Nieuwsbrief 2014 - 08


ADN Vertaalplicht

Verantwoordelijkheid voor overheid èn bedrijven
Vervoerders hebben al jaren te maken met het probleem dat ze niet kunnen voldoen aan eisen uit het ADN v.w.b. de taal van documenten aan boord. Dit vanwege het uitblijven van het aanbieden van het Certificaat van Goedkeuring in twee talen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Het CBRB heeft de Inspectie meerdere malen gewezen op hun verplichting.
Maar niet alleen de overheid, ook bedrijven hebben op basis van het ADN een vertaalverplichting!

 
In het ADN staat al jarenlang de eis dat de taal van de documenten aan boord, in één van de ADN-talen ( Engels, Duits of Frans) moeten zijn opgesteld. Dit en de uitzonderingen hierop, is in ADN 8.1.2.8 geregeld.
Er kunnen uitzonderingen worden afgesproken, bijvoorbeeld in een Multilaterale Overeenkomst (MO) of een algemene overeenkomst. Tot 30 juni 2013 was er met Duitsland een dergelijke afspraak en een vrijstelling. Op dit moment is er voor geen enkel ADN-land een vrijstelling meer.
 
Documenten verplicht aan boord op basis van het ADN
De zinsnede “alle documenten” beperkt zich tot die documenten die voortkomen uit het ADN. In het ADN is immers niet opgenomen dat de vertaalplicht ook voor bijv. het ROSR of andere regelgeving van toepassing is. Het ROSR kent haar eigen taalregime (Engels, Duits, Frans en Nederlands).
Volgens bronnen bij ILenT zou het binnen afzienbare tijd mogelijk moeten zijn om het Certificaat van Goedkeuring in twee talen beschikbaar te stellen. In onderstaand overzicht is te zien dat de ADN-verplichting waar het hierom gaat, in veel gevallen geldt voor bedrijven! Deze verplichting is zeer waarschijnlijk bij velen onbekend. Volgens onze informatie wordt hier tot dusver niet op gehandhaafd. Het is wel een stevig aandachtspunt. Mogelijk kunt u hierover contact opnemen met uw leveranciers.
 
Nederlands als ADN-taal
Voor u als Nederlandse ondernemer zouden deze problemen er niet zijn, wanneer de Nederlandse taal een ADN-taal zou zijn. Tot dusver is dit niet gelukt. Het CBRB is van mening, dat het logisch zou zijn wanneer de taal van het land, met de grootste binnenvaartvloot van Europa, in Genève ook gehanteerd zou gaan worden. Wij zijn dan ook van mening dat de discussie hierover heropend moet worden.
 
Documenten met betrekking tot het schip
 1. Het Certificaat van Goedkeuring (ADN 8.1.8);
 2. Het Scheepsstoffenlijst (ADN 1.16.1.2.5);
 3. De verklaring van het classificatiebureau (ADN 8.1.2.2 (c), derde streepje);
 4. Het Classificatiecertificaat (ADN 9.3.1.8, 9.3.2.8 of 9.3.3.8);
 5. De documenten met betrekking tot de elektrische installaties (ADN 9.3.1.50, 9.3.2.50 of 9.3.3.50);
 6. Het inspectiecertificaat met betrekking tot de elektrische installaties (ADN 8.1.7);
 7. Het inspectiecertificaat met betrekking tot de druk en vacuüm overdrukventielen (ADN 8.1.6.5 / 8.1.2.3 (l.));
 8. Het inspectiecertificaat met betrekking tot de brandblusapparaten (ADN 8.1.6.1);
 9. Het inspectiecertificaat met betrekking tot de installatie van de brandblussystemen (ADN 9.1.0.40.2.9);
 10. Het lekveiligheidsplan (ADN 8.1.2.2 en 9.3.1.13.3);
 11. Het certificaat met betrekking tot de gasdetectie--apparatuur (ADN 9.3.1.8.3, 9.3.2.8.3-of 9.3.3.8.3);
 12. Het inspectiecertificaat voor de slangassemblages (ADN 8.1.6.2);
 13. De instructies met betrekking tot het laden en lossen stromen (ADN 9.3.2.25.9 of 9.3.3.25.9);
 14. De Gebruiksaanwijzingen voor apparaten en installaties (ADN 7.1.2.5, 7.2.2.5).
 
Documenten met betrekking tot de lading
 1. De transportdocumenten (ADN 5.4.1);
 2. Het Stabiliteitsboek (ADN 9.3.1.13.1);
 3. De schriftelijk instructies (ADN 5.4.3);
 4. De reisregistratie van UN1203 (ADN 8.1.11 / 8.1.2.3 (m));
 5. Een boek, waarin alle resultaten van de vereiste metingen worden opgetekend (ADN 8.1.2.1 g);
 6. Het stuwplan (ADN 7.1.4.11 en 7.2.4.11);
 7. Bij het vervoer van sterk gekoelde stoffen, de instructie conform 7.2.3.28;
 8. Bij het vervoer van gekoelde gassen, de instructie om voor te koelen conform ADN 9.3.1.21.12 (per ADN 2015);
 9. Bij het vervoer van gekoelde gassen, de “holding time” conform ADN 9.3.1.24.1 (c) (per ADN 2015);
 10. Bij het vervoer van gekoelde gassen, de “warmteoverdrachtscoëfficient” conform ADN 9.3.1.27.9 (per ADN 2015);
 11. Het certificaat betreffende het koelsysteem (ADN 9.3.1.27.10 en ADN 8.1.2.3 (o));
 12. Bij het vervoer van kolen de veiligheidsinstructies conform ADN 3.3, “Bijzondere bepaling” 803;
 13. Documenten in verband met het vervoer van voertuigen of containers die zijn gekoeld of geconditioneerd (ADN 5.5.3.7.1).
 
Documenten met betrekking tot de bemanning
 1. De identificatie van de bemanning (ADN 1.10.1.4);
 2. Verklaring verantwoordelijke schipper (ADN 7.2.3.15).
 
Andere documenten
 1. Een exemplaar van het ADN met de laatste versie van de bijlagen (8.1.2.1.d);
 2. De overeenkomsten met betrekking tot ADN 1.5 (ADN 8.1.2.1.h);
 3. Verklaring inzake de Controlelijst (ADN 8.1.2.1.j).
 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wijzigingen ADN 2015

Het CBRB heeft aan Transafe gevraagd een document op te stellen met een samenvatting van de wijzigingen van het ADN 2015 t.o.v. het ADN 2013. De wijzigingen op hoofdlijnen kunt u lezen in dit document.
 
banner ADN
 
Tijdens de themabijeenkomst die het CBRB samen met Sdu organiseert op 26 september, zullen de belangrijkste wijzigingen van het ADN 2015 worden besproken.
Hier leest u het programma voor deze dag en hier kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Internationale discussie over spelregels voor het vervoer van steenkolen

Begin 2012 was er een hevige discussie of steenkool een gevaarlijke stof is en als zodanig vervoerd moet worden. In dit eerder geplaatste artikel in een CBRB-Nieuwsbrief informeerden we u dat de inhoud van deze Multilaterale Overeenkomst (MO), geldend tot eind 2014, verwerkt wordt in het ADN 2015. Ook informeerden we u dat, mede dankzij de inzet van CBRB en EBU los gestorte kolen vervoerd mag worden in schepen en duwbakken zònder certificaat van goedkeuring.
  
Nieuwe spelregels, Duits voorstel
Op dit moment is er dit nieuwe voorstel met gewijzigde criteria voor het vervoer van losgestorte kolen door de binnenvaart. Kort samengevat is niet alleen de reisduur maar ook de temperatuur van de lading bepalend.
Dit voorstel is ingediend door Duitsland, na wetenschappelijke studies door het Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Studies van spontane verbranding van steenkool en incidenten bij het vervoer van steenkool, hebben aangetoond dat de werkwijze conform de eerdere afgesloten MO onvoldoende veilig garandeert.
Dit Duitse voorstel zal volgende week worden besproken in het ADN-safety committee te Genève. CBRB en EBU zullen vragen stellen over de in het voorstel vereiste "geschikte meetmethode" om de temperatuur van de kolen te kunnen bepalen.
 
Nieuwe spelregels, Franse reactie
Frankrijk heeft inmiddels gereageerd met dit document op het Duitse voorstel. Deze inhoud van dit document is zorgwekkend! Frankrijk stelt dat het voorstel van Duitsland onvoldoende veiligheid garandeert en dat transport van steenkolen gesloten plaats dient te vinden. Ook wordt een voorstel gedaan over een verplichte meting van koolmonoxideconcentratie in het laadruim.
 
Onacceptabel!
CBRB en EBU zullen volgende week in Genève aangeven dat een transport van kolen in een afgesloten laadruimte onaanvaardbaar is. Tevens zal worden aangegeven dat de genoemde gasmetingen zinloos zijn.
 
Termijn
Volledigheidshalve wijzen we u erop dat eventuele inwerkingtreding van deze nieuwe spelregels voor het vervoer van steenkolen in het ADN, op zijn vroegst per 1 januari 2017 plaats kan vinden. De inhoud van het ADN 2015 staat inmiddels vast.
 
Eventuele geïnteresseerden in het ADN 2015 kunnen de belangrijkste wijzigingen van het ADN 2013-2015 lezen in een document dat geplaatst is op het Extranet van het CBRB bij het vakgebied Veiligheid en Milieu (dit is alleen toegankelijk voor leden).

== UPDATE 27 augustus: ==
Gisteren is in het ADN-Safety Committee bij de UNECE te Genève over dit onderwerp gesproken en een besluit genomen.
 
Het Duitse voorstel is aangenomen. Dit betekent dat met ingang vanaf 2017 niet alleen de reisduur, maar ook de temperatuur van de lading bepalend zal zijn. Volledigheidshalve is dit Duits voorstel nogmaals bijgevoegd. Het committee heeft besloten tot de maximale reisduur die buiten de haakjes is genoemd in het voorstel. D.w.z. dat geen temperatuurbewaking nodig is bij een maximale reisduur van:
 • 10 dagen, wanneer de kolen met 60˚C
 • 18 dagen, wanneer de kolen met 50˚C
 • 30 dagen, wanneer de kolen met 40˚C
 • 50 dagen, wanneer de kolen met 30˚C
Er is voor gekozen om geen nadere eisen te stellen aan de eisen van geschikte meetapparatuur. Hierdoor is er ruimte voor ontwikkelingen en flexibiliteit.
 
Het Franse voorstel, met onder meer de eis, om analoog als in de zeevaart, kolen alleen te mogen vervoeren in schepen met luiken, is door het committee afgewezen. Dit is mede te danken aan de reactie en aangedragen argumenten van EBU/CBRB en Euracoal.
We zijn uiteraard blij met dit resultaat!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Multilaterale Overeenkomst over gebruik van een vlamkerend rooster gepubliceerd

De Multilaterale Overeenkomst (MO) 011, over het gebruik van een vlamkerend rooster is op 25 juli jl. gepubliceerd in de Staatscourant.
Deze door Duitsland en Nederland ondertekende overeenkomst is geldig t/m 31 december 2014.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Controles vuilwatertank op passagiersschepen en veerponten

Uit berichten van diverse leden is de afgelopen maand gebleken dat Rijkswaterstaat, in samenwerking met ILenT, in het kader van een thema-actie controles uitvoert naar de aanwezigheid van vuilwatertanks op passagiersschepen en veerponten.
 
In een aantal gevallen (waarin de rederij wél een vuilwatertank bleek te hebben, maar door ontbrekende inzamelinfrastructuur de inhoud van de vuilwatertank níet kan afgeven) heeft dit geresulteerd in zogenoemde “waarschuwingsbrieven” waarin de betreffende rederijen (nogmaals) op het lozingsverbod gewezen zijn.
 
Benadrukt moet worden, dat handhavingsdiensten alléén kunnen controleren op de aanwezigheid van vuilwatertanks (of een zuiveringsinstallatie); zij hebben géén bevoegdheid om te controleren waar / wanneer het vuilwater afgegeven is. Er is immers geen registratieplicht, zoals bij het olieafgifteboekje wél het geval is. Een eventuele overtreding van het lozingsverbod kan dan ook alleen op heterdaad vastgesteld worden.
 
Zoals bekend, heeft het CBRB zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor het realiseren van een adequate inzamelinfrastructuur; helaas met beperkt resultaat. Naar aanleiding van deze thema-actie heeft het CBRB (opnieuw) contact met Rijkswaterstaat opgenomen, in de hoop dat hiermee wellicht een opening voor een oplossing gecreëerd kan worden.
 
Wat betreft veerponten: Een passagiersschip wordt in het Scheepsafvalstoffenverdrag gedefinieerd als “een voor het vervoer van passagiers gebouwd en ingericht schip”. Ook een veerpont zou hier onder vallen. Veerponten hebben echter géén toiletvoorziening voor de passagiers; alleen een toilet voor de veerpontmedewerkers. Naar onze mening gelden de voorschriften inzake het lozingsverbod dan ook niet voor veerponten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verlenging Tijdelijk Besluit laad- lostijden en overliggeld

In 2011 is het Besluit laad- lostijden en overliggeld gewijzigd. Destijds is veel moeite gedaan om een dergelijk Besluit voor elkaar te krijgen. De overheid was van mening dat het eigenlijk geen overheidstaak meer was om dit soort regelingen en tarieven vast te stellen. Dit Besluit was twee jaar geldig en in juli 2013 vervallen.
 
Binnenvaart brancheorganisaties, waaronder het CBRB, hebben verzocht om een verlenging van de tijdelijke maatregel. Na een advies van de Raad van State is op 16 juli 2014 het Tweede tijdelijke besluit laden en lossen binnenvaart gepubliceerd in het Staatsblad. Zoals in de toelichting is vermeld, gaat het om een eenmalige verlenging. Dit tweede tijdelijke besluit is geldig tot juli 2015.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Vervolgonderzoek geluidsnormen

Met dit artikel in een eerdere CBRB-Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de onderzoeksresultaten van TNO, die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), onderzoek deed naar geluidsnormen in de binnenvaart.
 
Op 2 september vindt een startbijeenkomst plaats van een vervolgonderzoek wederom in opdracht van IenM. De bedoeling van dit vervolgonderzoek is om het (wetenschappelijk zeer verantwoorde) rapport van TNO meer te vertalen naar de praktijk. De oplossingsrichtingen van TNO kunnen soms zeer kostbaar zijn. Doelstelling is toe te spitsen naar een meer reëel bedrag. Ook zal worden gekeken naar een werkbaar meetprotocol. Hierbij wordt eveneens een vertaling naar de praktijk gemaakt.
Het concepteindrapport van dit vervolgonderzoek moet eind november gereed zijn en het definitieve eindrapport in februari 2015.
 
Van het vervolg houden u uiteraard op de hoogte.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Toegelaten AIS-apparatuur

 • In dit document is te lezen welke Inland AIS-apparatuur zijn toegelaten volgens het Reglement van Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR). De nummers 1 t/m 22 zijn apparaten met typegoedkeuring overeenkomstig de test standaard editie 1.0 en 1.01. De nummers 23 t/m 25 zijn apparaten overeenkomstig de test standaard editie 2.0.
 • In dit document van de CCR-website staan de bevoegde autoriteiten voor het toelaten van Inland AIS-apparatuur. In dit document zijn de erkende bedrijven voor de inbouw of het vervangen van Inland AIS-apparatuur genoemd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Naar boven


Kredietunie Binnenvaart

In overleg met de Vereniging van Kredietunies in Nederland wordt de levensvatbaarheid onderzocht van een Kredietunie Binnenvaart. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van deze plannen, is hierbij een korte enquête naar de interesse in deze vorm van kredietverlening.
 
Een kredietunie is een coöperatieve spaar- en leenkas, die eigendom is van en bestuurd wordt door de leden. Zowel spaarders, als leners zijn lid. De uit te lenen gelden worden gefinancierd uit het spaargeld en de beleggingen van de leden. Geld gevende spaarders of investeerders worden geacht om in het belang van de Kredietunie de kredietnemende ondernemers te coachen en met raad en daad terzijde te staan. Uitgangspunt van Kredietunies in het algemeen is de band tussen geldgevende spaarders of investeerders en kredietnemende ondernemers en de gemeenschappelijke oriëntatie op wederzijds succes.
 
De Kredietunie richt zich op een beperkt producten- en dienstenpakket (sparen en lenen) voor een specifieke doelgroep: ondernemers en bedrijven in de binnenvaart. Hoofdzaak is het verstrekken van financieringen voor (duurzame) productiemiddelen. De Kredietunie zal geen andere bancaire of verzekeringsfuncties aanbieden. Bij iedere financiering wordt een (vakdeskundig) geldgevend lid aangezocht om namens de Kredietunie gedurende de looptijd van de financiering de coaching op zich te nemen.
 
Voor meer informatie over de werking van Kredietunies hierbij de link naar de website van de Vereniging van Kredietunies in Nederland: www.dekredietunie.nl
 
De opstartkosten om een Kredietunie Binnenvaart mogelijk te maken bedragen tussen de 50.000 en 75.000 euro. Om het vooronderzoek naar de haalbaarheid van het oprichten van deze Kredietunie mogelijk te maken is zekerheid nodig dat deze investering gedaan kan worden. Initiatiefnemers zoeken een financieringstoezegging voor dit bedrag, zodat wanneer het vooronderzoek gunstig resultaat boekt, ook daadwerkelijk met de oprichting begonnen kan worden. Bij voldoende belangstelling zullen wij dit project samen met BLN voortzetten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Vernieuwing IVR Schependatabank

De IVR heeft recentelijk haar schependatabank vernieuwd. Met de implementatie van het zogenaamde IVR SchepenInformatieSysteem ISIS, kan zowel de gebruiker als de eigenaar via internet toegang tot de scheepsgegevens krijgen.
 
Zoals bekend beheert de IVR sinds meer dan 125 jaar een schepenregister, waarin de gegevens van de binnenvloot zijn opgenomen. Deze gegevens worden op verschillende manieren gepubliceerd en beschikbaar gesteld aan derden. Met het recentelijk vernieuwde IVR SchepenInformatieSysteem kunnen deze gegevens via internet toegankelijk worden gemaakt. De vernieuwing biedt de mogelijkheid om geactualiseerd inzage te krijgen in de daarin opgenomen scheepsgegevens.
 
De actualisering van de gegevens geschiedt gedeeltelijk op basis van eigen bronnen en waarnemingen en samenwerking met registrerende overheden. Teneinde de actualiteit te waarborgen en meer inzage te verkrijgen in aanvullende scheepsgegevens wordt in het vernieuwde systeem ook aan de scheepseigenaar de mogelijkheid geboden, om de gegevens te actualiseren. Door middel van een gepersonaliseerde code zal hem toegang worden geboden tot de gegevens van zijn schip/schepen en de mogelijkheid om deze te actualiseren. Onder het motto “een beeld zegt meer dan 1000 woorden” biedt het systeem tevens de mogelijkheid, foto’s van schepen en specifieke onderscheidende kenmerken alsmede een link naar een website op te laten nemen. Als extra service biedt het systeem aan de eigenaar een persoonlijke en vertrouwelijke digitale “Safe” voor elk schip.
 
Informaties spelen in de huidige tijd een belangrijke rol. Ook voor de binnenvaart is het van groot belang om over betrouwbare gegevens te beschikken. Met actuele scheepsgegevens kan onder meer aan beleidsmakers inzage in de ontwikkeling van de binnenvloot worden geboden. Actuele voorbeelden zijn de beslissingen ten aanzien van technische regelgeving, zoals de op handen zijnde vernieuwing van de emissienormen van scheepsmotoren.
 
Nadere informatie over de schependatabank is te vinden op www.ivr.nl.

Naar boven


Nieuwe Havenbeheersverordening in Rotterdam

Per 1 juli 2014 is een de Rotterdamse haven een nieuwe Havenbeheersverordening van kracht. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in het voorjaar een conceptversie voorgelegd aan het CBRB. De CBRB-werkgroep Nautiek en Techniek is om beoordeling en commentaar gevraagd.
 
De belangrijkste wijzigingen gaan over:
 • Bunkeren van LNG als brandstof
 • Looptijd ontheffingen en vergunningen
 • Ordening in de of in de omgeving van de haven
 • Langdurig afmeren in de haven
 • Veilige toegang bij gebruik van spudpalen
 • Meldplicht droge lading schepen
 • Tankschepen buiten petroleumhavens
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Regeling Tarieven CBR 2014

In deze publicatie in de Staatscourant kunt u de nieuwe tarieven lezen die worden gehanteerd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Van belang voor de binnenvaart zijn de tarieven die hun grondslag vinden in de Binnenvaartwet en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Maximaal toegestane breedte in de Amazonehaven Rotterdam

Eerder dit jaar heeft het Havenbedrijf Rotterdam met deze bekendmaking een Verkeersbesluit gepubliceerd. Hiermee zijn beperkingen gesteld aan de maximale afmeerbreedtes van ligplaatsen langs de noordoever van de Amazonehaven.
Naar aanleiding van vragen, informeren we u nogmaals over deze besluitvorming.
Aanleiding voor dit Verkeersbesluit was dat de breedte die (bunker)schepen innemen, wanneer deze liggen afgemeerd langszij afgemeerde schepen bij ECT in de Amazonehaven, enkele keren geleid heeft tot bijna aanvaringen tussen een passerende Ultra Large Container Carrier en een afgemeerd (bunker)schip. Deze bijna-aanvaringen waren het gevolg van onvoldoende beschikbare vaarwegbreedte voor dit formaat schepen.
 
Ontheffing
Schepen kunnen, wanneer zij ten gevolge van de totale breedte de grens van het maximale breedte geheel of gedeeltelijk overschrijden, een eenmalige tijdelijke ontheffing voor het overschrijden van de in het Verkeersbesluit hoogst aangegeven breedte aanvragen via het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Een dergelijke ontheffing wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat aanwijzingen van, of namens de havenmeester van Rotterdam in dit verband onmiddellijk worden opgevolgd.

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Uitnodiging LogistiekPoort 2014: “Nederland, powered by logistics”

Nederland staat al jaren bekend als een uitstekende locatie voor logistieke activiteiten. Om die toppositie vast te blijven houden is het echter nodig dat overheid en bedrijfsleven daarin gezamenlijk optrekken. Tijdens de jaarlijkse LogistiekPoort 2014, op woensdag 10 september, wil de Logistieke Alliantie graag bij dit onderwerp stilstaan samen met het logistieke bedrijfsleven, leden van de Tweede Kamer en wethouders van Nederlandse gemeenten.
 
Het CBRB nodigt u, als lid van de Logistieke Alliantie, dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
 
De LogistiekPoort 2014 zal stilstaan bij twee onderwerpen waar de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van groot belang is. Allereerst is dat de promotie van Nederland als ideale locatie voor logistieke activiteiten, een thema waarop al jaren succesvol samengewerkt wordt. Daarnaast zal de LogistiekPoort stilstaan bij de invloed die regeldruk heeft op logistieke processen en de stappen die overheid en bedrijfsleven hierin nog kunnen en moeten zetten.
 
Datum: Woensdag 10 september 2014
Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10 Den Haag
 
Programma:
14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening
Arthur van Dijk, voorzitter Logistieke Alliantie
15.15 uur Het Buitenland Promotie Platform Logistiek
Remco Buurman, algemeen directeur NDL
15.30 uur Waarom kiezen voor Nederland?
Spreker volgt binnenkort
15.50 uur De invloed van regeldruk op het logistieke proces
Dirk Cupido, Financieel Directeur Klevenberg Shipping Centre B.V.
16.10 uur Panel: Hoe kunnen overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het versterken van de Nederlandse logistieke kracht?
Arthur van Dijk met:
Stephan Satijn, wethouder Economische Zaken gemeente Venlo
Barbara Visser, lid Tweede Kamer voor de VVD
Dirk Cupido, Financieel Directeur Klevenberg Shipping Centre B.V.
16.45 uur Borrel
 
Meer informatie vindt u hier en hier.
U kunt zich aanmelden met bijgevoegd aanmeldingsformulier.

Naar boven


Kleurrijke haven

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 september staat Rotterdam weer compleet in het teken van de haven.
De Wereldhavendagen 2014 nemen je mee op ontdekkingstocht naar de meest bijzondere plekken van het kleurrijkste gebied van heel Nederland, met verrassende ontmoetingen en onverwachte momenten op en langs de waterkant. Er kan kennis worden gemaakt met de kleurrijke haven van Rotterdam, zoals je haar nog nooit hebt gezien.
 
Zoals altijd vertegenwoordigt het Bureau Voorlichting Binnenvaart de binnenvaart tijdens dit event. Dit jaar is ook het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart present om innovatie en het belang van kennisdelen onder de aandacht te brengen. Het BVB en EICB hebben samen een stand op de Westerkade, waar ook de milieuvriendelijke bunkertanker ‘KRATOS’ voor de kant ligt voor een bezoek.
Meer informatie over het evenement kunt u vinden op www.wereldhavendagen.nl
 
Graag tot ziens in onze stand!
Het team EICB, tel. 010 - 798 98 30, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / www.eicb.nl
 

 

Naar boven


MoVeIT! eindevenement op de EIWN-conferentie op donderdag 11 september

Op donderdag 11 september zal MoVeIT! de bevindingen van een driejarig onderzoeksproject naar de betaalbare modernisering van de binnenvaartvloot presenteren. Dit eindevenement wordt georganiseerd in combinatie met de European Inland Waterway Navigation (EIWN) conferentie in Boedapest.
 
MoVeIT!: Opties voor een betaalbare modernisering van de Europese binnenvaartvloot
Binnen MoVeIT! (Modernising Vessels for Inland Waterway Transport) verrichten 23 partners van 9 Europese landen onderzoek naar de betaalbare modernisering van de Europese binnenvaartvloot. Bij dit onderzoek wordt er gefocust op verschillende aspecten van een schip en het gebruik ervan, zoals de scheepsstructuur, het ontwerp, de motor en alternatieve brandstoffen, nieuwe diensten en het efficiënt gebruik van een schip. In nauwe samenwerking met scheepseigenaren zijn de uitgewerkte oplossingen geanalyseerd op de economische haalbaarheid en demonstraties zijn gerealiseerd om de resultaten met het publiek te delen.
 
Programma van het MoVeIT! eindevenement
Op donderdag 11 september zullen de partners binnen het MoVeIT! project hun bevindingen presenteren tijden de 7de EIWN-conferentie in Boedapest. Het programma van dit MoVeIT! eindevenement bestaat uit de volgende presentaties:
 • Introductie over MoVeIT!, Meeuwis van Wirdum (MARIN)
 • Het meten van de (hydrodynamische) prestaties van Europese binnenvaartschepen, Karola van der Meij (MARIN) en Milinko Godjevac (TU Delft)
 • EconomyPlanner, optimaal gebruik van de vaarwegen, Arno Bons (MARIN)
 • Ontwikkeling van nieuwe structuren voor de retrofit van binnenvaartschepen, Lars Molter (Center of Maritime Technologies e.V.)
 • Verlengen van de levensduur van een schip door het verlengen van zijn lengte: Technische en economische analyse van het verlengen van schepen, Igor Backalov (University of Belgrade)
 • Retrofitoplossingen voor binnenvaartschepen, Robert Hekkenberg (TU Delft) en Cornel Thill (DST)
 • Duurzaamheids- en economische analyse van de vijf MoVeIT! schepen, Juha Schweighofer (via donau) en Johan Gille (Ecorys)
 • Guidelines over mogelijke oplossingen voor scheepseigenaren, Cornel Thill (DST)
European Inland Waterway Navigation conferentie
De 7de EIWN-conferentie wordt gehouden van 10 tot en met 12 september in het Novotel Budapest Danube hotel in Boedapest. De EIWN conferentie gaat in op de algemene problemen en trends van de binnenvaart.
 
Registratie
Het is mogelijk om uitsluitend het MoVeIT! eindevenement op donderdagmiddag te bezoeken, dit gedeelte is gratis. Registreren is mogelijk per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Het is eveneens mogelijk om de rest van de EIWN-conferentie te bezoeken, hierin worden verschillende andere interessante aspecten van de binnenvaart gepresenteerd. Registratie voor de gehele EIWN conferentie dient te gebeuren via de website van EIWN. Let op, voor dit gedeelte wordt er wel inschrijfgeld gerekend. Meer informatie over EIWN is te vinden op: eiwn.vrht.bme.hu.

Naar boven


Gang van zaken congestie ECT 

Al maanden is er bij zowel de ECT-Delta- als de Euromax-terminal sprake van extreme congestie. De schade (directe kosten) voor de binnenvaart operators bedragen zo’n 70.000 - 80.000 euro per dag, hetgeen betekent dat deze congestie de sector al zo’n 6 miljoen euro gekost heeft.
 
LINC, het samenwerkingsverband tussen de CBRB-Ledengroep Container Operators en de VITO, heeft de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met diverse stakeholders over mogelijke oplossingen.
 
Daaruit is naar voren gekomen dat feitelijk nog steeds niet precies duidelijk is wáár de bottleneck bij ECT precies zit en wat de omvang ervan is. Als gevolg daarvan is niet duidelijk, wáár eventuele maatregelen op gericht moeten zijn om het probleem daadwerkelijk op te lossen. Er moet immers voorkomen worden dat er, op basis van symptomen zonder dat er een goede diagnose gesteld is, oplossingen uitgewerkt worden die uiteindelijk contraproductief blijken.
 
Het HbR heeft een persbericht naar buiten gebracht waarin drie mogelijke maatregelen genoemd worden:
 • Bundeling via RCT
 • Via Moerdijk
 • Via Uniport
Helaas is dit persbericht nogal voorbarig: de mogelijke oplossingsrichtingen worden al als voldongen feit gepresenteerd terwijl ze nog in de verkennende fase verkeren (behalve bundeling via RCT, dat in de praktijk reeds succesvol plaatsvindt), terwijl andere, door onze leden voorgestelde oplossingsrichtingen nog niet nader onderzocht zijn.
 
Het CBRB blijft zich, via LINC, inzetten voor oplossingen van de huidige congestieproblematiek.
 
Overigens lijkt de situatie, op het moment van schrijven van dit artikel, iets te verbeteren: de teruggekoppelde tijden lijken iets beter te worden maar de afhandeling blijft vooralsnog onverminderd onbetrouwbaar.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


De brancheorganisatie in de binnenvaart … al ruim 85 jaarHet Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol. Zowel kleine binnenvaartondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn bij het CBRB aangesloten.

Om een beeld te geven van de diversiteit binnen de organisatie, hebben we een aantal beeldmerken of iconen laten ontwikkelen. Deze iconen gaan we gebruiken op de website, in de nieuwsbrief en andere uitingen om als wegwijzer naar de juiste informatie te dienen. 

Naar boven


CBRB Agenda

Voor (de laatste informatie over) vergaderingen, bijeenkomsten of bijzondere sluitingstijden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart kunt u de agenda op onze website raadplegen.

Naar boven


Ga naar boven