Nieuwsbrief 2017 - 2


Januari 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 2

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Binnenvaart beeld- en promotiemateriaal
 2. Onderzoek overgangsbepalingen passagiersschepen: stand van zaken
 3. Modernisering bemanningseisen - Europees onderzoek naar de taakbelasting van bemanningsleden
 4. ADN 2017 - nu al te bestellen
 5. Brug over het IJ en intensivering veerverbindingen
 6. CDNI - Winterzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen
 7. New procedure regarding French minimum wage law
 8. Maritiem College IJmuiden organiseert open dag, komt u met uw bedrijf toekomstige werknemers enthousiasmeren?
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Binnenvaart beeld- en promotiemateriaal

We zijn continue op zoek naar scheepvaartfoto's van leden die we mogen gebruiken voor nieuwsbrieven, op de website en voor andere media. Naast een modernisering van scheepsfotoarchief zijn we ook zeer geïnteresseerd in afbeeldingen van specifieke situaties; zoals bijvoorbeeld een foto van een vlamkerend rooster, personeel aan het werk (met of zonder PBM), een bijboot, een tweede vluchtweg, een kantooromgeving, een (on-)veilige werkplek, kortom; bijna alles is bruikbaar. 

Wilt u foto's met ons delen stuur deze dan in hoge resolutie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., wanneer het teveel is om te e-mailen kunt u even contact opnemen. Bij voorbaat dank!
 

Onderzoek overgangsbepalingen passagiersschepen: stand van zaken

De onderzoeken naar de drie overgangsbepalingen voor passagiersschepen met een Rijnvaartcertificaat zijn nog steeds in volle gang. Het gaat om de volgende overgangsbepalingen:
 1. Art. 15.06 lid 6c: Vluchtwegen niet door keukens (specifiek voor hotelcruiseschepen van belang)
 2. Art. 15.07: Tweede voortstuwing (voor dagtocht- en hotelcruiseschepen van belang)
 3. Art. 15.08 lid 3: Eisen aan het alarmsysteem (specifiek voor dagtochtschepen van belang)

Op 30 november is de stand van zaken van de onderzoeken kort toegelicht bij de CCR. Op dat moment waren de onderzoeken nog niet ver genoeg gevorderd om inhoudelijk op de materie in te kunnen gaan.

Inmiddels zijn de onderzoeken een stuk verder gevorderd: de bestaande vloot is/wordt geanalyseerd, er hebben diverse scheepsbezoeken (ook aan Nederlandse schepen) en gesprekken met diverse experts plaatsgevonden, en mogelijke alternatieve maatregelen worden onderzocht.

De oorspronkelijk voorziene deadline voor oplevering van de onderzoeken van eind december 2016 bleek niet haalbaar: voor een goed, gedegen onderzoek bleek meer tijd benodigd. Naar verwachting zullen de onderzoeken eind maart 2017 opgeleverd worden.

Bij de CCR-bijeenkomst van 21 februari zal de stand van zaken eveneens kort toegelicht worden. Inhoudelijke bespreking van de onderzoeksresultaten zal dan in de daarop volgende bijeenkomst, eind mei, plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Modernisering bemanningseisen

Europees onderzoek naar de taakbelasting van bemanningsleden

Het door sociale partners op Europees niveau (EBU, ESO en ETF) ingediende voorstel voor een wetenschappelijke studie naar de taakbelasting van bemanningsleden in de binnenvaart is door de Europese Commissie geaccepteerd. Dat betekent dat de financiering van dit omvangrijke onderzoeksproject geregeld is en dat de uitvoering van het project, dat een looptijd van twee jaar krijgt, in februari zal worden opgestart.

Het onderzoeksproject maakt deel uit van de afspraken die de sociale partners gemaakt hebben om te komen tot een fundamentele modernisering van de bemanningseisen op Europese schaal. De studie moet de gevolgen van technologische en niet-technologische veranderingen op de taakbelasting van bemanningsleden in kaart brengen en alle kritische elementen voor de gewenste modernisering inventariseren. Als resultaat moet een gedocumenteerd voorstel met verschillende opties opgeleverd worden waarop een transparante, flexibele en houdbare Europese bemanningsregeling kan worden gebaseerd. De toekomstige regeling moet eenvoudig toepasbaar en handhaafbaar worden en rekening houden met de relevante verschillen in de karakteristieken van het Europese waterwegennet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ADN 2017 - nu al te bestellen

15% Korting voor CBRB-leden

In het ADN 2017 vindt u de volledige Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Hierin zijn met ingang van 1 januari 2017 weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd die in deze uitgave, bestaande uit twee delen, zijn verwerkt. In boek 2 staan de tabellen a , b en c . De overige wetgeving staat in boek 1.

Het ADN 2017 is daardoor een compleet en actueel handboek voor al diegenen die betrokken zijn bij de processen rondom het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Beide boeken van deze uitgave mogen bovendien gebruikt worden bij het schriftelijk examen veiligheidsadviseur ADN en zijn dus zeer geschikt voor het gebruik bij opleidingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.
Het ADN 2017 biedt u een volledige weergave van:
 • ADN 2017
 • VBG - Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
 • WVGS - Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • BVGS - Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
Kortom: de uitgave is een must voor iedereen die op de hoogte moet zijn van de regels voor het (internationaal) vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brug over het IJ en intensivering veerverbindingen

Het College van B&W van Amsterdam heeft een besluit genomen over de IJ-oeververbindingen. Er is gekozen voor een combinatie van maatregelen: intensiveren van de veerverbindingen, het realiseren van een brugverbinding ter hoogte van het Java-eiland en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het bouwen van metrostation Sixhaven.


Het CBRB heeft, samen met andere stakeholders, deelgenomen aan een intensief lobbyproces via ORAM. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u hierover geïnformeerd. In november jongstleden heeft de lobbycoalitie deze brief aan de minister gestuurd.

ORAM heeft de indruk dat het proces van besluitvorming door het College zorgvuldig is geweest waarbij alle belangen zijn meegewogen. Het genomen voorkeursbesluit is daarom een goed uitgangspunt om enerzijds te komen tot een korte termijnoplossing die recht doet aan de urgentie van het probleem en anderzijds een duurzame en veilige IJ-oeververbinding biedt voor de lange termijn.

Wij zijn verheugd dat het College ook kiest voor intensivering van de veerverbindingen. ‘Wij pleiten al langer voor optimalisering en uitbreiding van de veerverbindingen op korte termijn. Goed dat het College deze lijn nu volgt,’ aldus ORAM-directeur Kees Noorman.

Ook is het positief dat het College het IJ als zeer belangrijke transportader voor het scheepvaartverkeer erkent en daar ook rekening mee zal houden bij de bouw van een brug. De Amsterdamse haven is van grote economische waarde voor de stad.

Het College heeft besloten om besluitvorming rond de aanleg van metrostation Sixhaven uit te stellen tot 2020. Wij vinden echter dat dit onderzoek direct in gang moet worden gezet. We zien geen reden om de besluitvorming hierover uit te stellen tot 2020.

ORAM zal ook in het vervolgproces alert zijn op de zorgvuldigheid van de besluit- en planvorming. We gaan ervan uit dat de Gemeente Amsterdam ook in het aankomende traject om te komen tot de definitieve beslissing en het ontwerp van de brug in overleg zal treden met betrokken partijen en hun belangen grondig zal meenemen en afwegen. Het CBRB zal het belang van de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer blijven benadrukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CDNI - Winterzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

Straatsburg, 13.1.2016 ‐ Op 15 december 2016 heeft in Straatsburg de najaarszitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) plaatsgevonden. De vergadering werd voorgezeten door de heer Winfried Kliche, vertegenwoordiger van Duitsland.

In het bijgevoegde persbericht kunt u lezen over:

 • De verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval van 7,50 € blijft in 2017 ongewijzigd
 • Goedkeuring van de herziene losstandaarden (versie 2018)
 • Wijziging van artikel 5.03 van de Uitvoeringsregeling
 • Gasvormige restanten van vloeibare lading – Evaluatie van de openbare raadpleging
 • Afval van de lading: resultaten van de online-enquête en aanvullende maatregelen
 • CDNI-film / 20 jaar geleden werd het verdrag ondertekend
 • FAQ
 • Publicatie van de geactualiseerde elektronische versie van het Afvalstoffenverdrag
 • Vergaderingen 2017: raadpleging van het bedrijfsleven via de erkende vakorganisaties
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

New procedure regarding French minimum wage law

We have been informed by the French government that from the 1st of January 2017, attestation forms will have to be filled-in on SIPSI, an online service available on the Labour Ministry website.
However, attestations which have been made on the downloadable form and are still valid on that date, stay valid until their expiry date, except if the posting conditions have changed after January 1st 2017. On the other hand a simplification has been adopted meaning that the French representative of the employer does no longer need to keep a copy of the attestation form. 
 
More information about the law and its procedures such as

Can be found on the official French site Detachement-dans-le-transport.
As already reported earlier the European Commission decided to take legal action against France and Germany owing to the consequences of the application of their respective minimum wage legislation to the transport sector. While fully supporting the principle of a minimum wage, the Commission considers that the systematic application of the minimum wage legislation by France and Germany to all transport operations touching their respective territories restricts in a disproportionate manner the freedom to provide services and the free movement of goods. The investigations are still ongoing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EBU Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritiem College IJmuiden organiseert open dag,
komt u met uw bedrijf toekomstige werknemers enthousiasmeren?

Op zaterdag 4 februari 2016 van 10.00 tot 13.00 uur organiseert het Maritiem College IJmuiden een open dag. Het Maritiem College IJmuiden nodigt graag bedrijven uit om, als ervaringsdeskundige, het nautische vak inzichtelijk te maken voor de potentiële leerlingen en hun ouders.

Het is voor bedrijven interessant om zich te manifesteren bij de toekomstige werknemers. Voor de toekomstige leerlingen is het van belang dat zij zich, samen met ouders, een voorstelling kunnen maken van hoe de toekomst na het volgen van de opleiding binnenvaartkunde eruit zou kunnen zien.

Het Maritiem College IJmuiden wil voor deze dag een ‘netwerk’ ruimte inrichten waar de toekomstige leerlingen u kunnen ontmoeten en vragen kunnen stellen. U kunt hier met uw bedrijf komen staan en daarbij promotiemateriaal (foto- en/of filmmateriaal) mee nemen. Op die manier kunt u samen met het Maritiem College IJmuiden de leerlingen nog meer enthousiasmeren voor de nautische wereld!

Wilt u graag met uw bedrijf op deze open dag van het Maritiem College IJmuiden staan, neem dan contact op met Jan-Henk Braam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0646744641 of Maaike van West via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven