Nieuwsbrief 2017 - 7


Maart 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 7

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Mental shift is nodig in Rotterdamse containeroverslag
 2. Strategisch Brancheoverleg binnenvaart en ILT
 3. Standpunt EBU en ESO uitbreiding elektronische meldplicht tankvaart
 4. Covadem gaat door!
 5. EICB opent loket voor vragen over NRMM Stage V
 6. FERM - Digitale veiligheid in de Rotterdamse haven
 7. Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading
 8. Maritime Industry 2017
 

Mental shift is nodig in Rotterdamse containeroverslag

Naast de ‘modal shift’ is in de Rotterdamse containerhavens ook een ‘mental shift’ nodig.
Alleen zo’n grondige mentaliteitsverandering bij de deepsea-terminals kan volgens CBRB-voorzitter Paul Goris het structurele probleem oplossen van de veelvuldige en langdurige vertragingen bij de afhandeling van de binnenvaart. Bron: Scheepvaartkrant

Lees het hele artikel op pagina 2 en 3 van de Scheepvaartkrant (2017/03).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 
 

Strategisch Brancheoverleg binnenvaart en ILT

Op 15 maart was er een strategisch brancheoverleg tussen de binnenvaart en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tijdens dit overleg is veel aandacht besteed aan de wijze van handhaving. ILT wil selectiever, effectiever en reflectiever werken.

Handhaving
Mede naar aanleiding van signalen kijkt ILT naar de verhouding tussen een legalistische aanpak en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In een presentatie over vakmanschap in handhaving werd een beeld geschetst hoe inspecteurs van ILT worden meegenomen in het verbeteren van de kwaliteit. ILT heeft een discretionaire ruimte om bij sanctionering te kiezen voor een waarschuwing, een last onder dwangsom of een boeterapport. In elk situatie moeten de feiten worden afgewogen gegeven de omstandigheden en moet worden gekeken naar de proportionaliteit van sanctionering. Het CBRB is blij dat ILT ook aandacht heeft voor andere maatregelen om naleving van de regelgeving te bewerkstelligen. Wel benadrukt het CBRB steeds het belang van voldoende ter zake deskundigheid van de inspecteurs.

Boetebeleid
Mede naar aanleiding van signalen vanuit de binnenvaart en het gestelde in motie nr. 119 van enkele Kamerleden, heeft ILT aan de brancheorganisaties gevraagd om concrete voorbeelden van disproportionele boetes. Mocht u in uw bedrijf hiermee te maken hebben, dan vragen we u om dit, onder vermelding van het zaaksnummer, aan ons door te geven. Bij een volgend overleg tussen de sector en ILT zal het boetebeleid worden geëvalueerd.

Legionella
Naar aanleiding van een rapport van de GGD Amsterdam over legionella preventiemaatregelen op riviercruiseschepen is een presentatie gegeven. Tijdens een onlangs gehouden ledenvergadering van de CBRB- ledengroep personenvervoer is dit onderwerp ook besproken. De reactie van aanwezige leden was:
 • Er zijn technische voorschriften van kracht: "geen leidinggedeelten waarin een regelmatige doorstroming niet is gegarandeerd" (waar makkelijk legionella kan ontstaan).
 • Daarnaast wordt hier in de Branche RI&E aandacht aan besteed, zowel in algemene zin als bij het thema voedselbereiding.
 • De meeste rederijen hebben een legionella beheersplan, dat voorziet in een procedure waarbij regelmatig (soms zelfs wekelijks) watermonsters gekeurd worden en leidingen doorgespoeld worden.
Tijdens het strategisch brancheoverleg is afgesproken dat deelnemers beschikbare kennis zullen delen met ILT. Het CBRB zal wijzen op de manier waarop legionella is ondervangen in de Branche RI&E.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Standpunt EBU en ESO uitbreiding elektronische meldplicht tankvaart

Er wordt gewerkt aan een wijziging van artikel 12.01 van het Rijnvaart Politie Reglement (RPR). In dit ontwerp van het nieuwe artikel (RP/G (17) 22kunt u lezen dat het gaat om een uitbreiding van de elektronische meldplicht voor tankschepen. Naar verwachting zal hierover in juni 2017 door de CCR een besluit worden genomen.

Dit standpunt van EBU en ESO over de uitbreiding van elektronische meldplicht voor tankvaart is bij een speciaal hiervoor door de CCR georganiseerde hoorzitting besproken. Het binnenvaartbedrijfsleven ziet de voordelen van een elektronische meldplicht voor tankschepen en wil dit voorstel in principe ondersteunen. Het kan echter voor veel bedrijven een administratieve lastenverzwaring met zich meebrengen of leiden tot chaotische situaties wanneer het niet goed wordt vormgegeven. De afvaardiging van de Nautisch Technische Kommission (NTK) bij de hoorzitting heeft duidelijk gemaakt dat de baten voor de sector vooraf duidelijk moeten zijn.

Met het ingenomen standpunt zijn de te nemen hobbels opgesomd met als doel te voorkomen dat de sector straks met een onwerkbare maatregel of slechte uitvoering  te maken krijgt. Doelstelling is een geruisloze invoering van de uitbreiding van de verplichting van de elektronische meldplicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Covadem gaat door!

Ongetwijfeld heeft u al eens gehoord van Covadem. Dit project is gericht op het delen van actuele vaardieptemetingen wat voordelen moet opleveren en een betere benutting van vaarwegen.
In deze Nieuwsbrief van Covadem is te lezen dat er financiering is gevonden voor de ontwikkeling van concrete toepassingen. Tijdens een gesprek wat het CBRB recent had met de manager van Covadem werd duidelijk dat in de loop van 2017 meer concreet zal worden om welke producten het kan gaan. In elk geval is duidelijk dat de informatie die beschikbaar komt door de coöperatieve vaardieptemetingen voor veel zaken te gebruiken zijn. Zo kan de door de binnenvaartschepen verzamelde data bijdragen aan een beter onderhoud van de vaarwegen en beter watermanagement. In combinatie met riviermodellen hebben de rivierbeheerders en baggeraars waardevolle informatie over plaatsen waar gebaggerd moet worden.

Talloze nieuwe mogelijkheden zijn denkbaar die voordelen kunnen opleveren voor zowel de gebruiker als beheerder van de vaarweg en een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ontwikkelingen. Door een slimme koppeling van technieken, denk aan brandstofverbruiksmeting en sensoren die een beeld geven over de vaarweg, kunnen bedrijven waardevolle informatie krijgen over het vaarprofiel in relatie tot brandstofverbruik. Besparing op brandstof is te realiseren met inzichten in de relatie tussen het schip met een bepaalde reis en een bepaalde rivierconditie.

Enkele CBRB-leden doen mee aan de pilot. In de loop van het jaar volgt meer informatie over de ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

EICB opent loket voor vragen over NRMM Stage V

De Non Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V richtlijn komt eraan. Deze richtlijn legt vanaf 2019 strengere emissieregels op. Dat heeft op termijn grote gevolgen voor binnenvaartondernemers.
 
Khalid Tachi, directeur van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), merkt dat de aankomende NRMM-verplichting sterk leeft binnen de sector. Regelmatig ontvangt hij vragen van schippers die willen weten hoe streng de normen bijvoorbeeld zijn en of iedereen er aan moet voldoen. “Ondernemers vragen ons tevens of het mogelijk is al varend aan te tonen dat hun schip aan de emissie-eisen voldoet.
Of hoe de norm precies onderscheid maakt tussen kleine en grote vermogens. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de emissieprestatie van de motoren? En wat gebeurt er als de schipper zelf zijn systeem samenstelt?”
 
Themamiddag 20 juni
Op dinsdagmiddag 20 juni organiseert het EICB een themamiddag rondom NRMM Stage V in Rotterdam. In aanloop hiernaartoe verzamelen Tachi en zijn collega’s zoveel mogelijk vragen over dit dossier.
“We willen op 20 juni een vertaling maken van de norm en de bijbehorende eisen naar de consequenties voor individuele schippers,” aldus Tachi. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) heeft hiervoor speciaal een online loket ingericht: www.eicb.nl/nrmm. Hier kunnen binnenvaartondernemers, maar bijvoorbeeld ook toeleveranciers van de sector, melding maken van kwesties rondom NRMM Stage V waarover ze die middag meer informatie wensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 010 - 798 98 30

Naar boven

 

FERM - Digitale veiligheid in de Rotterdamse haven

 


Met het initiatief “Wij zijn FERM” wil het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, de Gemeente Rotterdam en de Politie de digitale weerbaarheid en veiligheid van de bedrijven in de Rotterdamse haven verbeteren door samenwerken en kennis uitwisselen. Op donderdag 23 maart j.l. was het seminar “hoe FERM sta jij?” georganiseerd om het bewustzijn over informatiebeveiliging te verhogen en het beveiligingsniveau van het bedrijfsnetwerk en websites te verbeteren. Het CBRB was hierbij aanwezig.

Wij zijn FERM

Stevig, standvastig en sterk. Geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience. We geven jou de kennis en kunde om je bedrijf digitaal weerbaar te maken, en inspireren je om hier de goede stappen in te zetten. Kom langs, leer en doe mee. ferm-rotterdam.nl

Het openingswoord was voor de havenmeester René de Vries, wiens takenpakket onlangs is uitgebreid met de functie Port Cyber Resilience Officer, hij kwam in z'n nieuwe rol vrijwel direct in het nieuws door een artikel in het AD: Haven is in een half uur gehackt.

Op de FERM-website staan diverse documenten en zelfscans die kunnen bijdragen aan de weerbaarheid van de CBRB-leden. Ik zal regelmatig een onderwerp behandelen in de CBRB-Nieuwsbrief om het thema hoog op de agenda te houden; want tijdens het seminar werd er gesteld: "er zijn twee soorten bedrijven; bedrijven die al eens zijn gehacked en er zijn bedrijven die het nog niet weten dat ze gehacked zijn". 

Waarom FERM staan

De digitalisering van processen door inzet van robots en IT-systemen biedt grote voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Hoe houden we het veilig? Om de bewustwording over cyber security en resilience in de Rotterdamse haven te verhogen, is de rol van Port Cyber Resilience Officer in het leven geroepen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading

Dinsdag 9 mei aanstaande organiseren CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer samen met Rijkswaterstaat tijdens op de vakbeurs Maritime Industry een masterclass "behandeling restlading droge lading” volgens het CDNI deel B en specifiek het scheepsafvalstoffenbesluit. De sessie duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur en is inclusief lunch. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
De masterclass wordt ondersteund door verladersorganisatie EVO, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam.

Wilt u antwoord op vragen als:

 • Wat is de inhoud van het scheepsafvalstoffenbesluit?
 • Op wie is het besluit van toepassing?
 • Wat zijn uw plichten en verantwoordelijkheden
 • Behandeling van praktijksituaties
Meld u dan vandaag nog aan via deze link >>> www.bln.nl/aanmelden-masterclass/

Deelname is interessant voor
 • Bevrachters
 • Coöperaties
 • Ladingontvangers
 • Overslaginstallaties
 • Varende ondernemers
 • Vervoerders
 • Verladers
 • Handhavers

Kosten
De Masterclass is gratis toegankelijk voor leden van brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB. Niet-leden worden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor hen kost deelname € 50,-  Schrijf u in voor deelname via deze link >>> www.bln.nl/aanmelden-masterclass/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritime Industry 2017


Wij nodigen u uit voor de Maritime Industry beurs op 9, 10 en 11 mei 2017 in de Evenementhal Gorinchem.

Wij staan zoals u gewend bent samen met de volgende organisaties: BVB, BTB, BND, EICB en CBRB op de binnenvaartstand.

Meer informatie vindt u hier.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven