Nieuwsbrief 2015 - 14

  1. Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er
  2. Ontwikkeling web-based Branche-RI&E
  3. Programma en locatie CTGG Voorlichtingsdag 2015
  4. Nederlandse Vereniging van Binnenhavens presenteert nieuw beleidsplan

Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven.
 
De staatssecretaris maakt met de invoering van de Beschikking geen loonheffing (BGL) zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen.
 
VAR 
De BGL vervangt de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. Bij de VAR vraagt een zzp´er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de zzp´er, maar van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de zzp’er.
 
Handhaving 
Opdrachtgevers vragen zzp’ers een VAR te tonen zodat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. Voor zzp´ers is de VAR van belang bij het werven van opdrachten. Dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: arbeidskrachten die op papier werken als zzp´er, maar in de praktijk een dienstbetrekking vervullen.
 
Het kabinet wil echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden opdat die mensen de zekerheid krijgen van een dienstverband. Doordat de BGL zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk maakt voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven.
 
Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er via een webmodule een aantal vragen. Als deze vragenreeks tot een beschikking leidt, staat daarin vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever dient de beschikking te controleren voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekt. Een zzp' er hoeft niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: bij opdrachten waar werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn, kan de zzp’er dezelfde beschikking gebruiken.
 
Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid | 22-09-2014

Naar boven


Ontwikkeling web-based Branche-RI&E

Onder auspiciën van de Werkgroep Arbo Veiligheid van sociale partners in de Binnenvaart wordt momenteel gewerkt aan een web-based versie van de Branche-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Uitgangspunt hiervoor is de bestaande versie van de Branche-RI&E die is opgenomen in het Arbo-handboek van het CBRB. Naar verwachting zal de web-based versie in januari worden opgeleverd. Het is de bedoeling dat de werkgroep met de nieuwe versie in staat gesteld wordt de inhoud van het RI&E-instrument zelf te beheren en zo nodig te actualiseren.
 
Erkenning
De bestaande Branche-RI&E is een door het ministerie van SZW erkend RI&E-instrument. De inhoud is echter zodanig verouderd dat er op veel punten duidelijk behoefte aan vernieuwing is. Het is dan ook geen overbodige luxe dat dit door sociale partners wordt opgepakt. Dat geldt te meer nu de huidige erkenning in maart 2016 verloopt, zodat opnieuw erkenning zal moeten worden aangevraagd.
 
Arbocatalogus (www.arbo-binnenvaart.nl)
Met het oog op de nabije toekomst denkt de werkgroep ook al na over een projectvoorstel om ook de bestaande Arbocatalogus te actualiseren en met enkele hoofdstukken uit te breiden. Als de oplevering van de nieuwe web-based Branche-RI&E in zicht is zal de werkgroep zich beraden over een communicatieplan voor de promotie van beide instrumenten.
 
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Programma en locatie CTGG Voorlichtingsdag 2015

Op 27 november a.s. vindt de jaarlijkse voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Sdu (uitgever van Gevaarlijke Lading).
Op deze dag verschijnt ook het CTGG-nummer van Gevaarlijke Lading.
 
Inmiddels zijn de locatie en het programma bekend. De dag wordt gehouden bij Dansmakers aan 't IJ, de voormalige Stork-fabriek in Amsterdam. Dit jaar is de dag zo ingericht dat praktijk en wetenschap elkaar ontmoeten.
In zijn blog besteedt de voorzitter van CTGG Pieter Wildschut ook aandacht aan deze dag waarop veel veiligheidsinitiatieven aandacht zullen krijgen.
 
Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden kunt u hier lezen.
 
Datum, locatie en prijs
  • Datum: vrijdag 27 november 2015
  • Locatie: Oude Kromhouthal, Dansmakers aan het IJ, Amsterdam www.dansmakers.nl/route
  • Tijd: 10.00 uur – 16.30 uur
  • Prijs: € 195,00
Voor meer informatie kunt u terecht bij Thomas Reitsma, secretaris CTGG Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Nederlandse Vereniging van Binnenhavens presenteert nieuw beleidsplan

Voortbordurend op wat de NVB de afgelopen jaren heeft neergezet, presenteert de vereniging met trots haar nieuwe beleidsplan voor 2016 - 2020. De inhoud is samen met de NVB-leden bepaald. Zowel de uitkomst van een bij de leden gehouden enquête, als nationale en internationale ontwikkelingen zijn meegenomen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 oktober hebben de leden van de NVB, tijdens de goed bezochte jaarlijkse ledenvergadering, een positief besluit genomen over het beleidsplan.

 
De NVB: een vereniging als netwerkorganisatie
Rode draad in het beleidsplan is het verspreiden en delen van kennis. Conform de wens van de NVB-leden zullen in 2016 meerdere bijeenkomsten/masterclasses worden georganiseerd over relevante thema's. Hierbij zal worden samengewerkt met kennispartners en geassocieerde leden.

Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ga naar boven