Nieuwsbrief 2016 - 24


November 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 24

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Najaarsledenvergadering ledengroep Personenvervoer
 2. Multilaterale overeenkomsten MO17, MO18 en MO19
 3. Tankvaart: tijdig aanvragen nieuwe Scheepsstoffenlijst
 4. Overleg binnenvaart met Havenbedrijf Rotterdam
 5. Scheepvaart ondervindt relatief weinig hinder van herstel Merwedeweg
 6. Overgangsbepalingen passagiersschepen update
 7. AED’s op passagiersschepen?
 8. Agenda
 9. E-zine netwerkbijeenkomst IenM
 10. AZL voert pensioenregeling vanaf 2017 uit
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Aandacht voor duurzaamheid

Op dinsdag 8 november zal aan boord van MPS. “Z8” van Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw, de najaarsledenvergadering van de Ledengroep Personenvervoer plaatsvinden. Na de reguliere agendapunten zal er aandacht besteed worden aan het onderwerp duurzaamheid in de passagiersvaart. Daartoe zijn Erik van Dijk van Green Key en Jan Fransen van Green Award uitgenodigd.
Leden van de groep Personenvervoer kunnen zich hier aanmelden. Het volledige programma, tijd en locatie is daar ook te vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Multilaterale overeenkomst MO-17, MO-18 en MO-19

Refererend aan de eerder verstuurde terugkoppeling van de bijeenkomst van het ADN Safety Committee in augustus in de nieuwsbrief (let op u dient in te loggen) kunnen we u hierbij berichten dat vandaag de Multilaterale Overeenkomsten “MO17” en “MO18” officieel op de website van het UNECE zijn geplaatst, na te zijn ondertekend door Nederland en Duitsland. 
MO17: betreft niet-gemarkeerde vlamkerende roosters:
Begin 2016 is door de Duitse Wasserschutzpolizei vastgesteld dat veel in Nederland en België gebouwde schepen niet aan de eisen voldeden met betrekking tot markering van vlamkerende roosters op zowel kofferdammen, ladingtanks en ontspaninrichtingen (ten behoeve van het veilig drukloos maken), terwijl de definitie van vlamkerende inrichtingen (via een normverwijzing aldaar) en ADN 9.3.x.12.7 dit wel vereist. Ten aanzien van dit onderwerp is in Geneve gepleit voor een overgangstermijn en hiervoor is uiteindelijk de volgende tekst opgesteld in de MO17:
 
“By derogation from section 1.2.1 (Flame arrester), subsection 3.2.3.1 Column (16) and Chapter 9.3 of the Regulations annexed to ADN, unmarked flame arresters may continue to be used until 31 December 2016.
 
Deze eerste zin betreft dus de niet-gekenmerkte vlamkerende roosters van kofferdammen. Hiervoor is een tijdelijke -en praktisch gezien uiterst korte- ontheffingstermijn verkregen tot 31-12-2016.
Dit betekent dat vóór 01-01-2017 aan boord van uw schip/schepen deze niet-gekenmerkte vlamkerende roosters van de kofferdamontluchtingen zullen moeten worden vervangen door vlamkerende roosters van een gemerkt type, waarbij we u aanraden om een type “IIB”(0,5-0,65 mm. spleetwijdte) aan te schaffen.
 
“In addition, unmarked flame arresters installed in the venting piping (on board) installation may continue to be used until 31 December 2017.”
 
Deze tweede zin beschrijft de niet-gekenmerkte vlamkerende roosters tussen ladingtanks en gasafvoerleidingen (de detonatiebeveiligingen) én niet-gekenmerkte vlamkerende roosters van de ontspaninrichting (als zijnde delen van de gasafvoerleiding). Hiervoor is een ontheffing verkregen tot 31-12-2017. Dit betekent dat vóór 01-01-2018 ongemerkte typen vlamkerende roosters in de gasafvoerleiding en ongemerkte vlamkerende roosters aan de ontspaninrichting moeten zijn voorzien van vlamkerende roosters van een gemerkt type, waarbij we u aanraden om een type “IIB” (0,5-0,65 mm. spleetwijdte) aan te schaffen.
 
MO18: betreft de toekenning van subgroepen binnen explosiegroep IIB:
In het ADN-2017 zijn in Tabel C binnen explosiegroep IIB subgroepen toegekend met de volgende spleetwijdten:
IIB         0,5 – 0,65 mm
IIB-3      0,65-0,75 mm
IIB-2      0,75- 0,85 mm
IIB-1      0,85 – 0,9 mm
 
De meeste tankschepen zijn uitgerust met vlamkerende roosters van het type IIB-3. Met de nieuwe indeling betekent dit dat bij deze huidige schepen alle stoffen waarvoor “IIB” wordt vereist, van de Scheepsstoffenlijst worden geschrapt, tenzij de vlamkerende roosters tussen ladingtanks en gasafvoerleiding vervangen worden door type “IIB”-roosters. Dit heeft door de kleinere openingen weer impact op de laadsnelheid. Eén van de Klassebureaus heeft voor een standaard ADN-type C schip, zonder tankcoating maar met ladingverwarming en verwarmde gasafvoerleiding de Scheepsstoffenlijst opnieuw opgemaakt na deze wijziging te hebben verwerkt en hierbij wordt de Scheepsstoffenlijst gereduceerd van 21 naar 9 pagina’s.
In Geneve heeft de binnenvaartvertegenwoordiging gezamenlijk met de industrie gepleit voor een overgangstermijn van twee jaar en de mogelijkheid om gezamenlijk met de industrie de “N.E.G.” posities zoals UN 1268, UN 1993 en UN 3295 nog eens goed onder de loep te nemen. In Geneve is door zowel de binnenvaartvertegenwoordiging als door de petroleumindustrie aangetoond dat het lang niet altijd terecht is dat deze stoffen in “IIB” worden ingedeeld.
 
“By derogation from subsection 3.2.3.1, Column (16) and Chapter 9.3 of the Regulations annexed to ADN, tank vessels, whose substance list includes substances assigned to explosion group II B but which are equipped with flame arresters for explosion group II B3, may continue to be equipped with flame arresters for explosion group II B3 for the carriage of those dangerous goods of their substance list that are assigned to explosion group II B, until the renewal of the Certificate of Approval after 31 December 2018.”
 
Dit betekent dat schepen, die uitgerust zijn met vlamkerende roosters van het type IIB-3 op basis van deze multilaterale overeenkomst nog tot de eerstvolgende keer van het vernieuwen van Klasse na 31-12-2018 met de huidige Scheepsstoffenlijst mag blijven varen. Bij het vernieuwen van Klasse wordt óf de Scheepsstoffenlijst gereduceerd óf de keuze wordt gemaakt om de vlamkerende roosters tussen ladingtanks en gasafvoerleidingen te vervangen voor type IIB-roosters, waarbij dus een reductie van maximale laad-en lossnelheid van toepassing zal zijn.
 
MO19: betreft de tijdelijke ontheffing voor installaties tot het aansluiten van de gasterugvoerleiding bij belading van Zware Stookolie, UN 3082.
Aan de officiële tekst van deze Multilaterale overeenkomst wordt nu de laatste hand gelegd. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit inhouden dat laadterminals die op 31-12-2016 nog niet zijn uitgerust met een gasterugvoerleiding, om tijdens het laden van UN3082, Zware stookolie in lijn met ADN 7.2.4.25.5 de gassen terug naar de walinstallatie te voeren, hiervoor een uiterlijke overgangsperiode krijgen tot 31-12-2021.
Wij hadden hiervoor graag een kortere periode gezien, dit is echter niet gelukt. Wel zal dit gaan gelden voor alle ADN-landen. De Nederlandse overheid ook heeft aangegeven vinger aan de pols te zullen houden of laadplaatsen wel tijdig de nodige actie ondernemen om een gasterugvoersysteem te gaan voorzien. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze Multilaterale overeenkomst in de loop van november van kracht worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Tankvaart: tijdig aanvragen nieuwe Scheepsstoffenlijst

Klassebureau Lloyd’s Register roept klanten op tot tijdig aanvragen nieuwe Scheepsstoffenlijst in verband met wijzigingen ADN-2017 en explosieveiligheid. Mocht uw schip bij een ander Klassebureau zijn aangesloten raden we u eveneens aan met dit Klassebureau tijdig af te stemmen in verband met wijzigingen van de Scheepsstoffenlijst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overleg binnenvaart met Havenbedrijf Rotterdam

Op 26 oktober hebben vertegenwoordigers van de binnenvaart bijgepraat met het Havenbedrijf Rotterdam over diverse dossiers. Onderstaande onderwerpen zijn besproken. Van ieder onderwerp kunt u de gegeven presentatie bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Scheepvaart ondervindt relatief weinig hinder van herstel Merwedeweg

Het zal u niet ontgaan zijn dat er bijna dagelijks - en gedurende vrijwel de hele dag -  files staan voor de Merwedebrug in Gorinchem. Zwaar verkeer mag niet meer over de brug omdat bij inspectie haarscheurtjes zijn ontdekt. Daarna werd met onmiddellijke ingang besloten dat er geen zwaar verkeer meer over de brug mocht rijden.
Rijkswaterstaat heeft recent, in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen, overleg gevoerd met bestuurders van gemeenten en provincies en met vertegenwoordigers van de transportsector, het goederenvervoer en de binnenvaart. Tijdens dit overleg is een plan van aanpak gepresenteerd dat er voor moet zorgen dat de hinder voor zowel wegverkeer als de scheepvaart zo veel mogelijk wordt beperkt. De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug in 2023.


Versteviging Merwedebrug
Bekendmaking aan de scheepvaart
Vanaf vrijdag 22 oktober 2016 tot nader bericht, worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd onder de vaste overspanningen (boogbruggen) van de Merwedebrug Gorinchem. Hierdoor wordt telkens één van de twee vaste doorvaartopeningen voor al het scheepvaartverkeer gestremd en gemarkeerd door gele betonning met het topteken A1 (verboden doorvaart).
Het doorgaande scheepvaartverkeer (op- en afvaart) dient gebruik te maken van de vrije doorvaartopening. In verband hiermee geldt een oploopverbod tussen kmr. 955 en 959. Er dient rekening te worden gehouden met klein oponthoud en hinderlijke waterbeweging dient voorkomen te worden.
Vanwege de bijzondere omstandigheden wordt het bedienregime van de bascule brug aangepast en komen de drie vaste brugopeningstijden tijdelijk te vervallen. Een verzoek voor brugbediening overdag dient 3 uur van tevoren te worden aangemeld bij de verkeerspost Dordrecht, telefoon: 0800 – 023 62 00.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overgangsbepalingen passagiersschepen update

De onderzoeken naar de drie overgangsbepalingen voor passagiersschepen met een Rijnvaartcertificaat zijn inmiddels in volle gang. Het gaat om de volgende overgangsbepalingen:
 1. Art.15.06 lid 6c: Vluchtwegen niet door keukens (specifiek voor hotelcruiseschepen van belang)
 2. Art.15.07: Tweede voortstuwing (voor dagtocht- en hotelcruiseschepen van belang)
 3. Art.15.08 lid 3: Eisen aan het alarmsysteem
In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de stand van zaken.
 
Al eerder had de CCR laten weten, dat als er vóór oktober 2016 geen duidelijk onderzoeksvoorstel of –resultaat zou liggen, deze overgangsbepalingen niet verder behandeld zouden worden. Het moratorium zou dan al per 1 december 2017 aflopen, en alle passagiersschepen zouden bij de eerstvolgende verlenging van hun Rijnvaartcertificaat ná 1 december 2017 aan de voorschriften moeten gaan voldoen. Bij de CCR-bijeenkomst op 19 oktober bleek de CCR tevreden te zijn met de inmiddels opgestarte onderzoeken. We kunnen er derhalve vanuit gaan, dat het moratorium niet per 1 december 2017 afloopt, maar tot eind 2020 doorloopt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AED’s op passagiersschepen?

Enkele jaren geleden (begin 2014) is er een balletje bij het CBRB opgegooid over een mogelijke verplichting om Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) voor te schrijven op passagiersschepen. Een quick and dirty inventarisatie bij een aantal passagiersrederijen gaf toen het volgende beeld:
 • Veel passagiersschepen hebben reeds een AED aan boord. Hieruit blijkt, dat de sector prima in staat is om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om veiligheid, ook zonder dat hiervoor een formele verplichting geldt!
 • Diverse rederijen vinden een AED-verplichting prima, of zelfs logisch, maar diverse andere rederijen vinden dit juist een voorbeeld van overbodige (zie hierboven: een groot deel van de sector heeft al vrijwillig in AED’s geïnvesteerd) en te ver doorgeschoten regelgeving (“straks wordt ook nog de kleur van het toiletpapier voorgeschreven”).
 • Mocht er toch besloten worden een AED-verplichting in te voeren, dan moet goed nagedacht worden over voor welke categorieën schepen zo’n apparaat dan voorgeschreven zou moeten worden. Voor passagiersschepen in drukbevolkte gebieden, waar adequate hulpdiensten snel nabij kunnen zijn, heeft een AED weinig toegevoegde waarde.
Het proefballonnetje uit 2014 is inmiddels een serieus voorstel geworden, en de CCR heeft onlangs ons formele commentaar gevraagd. In verband met de verdergaande harmonisering van technische voorschriften in Europa zal een eventuele verplichting in beginsel niet alleen gaan gelden voor passagiersschepen met een Rijnvaart-certificaat (CvO Rijn), maar ook voor schepen met een communautair certificaat (CBB) en voor schepen die onder nationale regelgeving vallen (zoals rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, veerponten en veerboten).
 
Om een onderbouwde reactie te kunnen sturen horen wij graag van onze leden in de passagiersvaart (riviercruisevaart, dagpassagiersvaart, veerdiensten) hoe zij hier tegen aan kijken. Zijn er AED’s aan boord? En/of aan de wal? Zo ja, wordt de bemanning dan ook getraind wordt om met een AED om te kunnen gaan (bijvoorbeeld als onderdeel van cursussen BHV of Deskundige voor de Passagiersvaart)? Is een eventuele AED-verplichting zinnig/onzinnig, wenselijk/onwenselijk? Wij horen graag uw reactie!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Agenda 

Naar boven

 

E-zine netwerkbijeenkomst IenM


Op donderdag 13 oktober jl. .heeft er een netwerkbijeenkomst van IenM in het Louwman Museum plaats gevonden. 

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst is er eenmalig het e-zine ‘Andere wegen’ uitgegeven.

Naar boven

 

AZL voert pensioenregeling vanaf 2017 uit

De uitvoering van de pensioenregeling van Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart gaat over naar AZL. Tot 1 januari 2017 zit het pensioenfonds nog bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer.
 
Het bestuur van het pensioenfonds werkt hard om de overgang naar AZL in goede banen te leiden. Samen met Syntrus Achmea Pensioenbeheer en AZL zorgen we voor een zo geruisloos mogelijke overgang. De komende maanden horen u en uw werknemers meer over de overgang naar AZL.
 
AZL is een van de grotere pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland. Ze verzorgen de administratie van 58 pensioenfondsen. Samen goed voor ruim 900.000 deelnemers. Het is een degelijke, professionele en ervaren partij met een prima staat van dienst.
 
Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al?
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste pensioennieuws in de rijn- en binnenvaart. Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier vindt u meer informatie over de pensioenregeling.

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

BP is one of the world's leading integrated oil and gas companies. We provide customers with fuel for transportation, lubricants to keep engines moving.
Koedood Dieselservice B.V. is dé distributeur van Mitsubishi scheepsmotoren en officieel dealer van Wärtsilä motoren voor de binnenvaart.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven