Nieuwsbrief 2017 - 5


Maart 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 5

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Arbeidstijdenrichtlijn
 2. Modernisering bemanningseisen
 3. Verbod op varend ontgassen van benzeen
 4. Meer en betere ligplaatsen nodig bij sluizen Grand Canal d’Alsace
 5. Afvlakkende groei Nederlandse binnenvaart naar 2021
 6. Fusie van Vlaamse vaarwegbeheerders
 7. Wereld Water Dag 2017 - Kom in actie voor schoon water!
 8. Ledenvergaderingen
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Arbeidstijdenrichtlijn


Op woensdagochtend 15 februari 2017 was een 50-tal deelnemers aanwezig bij de CBRB-Themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn. De dagvoorzitter Kees de Graaff trapte af met de mededeling dat het exact 5 jaar geleden was dat de sociale partners EBU, ESO en ETF een overeenkomst hadden ondertekend die de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart regelt en die is vervat in een Europese richtlijn (2014/112/EU). 

Toelichting op de Arbeidstijdenrichtlijn voor de binnenvaart
Michiel Koning, secretaris Sociale Zaken bij het CBRB, gaf een toelichting op de geschiedenis en de inhoud van de overeenkomst die gesloten is voor de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart. 
 
Toelichting op de invoering in de Nederlandse wet en handhaving
Vervolgens gaf Jaap Kwakernaat, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een toelichting op de invoering van de richtlijn in de Nederlandse wet en hoe er op gehandhaafd zal worden. 

De presentaties en een uitgebreid verslag van de themabijeenkomst inclusief de aansluitende vraag en antwoordsessie kunt u op onze website teruglezen.

Naar boven

 

Modernisering bemanningseisen

Europees onderzoek naar de taakbelasting van bemanningsleden aanbesteed

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Project Steering Group in Brussel is besloten de wetenschappelijke studie naar de taakbelasting van bemanningsleden in de binnenvaart, getiteld Towards A Sustainable Crewing System (TASCS), op te dragen aan een consortium waarin het Duitse ontwikkelingscentrum voor scheepstechniek en transportsystemen DST samenwerkt met het Nederlandse in human factors en ergonomie gespecialiseerde consultancy-bureau Intergo en de Britse professor Peter Turnbull. De uitvoering van het project zal ongeveer twee jaar in beslag nemen.
 
Het onderzoeksproject maakt deel uit van de afspraken die de sociale partners (EBU, ESO en ETF) gemaakt hebben om te komen tot een fundamentele modernisering van de bemanningseisen op Europese schaal. De studie moet de gevolgen van technologische en niet-technologische veranderingen op de taakbelasting van bemanningsleden in kaart brengen en alle kritische elementen voor de gewenste modernisering inventariseren. Als resultaat moet een gedocumenteerd voorstel met verschillende opties opgeleverd worden waarop een transparante, flexibele en houdbare Europese bemanningsregeling kan worden gebaseerd. De toekomstige regeling moet eenvoudig toepasbaar en handhaafbaar worden en rekening houden met de relevante verschillen in de karakteristieken van het Europese waterwegennet.
 
Deelnemers gezocht
Praktisch onderzoek aan boord van vaartuigen maakt een belangrijk deel uit van de studie. Daartoe zal een zogenoemde Focal Group worden samengesteld waarin circa 20 vertegenwoordigers van de scheepvaartpraktijk deelnemen. Het is de bedoeling dat deze groep op basis van algemene criteria representatief geacht kan worden voor de Europese vloot (60% Rijn-gebied / 40% Donau-gebied en 80% vrachtvaart / 20% passagiersvaart). CBRB-leden die bereid zijn dit onderzoek te faciliteren en aan enkele internationale bijeenkomsten van de Focal Group deel te nemen worden verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij ondergetekende!
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verbod op stilliggend en varend ontgassen van benzeen

Per 1 maart a.s. wordt in de provincie Noord-Holland een verbod van kracht op het varend ontgassen van benzeen en enkele benzeenhoudende producten.
Deze producten zijn:

 1. benzeen (UN-nummer 1114);
 2. ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;
 3. aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268);
 4. brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);
 5. brandbare vloeistoffen, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993); of
 6. koolwaterstoffen, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295).

In de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het bijbehorende Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 ontbreekt een artikel waardoor het stilliggend ontgassen van bg. producten mogelijk zou blijven.
De havenmeester van Amsterdam vindt dit ongewenst. Bovendien streeft zij naar eenduidige regelgeving. Om deze reden heeft zij een besluit genomen, zie bijlage, waardoor het stilliggend ontgassen van bg. producten eveneens per 1 maart verboden wordt.
De directeur Centraal Nautisch Beheersgebied Noordzeekanaalgebied is gemandateerd voor de gemeentes Beverwijk en Zaanstad. Hetzelfde verbod wordt hierom ook per 1 maart in deze gemeentes van kracht. De gemeente Velsen is bezig om zelf een gelijkluidend besluit op te stellen.

Zie voor meer informatie:

 1. Het besluit van de provincie Noord-Holland
 2. Het besluit van de Havenmeester van Amsterdam
 3. De folder varend ontgassen

Toelichting CBRB bij het Besluit van de Havenmeester van Amsterdam:
Het Besluit lijkt wellicht veel impact te hebben maar betekent praktisch niet zo heel veel nieuws voor de binnentankvaart. Ontgassen was stilliggend al niet toegestaan conform het ADN, tenzij het bevoegd gezag hiertoe ontheffing verleent. Ontgassen moet normaliter varend plaats vinden, onder de voorwaarden die gesteld zijn in ADN 7.2.3.7.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #2BAADF;font-weight: normal;text-decoration: none;" target="_blank">Michael Zevenbergen

Naar boven

 

Meer en betere ligplaatsen nodig bij sluizen Grand Canal d’Alsace

De laatste jaren zijn er met grote regelmaat langdurige stremmingen door reparatie en onderhoud van de sluizen in het Grand Canal d’Alsace. Het belang van vervoerszekerheid voor de industrie, het toerisme en de diverse havens en de noodzaak van voldoende ligplaatsen bij de sluizen om te kunnen doen aan regelgeving betreffende vaar- en rusttijden, wordt regelmatig internationaal benadrukt.

Stremmingen 2017
Inmiddels hebben we via de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) dit ontwerpbesluit (IEN 17_07) ontvangen van de verwachte stremmingen in 2017 van de sluizen in deze belangrijke vaarweg. Voor zowel het vervoer van goederen als personen, en voor havens en logistieke dienstverleners is het uiterst belangrijk om tijdig te weten welke stremmingen van sluizen te verwachten zijn. In het voorjaar zal de Commissie voor Infrastructuur en Milieu een besluit nemen.

Meer en betere ligplaatsen nodig
De CCR verzoekt in het ontwerpbesluit de Duitse en Franse delegatie om de werkzaamheden te bespoedigen, de scheepvaart zo weinig mogelijk te belemmeren en om voldoende ligplaatsen beschikbaar te stellen. EBU en ESO hebben in deze brief sterk benadrukt dat de huidige ligplaatsen - zowel kwantitatief als kwalitatief - niet voldoen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Afvlakkende groei Nederlandse binnenvaart naar 2021

De Nederlandse binnenvaart kent de komende jaren groei, maar deze vlakt wel af. Deze conclusie kan getrokken worden uit een middellange termijn prognose, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia.

Voor het komende jaar geldt nog een groei van 2,5%, in de jaren erna vlakt dit af naar 1,1% groei per jaar. Het totale vervoersvolume van de binnenvaart ontwikkelt zich naar 344 miljoen ton in 2021. Ter vergelijking: in 2016 werd er nog 318 miljoen ton vervoerd en voor 2017 wordt er 326 miljoen ton verwacht. Een belangrijke oorzaak voor de afvlakkende groei is een afname in de kolenvolumes (‑2,3%).

Panteia maakte een uitsplitsing voor de vervoersvolumes van droge ladingvaart, tankvaart en duwvaart. Het onderzoeksbureau verwacht onder andere een stijging van 21 miljoen ton in het vervoersvolume voor de droge ladingschepen tot 2021. Daarnaast blijkt uit schattingen dat de tankvaart ruim 6,6 miljoen ton extra lading zal vervoeren in 2021. Voor de duwvaart voorziet Panteia een beperkte daling van 1,8 miljoen ton.

 1. Lees het hele persbericht met meer informatie
 2. Bekijk de bovenstaande infographic in een groter formaat
 3. Download het gehele onderzoeksrapport
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Fusie van Vlaamse vaarwegbeheerders

De Vlaamse vaarwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal gaan fuseren. nv De Scheepvaart werd op 10 februari 2017 herdoopt tot De Vlaamse Waterweg nw. Uiterlijk op 1 januari 2018 zal Waterwegen en Zeekanaal NV aansluiten.

Doelstelling van de vorming van De Vlaamse Waterweg nv is het versterken van het vervoer via de binnenvaart, het zorgen voor waterbeheersing, en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de vaarwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.

Meer informatie is te vinden in bijgevoegd schrijven.

Naar boven

 

Wereld Water Dag 2017 - Kom in actie voor schoon water!

Elke dag hoort u iets over het klimaat, over luchtverontreiniging, watervervuiling, etc en zoals u wellicht wel weet zetten wij ons al 10 jaar in voor schoon water. Zo organiseren wij elk jaar de Amsterdam Rotterdam Triathlon, de Rotterdam Swim ,de Amsterdam Swim en de Nationale Nieuwjaarsduik voor schoon water. Met de opbrengst maken wij in 2017 van het stadhuis van Rotterdam tot het stadhuis van Amsterdam de Rotte, de Maas, de IJssel, de Gouwe, het Aarkanaal de Amstel en schoon. Tenslotte kunnen wij, mensen, dieren en planten, niet leven zonder schoon water!

Vóór 22 maart wordt er gezocht naar sponsoren, ambassadeurs en deelnemers.
Lees voor meer informatie de Wereld Water Dag Krant 2017 en de brief aan dhr. Raak van de SP.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Aquarius

Naar boven

 

Ledenvergaderingen

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven