Nieuwsbrief 2016 - 03

 1. Kostendaling in de binnenvaart wordt een halt toegeroepen
 2. Nog een aantal plaatsen beschikbaar tweede groep opleiding Bevrachter Binnenvaart
 3. Geactualiseerde lijst erkende bedrijven in bouw en vervangen radar en bochtaanwijzers
 4. ADN Safety Comittee Géneve
 5. CBRB onderzoekt toegankelijkheid hulpdiensten binnenvaart
 6. Richtsnoeren CDNI
 7. CBRB/CCR-verleden dat bewaard wordt
 8. EICB van start met nieuwe projecten
 9. Innovation Expo Sustainable Urban Delta
 10. EBU Special Newsletter February 2016

Kostendaling in de binnenvaart wordt een halt toegeroepen

Binnenvaartondernemers kenden in 2015 een aanmerkelijk lagere kostprijs dan in het jaar 2014. Dit was vooral het gevolg van de lagere brandstofprijzen. Het is het derde opeenvolgende jaar waarin onderzoeksbureau Panteia een kostendaling rapporteert. Voor het komende jaar wordt echter een stabilisatie verwacht van het kostenniveau in 2015. Voor alle categorieën schepen blijven de kosten min of meer gelijk. Deze conclusie volgt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het CBRB.
 
Al vanaf 2004 geeft het CBRB de opdracht aan Panteia (voorheen NEA) om te onderzoeken wat de kostenontwikkeling in de binnenvaart is.  Dergelijke rapportages kunnen niet alleen nuttig zijn voor uw bedrijfsvoering, maar worden ook vaak gebruikt voor Nederlandse en Europese studies.
 
Er is een algemeen rapport waarbij er doorrekeningen zijn gemaakt voor diverse segmenten (motorvrachtvaart, duwvaart, tankvaart, containervaart, koppelverbanden). Daarnaast is er een gedetailleerd rapport beschikbaar over het vervoer van zand en grind. Dit rapport geeft de kostenstructuur in absolute bedragen weer en de (verwachte) ontwikkeling voor deze deelmarkt. Verder zijn voor het vervoer van bouwstoffen de zeven representatieve reizen geactualiseerd en is de analyse met betrekking tot de haalbaarheid van nieuwbouwschepen uitgebreid.
 
Bijgevoegd treft u de samenvatting aan van het algemene rapport en die over het vervoer van zand en grind.
De volledige rapporten kunnen bij Panteia worden besteld via internet webshop.panteia.nl, via email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon: 079 - 322 2389.
 


Nog een aantal plaatsen beschikbaar bij start tweede groep opleiding Bevrachter Binnenvaart op 11 februari!

Op 11 februari a.s. zal er een tweede groep cursisten beginnen aan de opleiding Bevrachter Binnenvaart. Hiervoor zijn nog steeds een aantal plaatsen beschikbaar.
U kunt zich hier inschrijven en meer informatie over de opleiding vinden.
 


Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geactualiseerde lijst erkende bedrijven in bouw en vervangen radar en bochtaanwijzers

In dit document kunt u de geactualiseerde “Lijst van de volgens het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn voor de inbouw of het vervangen van navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers in Nederland erkende bedrijven” lezen. Aan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is verzocht om dit op hun website actualiseren.
 
Er is geconcludeerd dat drie van de grootste bedrijven niet in dit overzicht staan. Navraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft duidelijk gemaakt dat in Nederland in een beleidsregel de erkenning van deze bedrijven beschreven. De erkenning is voor een periode van 5 jaar afgegeven en die periode is onlangs verstreken. Alle erkenningen voor deze uitrustingstukken zijn opnieuw beoordeeld en helaas zijn door ILT structurele omissies gevonden bij (o.a.) de drie grote uitvoeringsinstanties. Daarop heeft ILT gereageerd en aangegeven welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden voordat een nieuwe erkenning afgegeven zal worden. Enkele bedrijven overwegen in bezwaar te gaan, anderen pakken de verbeterpunten aan. Zodra ILT een vernieuwd verzoek ontvangt en de situatie conform de beleidsregel is georganiseerd/uitgevoerd, zal voor die bedrijven een nieuwe erkenning worden afgegeven. De ILT werkt bij erkenningen vraag gestuurd en laat de verantwoording bij de bedrijven die een erkenning willen behouden of verkrijgen. Bij ILT is deze taak bij de afdeling Vergunningverlening Binnenvaart belegd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ADN Safety Comittee Géneve

Het CBRB heeft vorige week in EBU-verband deelgenomen aan de UNECE-vergadering ADN in Géneve.
 
Onder andere de volgende dossiers zijn hier besproken: (klik hier om de verslaggeving van deze dossiers te lezen):
 • WP.15/AC.2/2016/4
  Voorstel wijzigen van eisen aan vlamkerende roosters;
 • WP.15/AC.2/28/INF.14
  Verslag van de vergadering van Klassebureaus; Evacuatiemiddelen en keuringen van Ladingcomputers-stabiliteit;
 • WP.15/AC.2/2016/21 / Corrigendum 1 en 2
  Constructie-eisen en overgangstermijnen voor wijziging aan explosiebescherming;
 • WP.15/AC.2/2016/22
  Voorstel tot omschrijven van constructiematerialen in tabelvorm;
 • WP.15/AC.2/2016/24
  Voorstel tot het wijzigen van ADN 7.2.4.25.5; Schepen ledig/niet gasvrij van stoffen die gesloten vervoerd moeten worden;
 • WP.15/AC.2/2016/26
  Voorstel voor permanente ontheffing voor aansluiten van een gasafvoerleiding bij het laden van zware stookolie (ADN 7.2.4.25.5)
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

CBRB onderzoekt toegankelijkheid hulpdiensten binnenvaart

Onlangs heeft een van de leden een voorval gehad met een schip op de rivier in een buitengebied, waarbij medische hulp van buitenaf noodzakelijk was, omdat er een bemanningslid onwel was geworden. Via de lokale bevoegde autoriteit werd hulp ingeroepen en een arts ging ter plaatse. Het schip werd op de rivier stil gehouden en omdat deze niet bij de kant kon komen werd de arts met de (gemotoriseerde) bijboot opgepikt. De arts weigerde echter om aan boord van de bijboot te gaan omdat hij dit te gevaarlijk vond. (Er was hem op voorhand overigens wel een reddingsvest verstrekt).
 
Dit heeft geleid tot onnodige vertraging. Hoewel het helemaal terecht is dat ook voor hulpverleners geldt “eigen veiligheid eerst”, lijkt hier toch enige sprake te zijn van “onbekend is onbemind”. Hoewel dit los staat van het Risk Assessment dat het CBRB en Transafe hebben gemaakt voor het gebruik van de bijboot als evacuatiemiddel, (ten behoeve van evaluatie van regelgeving betreffende evacuatiemiddelen bij de overslag van gevaarlijke stoffen), is hier toch ook een gelijkenis te vinden.
Om dit knelpunt gedegen op te pakken wil het CBRB onderzoeken of dit probleem vaker voor komt.
 
Als u een gelijkaardige ervaring hebt of nuttige informatie heeft kunt u dit doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Richtsnoeren CDNI

Op grond van het CDNI-Verdrag en de daarop gebaseerde voorschriften is het verboden om afgewerkte olie, bilgewater, afgewerkt vet en andere olie- en vethoudende afvalstoffen, slops, huishoudelijk afval en overig klein afval op het oppervlaktewater te lozen.


Het document met richtsnoeren over de verwijdering van afvalstoffen en het gebruik van reinigingsmiddelen is hier te downloaden.

CBRB/CCR-verleden dat bewaard wordt

Tijdens het opruimen, uitzoeken, weggooien, bewaren en archiveren in de voorbereiding op de verhuizing naar ons nieuwe kantoor, kwamen we een heleboel oude boeken tegen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Van al deze boeken zijn een aantal foto’s gemaakt, die we graag met onze leden delen. Het oudste boek gaat over de periode van 1869 tot 1899.
 
De boeken zijn:
 • ʺProtokolle der Sitzungenʺ
 • ʺProtokolle der Revision der Mannheimer Akteʺ
 • ʺProtokolle u. Berichte des technischen Rheinstrombefahrungs = Ausschussesʺ
 • ʺProtokolle der gemeinschaftlichen technischen Rheinstrombefahrungs-Commissionʺ
 • ʺSachregister Protokollen der Central-Commission für die Rheinschiffahrtʺ
 • ʺProtokolle Rheinischen Strombefahrungs-Commissionʺ
In de diverse uitgaven staan zo nu en dan mooie afbeeldingen. Zo is bijvoorbeeld te zien hoeveel miljoen ton er op de Rijn is vervoerd in het jaar 1921. Er is weergegeven hoeveel ton er is vervoerd naar de verschillende havens op de Rijn, voor zowel de opvaart als de afvaart. Ook is er een overzicht van de Pegelstand in de jaren 1817 tot en met 1921 bij ‘Cöln’ te zien. Hieronder is een foto impressie te zien, met een korte uitleg.

 
De gehele collectie aan CCR Boeken, diverse uitgaven van 1869 tot en met 1934

EICB van start met nieuwe projecten

EICB is 2016 begonnen met de start van twee aansprekende, Europese projecten. Het project EIBIP bijvoorbeeld, hetgeen staat voor European Inland Barging Innovation Platform. Dit betreft een grensoverschrijdende uitrol van de inmiddels als succesvol ervaren samenwerkingsmethode van het EICB Innovation Lab. EICB geeft invulling aan de coördinerende rol die nodig is om drie zelfstandig functionerende innovatiecentra van de grond te tillen in Duitsland, Frankrijk en het Donaugebied. EICB werkt in dit project nauw samen met internationale partijen zoals VNF, Mariko en Pro Danube.
 
Het tweede project dat recent is gestart betreft LNG Breakthrough. Onder leiding van EICB zullen zes schepen van een LNG-installatie worden voorzien, alsmede vier LNG-bunkerstations worden gerealiseerd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EICB via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 010 - 798 98 30.


Innovation Expo Sustainable Urban Delta

Noteer 14 april alvast in uw agenda. Die dag vindt de Innovation Expo plaats en zet Minister-president Rutte Nederland op de kaart als Sustainable Urban Delta.
 
De Innovation Expo toont ruim 150 spraakmakende innovaties op het terrein rondom het Eye filmmuseum in Amsterdam-Noord. Samen met 4000 ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers en andere innovatoren, verrijkt u die dag uw kennis over de oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.
 
Nederland toont zich als een toekomstbestendig stedennetwerk dat internationaal kennis wil delen. Daarom komen er ook meer dan 50 ministers uit binnen- en buitenland. Sprekers zijn onder andere: Elon Musk, Martijn Aslander en Eva Gladek.
 
Op 16 februari ontvangt u de uitnodiging, het programma voor de dag en de mogelijkheid u aan te melden.
 
Kom, verrijk en deel uw kennis op 14 april!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam Innovation Expo 2016,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 030 - 275 96 29 of www.innovatie-estafette.nl

EBU Special Newsletter February 2016

NRMM TRILOGUE RESULTS AND MESSAGE FROM MEP GABRIELE PREUSS
TRILOGUE
A trilogue meeting between EC, Council and EP on 26.1.2016 reached an agreement as regards  inland vessel engines. The European Parliament (ENVI Com) finally lined up with the Council position >> attachment. This position aims to align with EPA Tier 4 but deviates in some categories and PN numbers which requires after treatment for all conventional diesel engines and - according to the information we received from the technical experts – also for the time being for LNG vessels. Although this is not in line with our favourite solution it strongly waters down the original proposal by the Commission and seems to be the most feasible solution to be reached.
Council and EP in this trilogue did not yet reach a final deal because of disagreement over delegated vs. implementing acts, a political question, but the deal being reached regarding the IWV part will not change.
 
MESSAGE FROM MEP GABRIELE PREUSS
Dear members of the EBU,

In my hometown Gelsenkirchen and also in the wider region within North-Rhine Westphalia which I represent in the European Parliament, inland waterway transport is a crucial mode for the industry. Without our system of rivers and channels my region would have not been able to develop into a leading industrial centre. Also the structural change from a mainly coal and steel based industry towards clean and innovative business and logistics would not have been possible without inland waterway transport.

For me, it is unquestionable  to pay utmost attention to the needs of inland waterway transport, especially given the fact that it is facing an absurd situation: on the one hand stakeholders on EU-level agree that our targets in transport and environment policies need a strong inland shipping in order to achieve both, more cargo and passengers with significantly reduced emissions. On the other hand funding and supporting programmes often focus on other transport modes with a bigger lobby. Inland navigation had to finance a lot of its progress towards cleaner technology itself.

At the moment we are going into the crucial stage in the talks between European Parliament, European Council and European Commission in regards to the NRMM-Directive. Special attention in these talks is given to the issue of engines for inland waterway vessels and their future emission limits. As MEP dealing with transport and environment issues I advocated a solution which combines the clearly needed reduction of emissions with the interests of the industry from the very beginning of this process. In this regard the initial proposals from the commission were disappointing: owners of inland waterway vessels who invested in modern LNG-engines are suddenly facing new emission-targets which these machines cannot match. I think that environmental protection should be one of the core principals of modern transport-policy, but to realise this, the cooperation with the industry is needed. This is why regulations have to pay attention to the needs of small and medium enterprises especially, which make up a significant part of Europe´s inland waterway transport.
 
It is important to raise the awareness on the role of inland waterway transport for our logistic networks. The debates on the revision of the White Paper Transport in the European Parliament were a good example. We managed to include a clear statement for financial commitments of the public sphere to promote innovation and investments in infrastructure. The member states now have to ensure that sufficient capacities are built to retrieve such funds. In my capacity as MEP I will have an eye on the progress and observe if financial commitments also towards inland navigators are going to be met.

In the beginning of this parliamentary term a big success has been achieved together with your association. I strongly welcome the positive vote on the directive on certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport. It is a perfect example on how the cooperation between social partners and law-makers can cooperate to achieve lasting improvements in working conditions and job profiles. Cooperation like this is needed in the future much more often.

Inland waterway transport has the potential to be a main pillar of Europe´s transport and environment policies. I would like to thank you for everything you as members of EBU have been contributing to this already. I certainly hope that we can use the coming years to strengthen the visibility and voice of this sector and mobilise investments in training, infrastructure and innovation. I am looking forward to work together with you!  

Yours sincerely,
Gabriele Preuß
Ga naar boven