Nieuwsbrief 2016 - 28


December 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 28

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Presentaties workshop NRMM verordening (EU) 2016/1628
 2. Papierarm varen & de Verordening 11
 3. CTGG Voorlichtingsdag
 4. Eindrapportage LNG
 5. Opening Breeddiep
 6. Telematicadag 2016 met een interessant programma
 7. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Presentaties workshop NRMM verordening (EU) 2016/1628

Op 1 december 2016 heeft het CBRB in samenwerking met IVR en EBU de workshop NRMM Regulation (EU) 2016/1628 georganiseerd. De 80 deelnemers hebben uitleg gekregen over de nieuwe wetgeving en de gevolgen voor de sector. De workshop nodigde zowel de participanten als de sprekers uit om inzichten en standpunten uit te wisselen.

De presentaties kunt u hieronder inzien: Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG (Voor de EER relevante tekst).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Papierarm varen & de Verordening 11

De afgelopen jaren zijn er in de binnenvaartsector reeds diverse projecten en pilots geweest met als doelstelling het terugdringen van de aanwezigheid van fysieke douanepapieren aan boord van de schepen. Conclusie van deze pilots is steeds dat de documentatie prima vervangen kan worden door haar digitale opvolger in de vorm van de MRN barcode. Echter zodra de schepen gecontroleerd worden door de politie ontstaan er problemen omdat zij vanuit hun handhavingstaak juist inzage willen hebben in de fysieke documenten.

De politie beroept zich in hun handhavende taak op de wetgeving Verordening 11. Deze wet uit de jaren ‘60 verplicht het tonen van de daadwerkelijke verlader/ontvanger en de aard van de goederen. De problematiek speelt zich dan ook hoofdzakelijk af in de containervaart, waarbij de operator en de schipper vaak niet op de hoogte zijn van de werkelijke verladende/ontvangende partij in de keten. De terminal van lading en de terminal van lossing zijn volgens hun informatie veelal de afzender respectievelijk geadresseerde. Ook is de correcte goederenomschrijvingen vaak niet bekend, behalve in het geval van gevaarlijke- en afvalstoffen.

LINC is van mening dat de betreffende wetgeving Verordening 11 waar de politie zich op beroept, niet gebruikt mag en kan worden om schippers op deze manier te controleren. Om voor eens en altijd helderheid en duidelijkheid te verschaffen is LINC sinds half november in gesprek met verschillende overheidsinstanties waaronder de politie, douane en het ministerie van Infrastructuur & Milieu om met elkaar te werken naar een adequaat wettelijk kader voor deze problematiek.

Een van de voorstellen is het creëren van adequaat wettelijk kader voor een (digitaal) gestandaardiseerd Europees geaccepteerd containermanifest/vrachtbrief. Aangezien een dergelijk standaard vrachtdocument zoals reeds gebruikelijk in het wegtransport (CMR) en het spoor (CIM) voor de binnenvaart nog niet bestaat, zou dit een goede tool en uitgangspunt kunnen zijn om op alle niveaus waar nodig de afspraken met elkaar uniform en rechtlijnig te maken. Ook het toegang geven aan de politie tot de feitelijk al bekende ladinggegevens in de diverse port community- en douanesystemen wordt gezien als een serieuze oplossing. In de toekomst zouden de controles zich hierdoor zelfs kunnen verplaatsen van het water naar de wal.

We houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen rond dit dossier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CTGG Voorlichtingsdag

Op vrijdag 25 november jl. vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats. Het programma bood een grote diversiteit in onderwerpen. Diverse sprekers uit uiteenlopende hoeken gaven presentaties waaronder onze eigen Michael Zevenbergen. Hij gaf een presentatie samen met Rob van Uffelen (IMO Advies) en Pascal Smetsers (EVO).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Eindrapportage LNG


Op donderdag 8 december zijn de bevindingen in het LNG-Platform gepresenteerd. Hierbij werd de de rapportage van STC-Nestra en EICB van de opdracht om scenario’s door te rekenen voor de implementatie van LNG doorgenomen.

 

Samenvattende conclusies:

 • Het prijsvoordeel van LNG ten opzichte van 1 liter diesel wordt verwacht tussen 5 en 35 cent
 • Er is een beperkt schaalvoordeel op de kosten voor de meerinvesteringen: maximaal 15% lagere kosten bij grootschalige productie van LNG aandrijvingen en LNG tanks
 • De spreiding in het potentieel van LNG schepen en aandeel LNG in totale brandstofverbruik binnenvaart is groot:
  • Ondergrens: 6 schepen en 2% van het brandstofverbruik
  • Bovengrens: 1935 schepen en 62% van het brandstofverbruik
 • Het potentieel is met name gevoeligheid voor de spread in prijsvoordeel LNG ten opzichte van diesel
 • De potentiële bijdrage van LNG op de totale reductie van luchtkwaliteit emissies is groot. Vergroening gaat circa 50% sneller bij het optimistische LNG scenario:
  • NOx emissie reductie van 31% naar 46% in 2040 t.o.v. 2016
  • Fijnstof (PM) emissie reductie van 43% naar 60% in 2040 t.o.v. 2016
 • LNG als transitiebrandstof draagt direct bij aan een reductie van broeikasgassen (CO2) en daarmee aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs uit december 2015 (COP21), onder voorbehoud dat uitstoot van methaanslip verregaand is gereduceerd. Deze bijdrage zal daarbij verder toenemen bij een groter aandeel BioLNG in de brandstofmix.
 • Gezien de grote bandbreedte en de onvoorspelbaarheid van de spread tussen LNG en diesel is de feitelijke ontwikkeling van LNG in de markt onzeker, maar er is een significant potentieel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Opening BreeddiepFoto: Paul Martens / Port of Rotterdam

Op woensdag 7 december jl. opende de binnenvaarttanker Vlaardingen van CBRB-lid de Verenigde Tankrederij officieel het verbrede Breeddiep, een belangrijke verbinding voor de binnenvaart in Rotterdam. De breedte van de vaarweg tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is van 75 tot 350 meter toegenomen.
Lees het persbericht van Port of Rotterdam voor meer informatie.

Naar boven

 

Telematicadag 2016 met een interessant programma


Op 29 december vindt traditiegetrouw de Telematicadag plaats in het KSCC schipperscentrum.

Thema dit jaar:
“De Beurs van morgen – effecten van digitalisering in de vrachtenmarkt”

Er is een interessant programma met onder meer aandacht voor digitale marktinitiatieven zoals de TEUbooker, corridormanagement en het belang van digitale gastvrijheid in havens. Toegang is kosteloos.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Telematica Binnenvaart.

Naar boven

 

Agenda


december 2016: januari 2017:
 • 7 januari 2017 VZ&G leden (samen met BLN-ledengroep Beunschepen) in de Museumwerf te Vreeswijk  
 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

Dräger is één van de grootste leveranciers van hoogwaardige, kwalitatieve producten brandblus-, reddings- en veiligheidsmaterialen voor de zeevaart, binnenvaart en offshore.
Reaal Van zzp'er tot mkb'er.
Voor ieder bedrijf een passende financiële oplossing. Met aantrekkelijke korting vanaf 2 verzekeringen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven