Nieuwsbrief 2017 - 3


Februari 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 3

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn, meld u snel aan!
 2. Ligplaatsen Calandkanaal
 3. CBRB (tijdelijk) versterkt met stagiaire
 4. De CCR publiceert haar Market Insight Editie winter 2016/2017
 5. Grote deelname aan de enquête van de CCR over de verplichte uitrusting met Inland AIS en een visualiseringssysteem voor elektronische kaarten
 6. Start proef duurzame technieken binnenvaart
 7. Vergaderingen en bijeenkomsten
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


Themabijeenkomst Arbeidstijdenrichtlijn, meld u snel aan!


Moet ik nu de arbeidstijd of de rusttijd registreren? Wat is eigenlijk de reden van die verplichting? Gaat het om bemannings- of arbeidswetgeving? Wie gaat de naleving controleren? Administreren we nog niet genoeg?
 
Het CBRB geeft antwoord op al uw vragen over de Arbeidstijdenrichtlijn op de CBRB Themabijeenkomst die zal plaatsvinden op 15 februari a.s. 

Meld u snel aan via www.cbrb.nl/arbeidstijd

Naar boven

 

Ligplaatsen Calandkanaal

Eerder informeerden we u met dit artikel in een CBRB-Nieuwsbrief over de oplevering van nieuwe ligplaatsen in het westelijk gebied van de Rotterdamse haven, in het Calandkanaal. In deze bekendmaking van het Havenbedrijf Rotterdam is te lezen dat de ligplaatsen primair bedoeld zijn voor schepen met BPR seinvoering 2 kegels en dat de geldende functionaliteit wordt aangegeven middels een Dynamisch Scheepvaart Informatie Paneel (DSIP). Inmiddels is deze publicatie vervallen en vervangen door deze bekendmaking, waarin staat dat ligplaatsnemen is toegestaan indien dit geschiedt in overeenstemming met de conform bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement getoonde verkeerstekens. Medio januari is de functionaliteit van de steigers in het Calandkanaal gewijzigd in:
 • Steiger 10: 2 kegels, alleen tankschepen. Lengte ≤ 110 meter
 • Steiger 11: 1 kegel, alleen tankschepen. Lengte ≤ 110 meter
 • Steiger 12: 1 kegel en alleen tankschepen ADN gecertificeerd.
  Lengte ≥ 100 meter - ≤ 135 meter
Wanneer blijkt dat het nodig is, zal hier dynamisch mee wordt omgegaan en de functionaliteit worden gewijzigd.
 
 
In dit filmpje kunt u meer informatie lezen over een pilot met een Dynamisch Scheepvaart Informatie Paneel in de haven van Rotterdam, waarbij een overslag- en ligplaats kunnen worden afgewisseld. Over het gebruik van dergelijke Dynamische Scheepvaart Informatie Panelen ontvangt u binnenkort meer informatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

CBRB (tijdelijk) versterkt met stagiaire 

Sinds 2 jaar werkt Willy Geneugelijk (22) bij Rhenus PartnerShip. Vanaf 16 januari loopt Willy in het kader van haar opleiding HBO-Rechten stage bij het CBRB. Gedurende 5 maanden zal ze verschillende onderzoeken uitvoeren. Ze zal worden begeleid door Michiel Koning voor het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden en door Jan Vogelaar bij de andere twee onderzoeken.

Allereerst gaat Willy kijken naar de arbeidsverhoudingen in de binnenvaart. Met name zal ze onderzoek doen naar de behoefte aan een arbeidsvoorwaardenreglement, aangezien de binnenvaart cao van 2013 niet meer algemeen verbindend is.

Daarnaast zal zij onderzoek doen naar de juridische risico’s met betrekking tot het gebruik van de Duitse regeling voor de laad-, lostijden en overliggeld, verordening 1993/1994. Ze zal ook onderzoeken of men er open voor staat om een andere verordening te gaan gebruiken.

Tenslotte zal door haar onderzoek gedaan worden naar wie er verantwoordelijk is voor het naleven van de hygiënecode (GMP) en wie er verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gehouden kan worden voor het niet nakomen van de regelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 


De CCR publiceert haar Market Insight

Editie winter 2016/2017


Het nieuwe kwartaalverslag voor de Europese binnenvaart, dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) wordt opgesteld in samenwerking met de Europese Commissie, is voortaan beschikbaar en geeft de vervoerscijfers voor het tweede kwartaal van 2016. Dit verslag analyseert met name de gevolgen van de laagwaterperiode waaraan de sector eind 2015 het hoofd heeft moeten bieden en de opleving van de activiteit in begin 2016. Het verslag legt deze keer bijzondere focus op de ijzer- en staalindustrie, in aanvulling op de gebruikelijke thema's (economische context, goederenvervoer over de binnenwateren en in de havens, operationele omstandigheden en vooruitzichten).
 • PDF-versie van dit verslag
 • Online-versie van dit verslag
 • Papieren exemplaren kunnen bij de CCR worden besteld op het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Grote deelname aan de enquête van de CCR over de verplichte uitrusting met Inland AIS en een visualiseringssysteem voor elektronische kaarten


De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is blij met de meer dan 1000 antwoorden van schippers, autoriteiten en inbouwfirma’s op de enquête over de uitrustingsverplichting.
Strevend naar een verhoging van de veiligheid in de Rijnvaart en verbetering van de informatieverstrekking aan de schippers heeft de CCR sinds 1 december 2014 een verplichting tot uitrusting met een Inland AIS-apparaat en een Inland ECDIS-apparaat of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem voor elektronische kaarten ingevoerd.
Inmiddels is er twee jaar ervaring opgedaan met de tenuitvoerlegging van dit besluit en daarom heeft de CCR besloten een online-enquête te houden om een beter zicht te krijgen op de eventuele problemen die de gebruikers daarbij ondervonden en om iedereen die iets te maken heeft met deze regelgeving de gelegenheid te bieden voorstellen ter verbetering te doen. Tijdens de looptijd van de enquête van twee maanden heeft de CCR op deze manier ruim 1000 volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen alsmede ruim 400 deels beantwoorde, maar bruikbare enquêtes. Meer dan 90% van de antwoorden waren afkomstig van schippers.

De resultaten stellen de CCR in staat om de regelgeving voor de Rijnvaart, die in nauw overleg met het bedrijfsleven wordt opgesteld, ook in de toekomst goed op de scheepvaart af te stemmen en te verbeteren.
Het grote aantal antwoorden vormt een belangrijke bron van informatie, die niet alleen alle deelnemers aan de enquête ten goede zal komen, maar de hele binnenvaart. De CCR wil iedereen die de tijd heeft genomen om aan de enquête deel te nemen van harte daarvoor bedanken. De CCR gaat nu aan de slag om de antwoorden te verwerken en te analyseren. Met meer dan 100 enquêtevragen en antwoorden die in drie verschillende talen werden ingediend, zal dit zeker een schat aan informatie opleveren!
Het is de bedoeling om in het derde kwartaal van 2017 een samenvatting van de enquêteresultaten te publiceren. Alle deelnemers die hun e-mailadres hebben opgegeven, krijgen deze samenvatting per mail toegestuurd.

Naar boven

 

Start proef duurzame technieken binnenvaart

Het Europese demonstratieproject CLean INland SHipping (CLINSH) investeert in duurzaam vervoer over water. In februari 2017 start een aanbesteding voor ondernemers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip én willen bijdragen aan de kennis over emissiereducerende technieken voor de binnenvaart. De provincie Zuid-Holland is lead partner van CLINSH en investeert samen met 16 partners uit België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
 
Waarom meedoen?
Op dit moment staat de binnenvaart voor een opgave om te verduurzamen. Dat betekent dat de sector nu moet investeren in schonere schepen. Dit kunnen investeringen zijn in geheel schonere schepen, maar ook in schonere motoren en/of aanpassingen aan bestaande motoren of technieken. Doel is om de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof te verlagen. De internationale eisen op het gebied van energiebesparing en schone lucht worden immers strenger. En opdrachtgevers stellen goede milieuprestaties meer en meer als voorwaarde bij het inkopen van diensten.
 
Gedeputeerde Rik Janssen: “De binnenvaartsector is een belangrijke schakel in de logistieke keten. Om ook in de toekomst concurrerend te blijven moet de sector nu investeren in schonere schepen. Vanuit het CLINSH project ondersteunen we hen daarbij.”
 
Selectie
De aanbesteding die in februari start, gaat over de selectie van schepen die willen deelnemen aan CLINSH. Voor het project worden de volgende twee selecties gemaakt:
 1. een selectie van  15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof. Voorbeelden hiervan zijn nabehandelingssysteem SCR-DPF, Fuel Water Emulsion, hybride installatie, Liquified Natural Gas of Gas to Liquid Fuel.
 2. een selectie van 15 andere schepen die al varen met een emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof.
Op beide groepen schepen wordt apparatuur geplaatst en wordt gedurende 1 tot 2 jaar continu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken.
 
Vanuit het project CLINSH wordt een financiële compensatie beschikbaar gesteld voor de diensten en de deelname aan het project. Voor de aankoop en installatie van de technologie kunnen de schippers tot 50% van de werkelijke kosten ontvangen en een onkostenvergoeding van maximaal € 10.000,- per schip. De schippers die al met een een emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof varen kunnen per schip max. €10.000,-- onkostenvergoeding krijgen. Daarnaast levert deelname aan het project kennis op over de verschillende technieken en bereikte milieuvoordelen, en een voorlopersrol binnen de sector. Wie deelneemt aan CLINSH kan dus een financiële compensatie krijgen voor het leveren van informatie die de verduurzaming van de binnenvaart kan versnellen.
 
Over CLINSH
CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. CLINSH is op 1 september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De totale projectkosten zijn ruim 8,5 miljoen, waarmee 17 partners samen met het Europese Life Fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart.
 
Bent u de koploper die meedoet met CLINSH? Om op de hoogte gehouden te worden van de aanbesteding kunt u uw naam en e-mail adres achter laten op www.clinsh.eu (klik op de button ‘tender registration’).
Vragen? Mail naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vergaderingen en bijeenkomsten


Februari Maart

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

Rietlanden Terminals is een grote speler op het gebied van laden, lossen en overslag van merendeels kolen, maar ook schroot en andere droge bulk.
TVM verzekert schepen en transport. Voor het transport over water hebben we de kennis en ervaring van scheepvaart-specialisten in huis.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven