiereducerende technologie. De deelnemers kunnen rekenen op een financiële compensatie tot 10.000 euro.

Meten aan de bron

Nadat bekend is welke schepen zullen deelnemen, wordt gedurende 1 tot 2 jaar continu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken. De metingen starten in het najaar van 2017.


Over CLINSH

CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken in de binnenvaart vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH is op 1 september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim € 8,5 miljoen, waarmee 17 partners samen met het Europese Life Fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart. Partners zijn onder anderen havens, universiteiten en brancheorganisaties uit diverse Europese landen.


Aanbestedingsdocumenten opvragen en indienen

 • Ondernemers in de binnenvaart kunnen zich voor de aanbesteding aanmelden via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en ontvangen dan de aanbestedingsdocumenten per e-mail.
 • Via dit e-mailadres kunnen de ingevulde documenten ook worden ingestuurd.
 • Alleen volledig ingevulde documenten worden in behandeling genomen.
 • Vragen over deze aanbesteding kunnen gesteld worden via het Expertise- en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart (EICB): telefoon +31 (0)10 798 9830 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Of kijk op www.clinsh.eu

Naar boven

 

Bijeenkomst Euro VI motoren

Het CBRB was op dinsdag 9 mei aanwezig bij op de Maritime Industry beurs in Gorinchem waar door het EICB (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart) een bijeenkomst georganiseerd was over de toepassing van EURO VI vrachtwagenmotoren in de binnenvaart. Wij hebben de voor u relevante informatie samengevat in onderstaande terugkoppeling.

Eind vorig jaar is de Europese verordening met bepalingen over de uitstoot van o.a. nieuwe scheepsmotoren van kracht geworden, de z.g. ‘STAGE-V Non-Road Mobile Machinery’ (NRMM) verordening. Deze heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2019 nieuwe scheepsmotoren met een vermogen van minder dan 300 kW aan de NRMM verordening moeten voldoen. Voor motoren met een vermogen groter dan 300kW geldt de verordening vanaf 1 januari 2020.

De gevolgen van het invoeren van deze verordening zijn ook op dit moment nog niet goed te overzien. De belangrijkste vraag daarbij is of wat de verordening voorschrijft mogelijk is. Het standpunt van de motorenfabrikanten tot voor kort was dat het theoretisch en technisch wel mogelijk is uitstoot af te vangen tot beneden de norm, maar dat de kosten van de ontwikkeling van motoren met de benodigde nageschakelde technieken zodanig zijn dat men dat niet gaat ontwikkelen voor een sector die hoogstens 200 motoren per jaar afneemt.

Inmiddels zijn we een halfjaar verder en staat de toepassing van EURO VI motoren voor de aandrijving van binnenvaartschepen volop in de belangstelling. Tijdens deze bijeenkomst over de toepassing van EURO VI vrachtwagenmotoren in de binnenvaart werd de vraag gesteld of deze motoren ook daadwerkelijk een rol kunnen spelen voor ondernemers die willen voldoen aan de Non Road Mobile Machine Stage V richtlijn vanaf 2019.

De resultaten van een eerste pilot met deze EURO VI vrachtwagenmotoren zijn inmiddels bekend. PACCAR/Vink diesel BV, het voormalige DAF Trucks, heeft een EURO VI vrachtwagenmotor gemariniseerd en geïnstalleerd in het MS Noord van de Klerk uit Werkendam. Met de nodige technische aanpassingen lijkt het dus mogelijk. De fabrikant stelt dat de motor een laag brandstofverbruik heeft, lage onderhoudskosten en geleverd kan worden tegen acceptabele prijzen. Exacte gegevens wil Paccar op dit moment nog niet bekend maken. In hoeverre de inbouw in kleine machinekamers mogelijk is kwam niet aan de orde.

NOx emissies van Euro VI motoren zijn 4,5 maal lager dan voor Stage V. De fijnstof emissies zijn vergelijkbaar met Stage V. Deze motoren voldoen daarmee ruimschoots aan de emissie eisen zoals die door de NRMM verordening worden gesteld.

Op dit moment wordt door Paccar gewerkt aan motoren met een vermogen tussen de 210 en 375kW. Wanneer meer vermogen vereist is, kunnen twee motoren op één aandrijfas worden gemonteerd. Door ADS van Stigt werd een presentatie gegeven waarbij men aangaf dat zij er technisch in zijn geslaagd twee motoren op één aandrijfas te monteren. Aangezien er geen vrachtwagenmotoren beschikbaar zijn met een vermogen > 560kW is het vooralsnog onwaarschijnlijk dat er op (korte) termijn motoren met een grotere vermogens op de markt zullen komen.

Euro VI vrachtwagenmotoren passen in de NRMM Stage V eisen. Er is geen separate type goedkeuring (conform EU richtlijn 2016/1628) nodig voor Euro VI motoren < 560kW. Euro VI motoren mogen voor 2019 in de binnenvaart worden gebruikt.

In hoeverre motoren Euro VI motoren in individuele situaties bruikbaar zijn is uiteindelijk afhankelijk van een groot aantal factoren: het vaargebied, in hoeverre de inbouw in kleine machinekamers mogelijk is, de huidige motor, mogelijk alternatieve oplossingen om aan de NRMM verordening te voldoen en de uiteindelijke investering in en kosten van de Euro VI motor.

De presentaties van de diverse sprekers staan onder het tabblad ‘Documenten’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
Vasteland 78 | 3011 BN Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven