Nieuwsbrief 2013 - 03

 1. Internalisering externe kosten
 2. Kwartaalomzetcijfers vervoer en opslag
 3. Handelsreis 'Binnenvaart en intermodaal transport' naar Servië
 4. Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering
 5. CBRB/SDU Ontbijtsessie 'Stoffenkennis binnentankvaart' op 7 mei 2013
 6. Gang van zaken ECT
 7. Mogelijkheid vrijstelling verplichting Rijnvaartverklaring veerponten
 8. Certificering boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen
 9. Renovatie Galecopperbrug - doorvaarthoogtebeperking voor hoge passagiersvaart
 10. Overleg Binnenvaart met Havenbedrijf
 11. 'Binnenvaart in moeilijk vaarwater'
 12. Bunkervergunning Antwerpen verplicht - Informatienota 63 voor havengebruikers
 13. EBU voornemens ToR (Terms of Reference) te ondertekenen voor gezamenlijk initiatief om VOS-emissies te reduceren
 14. Ontwerpbesluit externe veiligheid aangeboden
 15. Stoffenlijsten tankvaart ADN 2013
 16. Wijziging VLG, VBG, VSG gepubliceerd
 17. Goederenvervoerprogramma Marco Polo: Call 2013 en informatieda
 18. Middagbijeenkomst 'Succesvol ondernemen met mensen' op 26 maart
 19. NDL/HIDC levert substantiële bijdrage aan Nederlandse logistieke sector
 20. 'Mijd kade Kanaleneiland'
 21. Nieuwe leden

Internalisering externe kosten

Volgens het bijgaande interview met de Duitse minister Ramsauer zijn de nieuwste plannen om tol te heffen niet alleen voor de Rijn, maar voor alle Duitse vaarwegen ingetrokken. Zie: www.binnenschifffahrt-online.de
 
Het CBRB is blij dat dit besluit is genomen. Vroeger heette het tol, tegenwoordig wordt het de 'internalisering van de externe kosten' genoemd. De gedachte daarachter is dat iedere modaliteit haar eigen kosten door hoort te berekenen aan degene die de producten laat vervoeren. De eindgebruiker is in alle gevallen duurder uit omdat het door de keten heen steeds wordt doorbelast. Voor de binnenvaart betekent het simpelweg een verhoging van de kosten. Het CBRB heeft in samenwerking met veel organisaties en overheden in binnen- en buitenland gelobbyd om dit plan van tafel te krijgen. We zijn dan ook zeer tevreden dat het plan is ingetrokken. Dat is echter geen reden om te denken dat alles nu weer doorgaat zoals het was. Dit onderwerp, dat uitermate belangrijk is voor de hele binnenvaart, komt om de paar jaar weer naar boven drijven, ook nu weer. Het komt vaak, alle mooie woorden ten spijt, neer op overheden die tekorten hebben en belastingen niet meer willen of kunnen verhogen. Dan is een activiteit die nog niet belast wordt iets waar men graag naar kijkt. Alle argumenten over de Mannheimer Akte, als de voorloper van de EU, worden welwillend aangehoord maar overheden zijn, zeker in deze tijd, meer gedreven door het korte termijn voordeel van meer geld in de schatkist dan dat zij zien dat een dergelijk verdrag dat al zo lang functioneert nagekomen moet worden. Als sector zijn we er wel van overtuigd. Temeer omdat extra heffingen nooit met veel plezier worden omarmd en gezien het huidige economische klimaat op een erg slecht moment zouden komen. We moeten wel alert blijven want het is zeker niet het laatste plan om heffingen voor de binnenvaart te implementeren. Voorlopig is er in ieder geval even rust op dit gebied. We hopen dat de rust nog wat voortduurt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Kwartaalomzetcijfers vervoer en opslag

cbs-logo-nlOp 28 februari 2013 zijn actuele kwartaalomzetcijfers verschenen. De data van het vierde kwartaal 2012 zijn toegevoegd. Via onderstaande links kunt u rechtstreeks naar de overzichten van deze cijfers. U kunt deze informatie natuurlijk ook opzoeken door zelf via internet naar de site van het CBS te gaan en vervolgens zelf de StatLine databank te openen.
 
Transportbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008
 
Na het selecteren van de cijfers via bovenstaande links wordt een standaardselectie van onderwerpen getoond. Deze kunt u naar eigen wens verder aanpassen via de ronde knop met de tekst 'pas gegevens aan' in de geopende pagina. 
 
Voor meer informatie zie: www.cbs.nl

Naar boven


Handelsreis 'Binnenvaart en intermodaal transport' naar Servië

We nodigen u uit om deel te nemen aan de handelsreis ‘Binnenvaart en intermodaal transport - Belgrado 2013'. Deze wordt georganiseerd voor de periode van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 mei 2013 in de hoofdstad van Servië. Organisatoren van het project zijn Rocon, de Nederlandse ambassade te Belgrado en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).
 
Programma onderdelen
Matchmaking met Servische bedrijven die wij specifiek voor uw bedrijf selecteren;
Beursbezoek - uitgebreid bezoek aan de Internationale Technische Beurs Integra 2013;
Netwerk- / Welkomstdiner georganiseerd door de Nederlandse Ambassade te Belgrado;
Projectbezoek aan een Nederlandse scheepswerf
 
Kosten en aanmelding
De kosten voor het complete programma bedragen EUR 1500 euro (excl. BTW en excl. vliegticket en verblijfkosten). De handelsmissie is opengesteld voor maximaal 15 deelnemers. Klik hier voor meer informatie en voor het aanmelden van de handelsmissie.
Deelnemers worden geregistreerd op volgorde van aanmelding!  

Servië
Als officiële kandidaat-lid voor de Europese Unie (EU), is Servië steeds belangrijker geworden voor de Europese transport sector. Het land ontvangt meerdere subsidies voor de ontwikkeling van de infrastructuur om het vereiste niveau te bereiken. Dit zodat ze voldoen aan de vooraf gestelde eisen voor de toetreding als volwaardig lid van de EU. Derhalve is er via de Instrument for Pre-Accession Assistence (IPA) 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. In Batajnica is inmiddels de bouw van de eerste intermodale terminal van Servië begonnen.
 
Servië heeft een belangrijke positie m.b.t. het Europese waternetwerk, met maar liefst 1680 km aan binnenwateren. In tegenstelling tot tien andere Europese landen, is de Donau 100 procent bevaarbaar in het Servische gedeelte, dit is een kwart van zijn gehele bevaarbare lengte. Dankzij de financiering van de EU is in 2012 de River Information System (RIS) geïmplementeerd. Lees meer in de leaflet.

Naar boven


Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering

De Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is het antwoord van de overheid op de moeilijkheden die scheepswerven ondervinden bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties voor het financieren van nieuw te bouwen schepen.
Door de GSF kunnen banken 80% Staatsgarantie krijgen op de bouwfinanciering van een schip. Hierdoor wordt het risico voor de bank op de te verstrekken bouwfinanciering of voorfinanciering gereduceerd. Dit vergroot de kans voor Nederlandse scheepswerven om financiering aan te trekken. De sector kan door deze regeling beter concurreren met buitenlandse werven die van soortgelijke garantieregelingen gebruik kunnen maken.
 
Voor wie?
De GSF-regeling is bestemd voor scheepswerven die krediet willen aantrekken voor de financiering van een scheepsnieuwbouwproject voor zeeschepen, binnenvaartschepen of luxe jachten. De Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is het antwoord van de overheid op de moeilijkheden die scheepswerven ondervinden bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties voor het financieren van nieuw te bouwen schepen.
 
Budget
Per jaar is 1 miljard euro beschikbaar voor garanties voor scheepsnieuwbouwprojecten. Een werf kan maximaal 300 miljoen euro per jaar aan garanties krijgen.
 
De onderstaande banken zijn bereid de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering uit te voeren.
 • ABN-Amro
 • Deutsche Bank Nederland
 • ING
 • NIBC Bank
 • Rabobank
Zie hier de officiële bekendmaking Staatscourant.
 
Hebt u vragen over Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering? Neem dan contact op met een van onderstaande medewerkers.
 
Garantie Scheepsnieuwbouwfinanciering
Agentschap NL
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
Telefoon: 088 - 602 51 24, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Adviseurs:
Hans Scholten
Telefoon: 088 - 602 57 70, mobiel: 06 - 524 863 28, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Caspár Bijleveld
Telefoon: 088 - 602 46 88, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Manager
Joost Schellekens
Telefoon 088 - 602 44 72, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Bron: Agentschap NL

Naar boven


CBRB/SDU Ontbijtsessie 'Stoffenkennis binnentankvaart' op 7 mei 2013

Het CBRB organiseert samen met vakblad Gevaarlijk Lading (Sdu Uitgevers) een ontbijtsessie met het thema 'Stoffenkennis binnentankvaart'.
Mensen die werkzaam zijn in de petrochemische vervoersketen begeven zich in een risicovolle omgeving waar gezondheidsrisico’s op de loer liggen: huidblootstelling aan bijtende of irriterende stoffen, bijvoorbeeld restvloeistoffen in slangen bij het aan- of afkoppelen maar ook blootstelling bij het inademen van dampen van deze stoffen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van de tanks, of tijdens het nemen van monsters.
 
Rapportages van de Arbeidsinspectie meldden in het verleden dat stoffenkennis onder een grote groep bemanningsleden niet altijd voldoende aanwezig is. Met het vervangen van de uitgebreide specifieke schriftelijke instructies van het ADNR door zeer beperkte gestandaardiseerde teksten, zal de kennis en productinformatie ergens anders vandaan gehaald moeten worden. De ontbijtsessie richt zich op het vergroten van uw kennis op het gebied van de basisprincipes van stoffen, gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen en hoe men aan deze informatie kan komen.
 
Programma
08:30 – 09:00       registratie en continentaal ontbijt
09:00 – 10:30       Stoffenkennis binnentankvaart - Peter Blok, Chemical Marine Technical Advisor Europe/Africa
10:30 – 10:45       Koffie/thee – einde ontbijtsessie
 
Kosten
Deelname kost 65 euro excl. BTW. CBRB-leden ontvangen 15% korting.
Deelnemers ontvangen gratis de meest actuele editie van de vakbladen Gevaarlijke Lading en Safety!.
 
Locatie
Cultureel Centrum Landvast – Alblasserdam
Haven 4 2951 GC Alblasserdam
Zaal: ‘Salon’
Inschrijven is mogelijk via de volgende link: Inschrijven

Naar boven


Gang van zaken ECT

Op 8 maart jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen ECT enerzijds en AZV/CBRB/EVO/FENEX/LINC/TLN/VITO anderzijds. Deze organisaties hadden namelijk, in een gezamenlijke brief, hun grote bezorgdheid uitgesproken over de gang van zaken bij ECT.
 
In het gesprek heeft ECT nogmaals uiteengezet, waardoor de vertragingen van het afgelopen jaar veroorzaakt zijn (een plotseling toenemend volume einde 1e kwartaal 2012, nieuwe samenwerkingsverbanden tussen rederijen die zeer grote gevolgen hadden voor de interne organisatie op de terminals, veel deepseaschepen die uit schema waren). Het grootste probleem doet zich op de DDW voor; daarnaast komt daar voor de binnenvaart de onbetrouwbaarheid op de DBF en Hartelhaven bij.
 
Inmiddels zijn eind februari enkele deepseadiensten verplaatst naar de Euromax, waardoor de druk op de Delta-terminals verlicht wordt. ECT heeft daardoor al direct verbeteringen zien optreden. De barge-operators kunnen deze verbeteringen echter nog niet bevestigen; daarvoor is het nog te kort.
 
Behalve het verhuizen van deze diensten naar de Euromax, werkt ECT aan de samenvoeging van de zuidzijde. Dit zal leiden tot meer capaciteit, vanwege efficiëntere stackmogelijkheden en flexibelere ligplaatsen. Ook wordt een investeringsprogramma van 200 miljoen euro uitgevoerd, gedeeltelijk ter vervanging van andere equipment.
 
Een belangrijk punt van kritiek op ECT heeft betrekking op de slechte communicatie. ECT heeft zich dit aangetrokken en werkt nu aan het doorvoeren van een aantal verbeteringen. Zo zal de website van ECT uitgebreid worden met een servicepagina, waarop men zich middels RSS-feeds kan abonneren. Deze servicepagina zal naar verwachting binnen enkele maanden klaar zijn en zal informatie bevatten over storingen, weersomstandigheden en dergelijke, maar zal ook een realistisch beeld van de gang van zaken op de terminals schetsen, zodat de barge-operators hun klanten adequaat kunnen informeren.
 
Het CBRB zal de ontwikkelingen bij ECT nauwlettend in de gaten blijven houden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. MSc.

Naar boven


Mogelijkheid vrijstelling verplichting Rijnvaartverklaring veerponten

In 2011 kreeg het CBRB klachten over de verplichting van het hebben van een Rijnvaartverklaring bij veerponten met het risico van een boete van 1.250 euro.
De verplichting van het hebben van een Rijnvaartverklaring vloeit voort uit regelgeving die te maken heeft met de toegang tot de markt en is in de ogen van het CBRB en de veerexploitanten nooit bedoeld voor veerponten. Handhaving is op ons verzoek opgeschort. Na nader juridisch onderzoek door het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) is recent het Binnenvaartbesluit gewijzigd, waardoor de Minister van I&M een vrijstelling kan verlenen.
 
Wat is een Rijnvaartverklaring?
Bij bedrijfsmatig vervoer met een binnenschip tussen twee plaatsen aan de binnenwateren waarop de Herziene Rijnvaartakte van toepassing is, de zogenaamde Aktewateren volgens de Akte van Mannheim, moet de eigenaar van het schip, of de reder die het laat varen, in het bezit zijn van een Rijnvaartverklaring. Daarin verklaart de overheid van een staat die betrokken is bij het verdrag, dat er een z.g. reële band bestaat tussen de eigenaar en de betreffende staat.
De achtergrond van de verplichting is, dat de Rijn de slagader van het scheepvaartverkeer door Europa is en dat men altijd wil weten wie men moet aanspreken als er op de rivier iets fout gaat.
Die reële band wordt aangenomen:
 • als iemand de nationaliteit van één van de Verdragsluitende Staten heeft en er woont, dan wel
 • als rechtspersoon naar publiekrecht is opgericht.
Dan moet het hoofdkantoor wel in zo'n staat zijn gevestigd of het moet daarvandaan wel de zaken doen en in dat geval moet de onderneming wel worden beheerd en bestuurd door personen waarvan de meerderheid bestaat uit staatsburgers van de Verdragsluitende Staten en die er ook wonen of als rechtspersoon hun zetel hebben.
 
In de Rijnvaartverklaring moet zijn vermeld de naam van het vaartuig, de naam van de eigenaar en eventueel van de exploitant en in het bijzonder:
 • de naam of het nummer, de plaats van inschrijving, het type en de categorie van het vaartuig;
 • de naam, de firmanaam, de woonplaats, de verblijfplaats of de zetel van de eigenaar en eventueel van de exploitant.
Op ander binnenwateren dan waar de Rijnvaartverklaring verplicht is, moet de eigenaar of de reder in het bezit zijn van een bewijs van toelating of een document van de bevoegde autoriteit van een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschappen of van een van de overige Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
De verklaring of het document moet altijd aan boord zijn en moet worden getoond op verzoek van de met controle belaste autoriteiten.
 
Verplichting voor veerponten
Zoals in bovenstaande te lezen heeft de verplichting te maken met de toegang tot de markt. Eén en ander is geregeld in hoofdstuk 2 van de Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit.
 
Artikel 2 van het Binnenvaartbesluit luidde:
 1. Bij bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen tussen twee plaatsen aan de binnenwateren, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Herziene Rijnvaartakte, is het schip voorzien van een Rijnvaartverklaring.
 2. Bij bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen dat niet plaatsvindt tussen twee plaatsen als bedoeld in het eerste lid, is het schip voorzien van:
  1. een Rijnvaartverklaring;
  2. een bewijs van toelating; of
  3. een door Onze Minister aangewezen geëigend document van de bevoegde autoriteit van een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschappen of van een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
 3. Het tweede lid is van toepassing op:
  1. een schip met een lengte van ten minste 20 meter; of
  2. een schip waarvoor het product van lengte, breedte en diepgang in meters ten minste 100 m3 bedraagt.
Dit betekent dat een veerpont die vaart op ‘aktewateren’ conform lid 1 een Rijnvaartverklaring moet hebben en de overige veerponten, als ze voldoen aan lid 3 (en dat doen veel ponten) aan lid 2 moeten voldoen.
 
Mogelijkheid tot vrijstelling
Nu is een lid 4 aan het bovengenoemde artikel toegevoegd met de tekst:
Bij regeling van Onze Minister kan vrijstelling worden verleend van het tweede lid. Deze is recent gepubliceerd in het Staatsblad.
In de toelichting staat:
Deze wijziging voorziet in een delegatiebepaling om vrijstelling te kunnen verlenen van de verplichting tot het bezit van een Rijnvaartverklaring, een bewijs van toelating of een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen daartoe geëigend buitenlands document, voor bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen met schepen van meer dan 20 meter lengte of een inhoud van meer dan 100 m3 tussen twee punten op andere binnenwateren dan de Rijn, de Waal of de Lek. In het kader van de lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt hier met name een vrijstellingsmogelijkheid gezien voor het vervoer met veerponten in de bovengenoemde categorie die dwars op de stroomrichting een oeververbinding onderhouden. Nadrukkelijk wordt dus niet gedacht aan veerdiensten, fast ferries e.d. die een oeververbinding in de lengterichting van de stroom onderhouden. Het doel van deze vrijstelling is namelijk om hiermee aan te sluiten bij artikel 24 van de Herziene Rijnvaartakte, dat vervoer van de ene oever naar de andere (waarmee vervoer in de dwarsrichting bedoeld is) uitzondert van de bepalingen van dat Verdrag waaronder de verplichting tot het bezit van een Rijnvaartverklaring.
 
Resultaat
Deze wijziging biedt de grondslag voor een wijziging in de Binnenvaartregeling, naar verwachting deze zomer plaats zal vinden. Zoals gezegd is handhaving opgeschort.
We zijn blij met dit behaalde resultaat! Voor de veerdiensten is een onnodige administratieve last weggenomen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Certificering boordzuiveringsinstallaties passagiersschepen

Onlangs heeft het CBRB deelgenomen aan een bijeenkomst over certificering van boordzuiveringsinstallaties voor de passagiersvaart. Deze bijeenkomst was georganiseerd door KIWA, dat door IL&T benaderd is om de certificering van boordzuiveringsinstallaties op zich te nemen.
 
De eisen voor typegoedkeuring van zuiveringsinstallaties zijn inmiddels immers al enige tijd geleden in werking getreden, maar tot op heden zijn er nog steeds geen typegoedgekeurde zuiveringsinstallaties beschikbaar, omdat nog geen enkele fabrikant de testprocedure om te komen tot een typegoedkeuring, heeft uitgevoerd. Een dergelijke testprocedure is erg kostbaar, vooral omdat de CCR afwijkende testprocedures heeft opgesteld en de gelijkwaardigheid met de IMO-voorschriften (nog) niet geregeld is, terwijl de terugverdiencapaciteit erg laag is (het aantal zuiveringsinstallaties dat jaarlijks in de passagiersbinnenvaart verkocht wordt is zeer gering).
 
Bij de bijeenkomst waren, behalve KIWA, ook een aantal vertegenwoordigers uit de scheepsbouwsector, leveranciers van zuiveringsinstallaties (Triqua, QuaVac, Hamworthy), en het CBRB aanwezig. Grote afwezige was helaas IL&T.
 
De aanwezigen hebben gepleit voor het erkennen van de IMO-testvoorschriften, om op die manier de drempel om een zuiveringsinstallatie te laten typegoedkeuren, te verlagen.
 
Hierover zal een nader gesprek met IL&T plaatsvinden, en afhankelijk van de reactie zal er vanuit scheepsbouwsector / CBRB / leveranciers van zuiveringsinstallaties een gezamenlijk pleidooi naar de CCR worden gestuurd. Zowel via de nationale route (via het ministerie van I&M) als via de internationale route (via de EBU).
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. MSc.

Naar boven


Renovatie Galecopperbrug - doorvaarthoogtebeperking voor hoge passagiersvaart

De Galecopperbrug, onderdeel van de A12 bij Utrecht, wordt van 2013 tot 2015 door Rijkswaterstaat gerenoveerd. De brug wordt versterkt en het wegdek wordt vernieuwd.
 
Tijdens het renovatieproces zal de brug 2 x 5 dagen een beperkte doorvaarthoogte hebben, te weten 7,10 meter. Onze collega’s van Schuttevaer hebben hiertegen bezwaar gemaakt, en dat bezwaar is ter harte genomen. Als gevolg daarvan zal RWS, tijdens die periode van 5 dagen, tijdsvensters van 3 à 4 uur zal inbouwen waar in de ‘hogere’ scheepvaart (voornamelijk containerschepen maar ook hogere passagiersschepen) alsnog door kan varen. Ook is afgesproken dat RWS hierover goed en tijdig zal communiceren, zodat de betrokken schepen tijdig maatregelen kunnen nemen.
 
De eerste hoogtebeperking is gepland in februari 2014, en de tweede in juni 2014. De precieze data volgen uiteraard tegen die tijd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. MSc.

Naar boven


Overleg Binnenvaart met Havenbedrijf

Recent vinden overleggen plaats gevonden tussen de Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) en het Havenbedrijf Rotterdam. Met dit artikel actuele informatie uit de Rotterdamse haven.
 
Frisohaven
De ligplaats modificatie bevindt zich in een afrondende fase en zal binnenkort opgeleverd worden. De nieuwe ligplaatsen 1, 2, 3 en 4 zijn opgeleverd. Op verzoek van de binnenvaart is er een verdeling gemaakt in de afmetingen van de vaartuigen. Om toch zo efficiënt mogelijk de schepen ligplaatsen te kunnen aanbieden is dit wel beperkt gebleven, zodat er niet te veel onbenutte en overbezette ligplaatsen komen.
 
Yangtzehaven
De Yangtzehaven is sinds kort omgedoopt tot Yangtzekanaal. Dit om de doorgang tot Maasvlakte 2 te realiseren. Er is een minimale stroming ontstaan. Hierdoor zijn voorrangsregels enigszins gewijzigd m.b.t. de Europahaven en het Beerkanaal, het Binnenvaart Politie Reglement is hierbij bepalend.
De ligplaatsen aan de Antarcticakade zijn over het algemeen heel populair in de binnenvaart, vaak is de vraag naar ligplaatsen groter dan de beschikbaarheid. De WBR zal aandacht schenken aan de ontwikkelingen aan deze kade op het moment dat de kade verder geschikt wordt gemaakt voor wacht- en ligplaatsen. Beperkingen aangaande breedte bij het afmeren zullen zorgvuldig besproken moeten worden met de betreffende partijen. Dit thema is van belang bij een volledig gebruik van Maasvlakte 2 en wanneer zeeschepen elkaar gaan tegenkomen in het Yangtzekanaal.
 
Hartelkanaal
De wacht- en ligplaatspalen aan de binnenkant van de Hartelsluis zijn inmiddels gemodificeerd en is er voor koppelverbanden gelegenheid op wachtplaats 6 in fles af te meren. Helaas is het verzoek van de WBR om afloopmogelijkheden te realiseren niet gehonoreerd, dit in verband met niet geschikte infrastructuur.
 
Nieuwe Maas.
Op 8 maart vond vanaf 18:00 uur tot 9 maart 08:30 uur een totale stremming plaats op de Nieuwe Maas ter hoogte van het Noordereiland in het kader van Warmtenet. Een tweede stremming is gepland op 22 maart eveneens vanaf 18:00 uur tot 23 maart 08:30 uur. Indien er door onvoorziene omstandigheden de stremming niet door kan gaan, dan is er op 29 maart a.s. een extra datum gereserveerd, dit zal echter vroegtijdig gecommuniceerd worden.
De stremming heeft te maken met het grote project Warmtenet waarin de AVR Botlek haar warmwater overschot (afval) niet meer via de schoorsteen in het milieu uitstoot, maar via een buizensysteem naar Rotterdam stuurt voor stadsverwarming.
 
Merwehavens
De ligplaatsen blijven een punt van aandacht, uit de tellingen is naar voren gekomen dat er in het weekend 40 schepen afgemeerd zijn in deze havens. Officieel is de Merwehaven geen binnenvaart wacht- of ligplaats.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze havens gesloten worden voor de binnenvaart. Het is daarom goed dat HbR ondersteunend is in de tellingen, zodat we weten welke risico's we lopen indien de havens dicht gaan. Er zullen nieuwe ligplaatsen in de Rotterdamse haven gecreëerd moet worden. Tankschepen nemen het leeuwenaandeel van de tellingen voor zich en er zal volgens prognoses een groei gaan plaatsvinden, dus een uitdagende taak voor Rotterdam. Op dit moment vinden er onderzoeken en inventarisatie plaats in het Calandkanaal om de schepen zo efficiënt mogelijk ligplaatsen te laten innemen.
 
Waalhaven
Binnenkort zullen er palen worden geslagen bij de duwbakken ligplaatsen in de Waalhaven Z.Z. Dit om een duidelijke afbakening te realiseren voor de bakken, waardoor de containervaart en de schepen die ligplaats willen nemen op de steigers, ongehinderd daar heen kunnen varen.
 
Beneluxhaven
EBS gaat haar activiteiten in de Beneluxhaven uitbreiden. Regelmatig heeft de WBR melding gemaakt over de slechte kwaliteit van de steigers en het niet toegankelijk zijn van deze steigers. Het HbR heeft in vorige gesprekken met EBS (die eigenaar is van de steigers) te horen gekregen dat ze het beleid laten afhangen van de te verwachten investeringen. Door de uitbreiding wordt de haven anders ingedeeld en zullen de steigers niet meer bereikbaar zijn voor de binnenvaart. De WBR dringt er bij het HbR op aan dat er bij een uitbreiding van overslag activiteiten ook een uitbreiding van wacht- en ligplaatsen wordt verwacht. Een vermindering hiervan is niet acceptabel. Het HbR heeft toegezegd weer in gesprek te gaan met EBS.
 
Botlekbrug
De werkzaamheden liggen op schema. Om de nieuwe bruggen elektrisch te laten functioneren moeten er zinkersleuven worden gegraven tussen de pijlers. Zie hiertoe dit BAS bericht link naar document
 
Havengeld uniformering
Voorgesteld is om binnenkort de werkgroep havengelden weer bij elkaar te laten komen. De uitbreiding van het havengebied Rotterdam met de Drechtsteden vraagt om harmonisatie in beleid. De pilot, die tot doel heeft om op vrijwillige basis met een aantal schepen een onderzoek te starten via AIS en in beeld te krijgen of het mogelijk is schepen te factureren over de werkelijk gebruikte tijd in de haven, is nog niet van start kunnen gaan.
 
Walstroom
De technische service die HbR verleent bij schepen die geen aansluiting kunnen krijgen met de walstroomkast wordt uitgebreid. De tijden zijn op elke werkdag incl. zaterdag van 8 uur tot 17 uur en zondag van 10 uur tot 16 uur.
Ook kunnen schepen eenmalig nog gebruik maken van de Quick scan, gedurende maximaal 2 uur op kosten van het HbR.
 
Rozenburgse sluis
Er zijn op dit moment nog geen resultaten bekend van het onderzoek aangaande het openen van de bruggen over de sluis, dus tot die tijd kan de scheepvaart met windkracht 7 of meer geen gebruik maken van de sluis. Verkennende gesprekken om een spoorbrug over de Rozenburgse sluis te bouwen zijn nog gaande, er zou dan een brug met een vaste hoogte van 14 m. gebouwd worden. De vraag is gesteld om dan ook een verkeersbrug op dezelfde hoogte te bouwen, dit om het probleem met de huidige bruggen op te lossen en deze te verwijderen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


'Binnenvaart in moeilijk vaarwater'

Op de themapagina verkeer en vervoer is op donderdag 28 februari jl. een artikel over de binnenvaart geplaatst. Via onderstaande link kunt u het volledige artikel bekijken. Volgende week wordt een artikel over het totale transport gepubliceerd.
 
Binnenvaart in moeilijk vaarwater
 
Meer informatie over de transportsector is te vinden op de themapagina verkeer en vervoer.

Naar boven


Bunkervergunning Antwerpen verplicht - Informatienota 63 voor havengebruikers

Onlangs is duidelijk geworden dat bedrijven die in de haven van Antwerpen bunkeractiviteiten uitvoeren met binnenschepen erkend dienen te worden door de Havenkapitein Commandant.
 
 
Deze erkenning wordt verleend nadat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 1. Overmaken van volgende geldige van de bunkerschepen, indien relevant: meetbrief; certificaat van onderzoek; communautair certificaat; certificaat van goedkeuring; regentbesluit met betrekking tot brandbare vloeistoffen; ijkbrief.
 2. Verklaring dat vooraf bij elke bunkering de bunkerchecklist wordt ingevuld.
 3. Het jaarlijks laten ijken van alle meters op het bunkerschip (ijkbrief). Een kopie dient overgemaakt te worden aan HKD.
 4. Aan boord beschikken over voldoende materiaal om een overflow aan boord van het eigen bunkerschip te bestrijden (olie absorberende slangen, absorptiekorrels,....)
 5. Tijdens de werkdagen, dagelijks een overzicht bezorgen aan de Havenkapiteinsdienst, Afdeling goederen en milieu (e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) van de activiteiten. Dit overzicht dient minimaal volgende gegevens te bevatten:
  • identificatie van het bedrijf
  • naam van het bunkerschip
  • naam en (indien relevant) verblijfsnummer van het ontvangende schip
  • locatie
  • aard van de te leveren brandstof: omschrijving (douanecode); hoeveelheid in ton
  • zwavelgehalte
  • viscositeit
  • geplande datum en tijd van begin en einde van de bunkering
  • bevestiging dat de bunkerchecklist werd ingevuld
De Havenkapitein Commandant of zijn vervanger behoudt zich het recht voor de geleverde brandstoffen op hun specificaties te controleren en de erkenning in te trekken of tijdelijk op te schorten bij overtredingen tegen de bepalingen van deze procedure.
Bunkerbedrijven die erkend zijn in een andere Vlaamse haven worden automatisch erkend in de haven van Antwerpen. Zij dienen in dat geval, buiten de bevestiging van erkenning, kopie voor te leggen van de certificaten van hun ingezette schepen.
 
De lijst met de erkende bunkerbedrijven wordt overgemaakt aan de FOD Mobiliteit.
 
J. Verbist
Havenkapitein Commandant
 
 
Artikel 85
Tanklichters en binnenschepen, die vloeibare brandstoffen aan boord hebben om schepen te bevoorraden, alsook schepen voor het ophalen van vloeibare of vaste afval, worden slechts in de dokken toegelaten mits het verwerven van de voorafgaande toelating van de Havenkapitein-commandant of zijn afgevaardigde. Deze toelating kan door de Havenkapitein-commandant of zijn afgevaardigde voor een bepaalde tijd verleend worden.
 
B.         Rechtstreekste overslag schip-schip (bunkerschepen) In uitvoering van de Gemeentelijke Havenpolitieverordeningen kan rechtstreekse overslag tussen bunkerschepen toegelaten worden onder de volgende voorwaarden
 1. De overslag moet aan een kaai gebeuren die vrij is en waar tankschepen van dit type mogen meren. Overslag is eveneens toegelaten tijdens het bunkeren van een zeeschip indien hierdoor de maximale meerbreedte niet wordt overschreden. Het is ten strengste verboden al varend of al drijvend overslag te doen.
 2. Er mag alleen stookolie, dieselolie of smeerolie worden overgepompt.
 3. Het ontvangend schip stelt de reinigingsfirma aan die zal worden ingezet in geval van een bevuiling, het leverend schip verklaart zich hiermee akkoord zoals voorzien in de checklist.
 4. Een overloopbeveiligingssysteem - goedgekeurd en operationeel - moet steeds aangesloten zijn tijdens de werken.
 5. Alvorens de operaties te starten dienst toestemming te worden gevraagd aan de dokmeester/werkleider. Tevens wordt door het ontvangend schip aan de dokmeester de naam van de reinigingsfirma opgegeven (De reinigingsfirma kan eventueel schriftelijk worden meegedeeld aan de dokmeester, in dit geval blijft de schriftelijke aanduiding van kracht voor opeenvolgende overslagen tot schriftelijk tegenbericht) die in geval van bevuiling, zal worden ingezet (zoals vermeld in de checklist)
 6. Alvorens de operaties te starten dient een 'ship - ship' safety checklist' te worden ingevuld. Het origineel van deze checklist dient zich aan boord te bevinden van het ontvangend schip, kopij aan boord van het leverend schip, tot na de overslag en dient door beide partijen gedurende 1 jaar te worden bewaard.
 7. Er mogen geen andere schepen langszij komen tijdens de overslagoperatie.
 8. Indien de schepen voorzien zijn van spilranden, moeten de spuigaten afgesloten zijn.
 9. Er mag slechts gebruik gemaakt worden van materiaal met geldig certificaat.
 10. Op beide bunkerschepen dient voldoende absorberend materiaal aanwezig te zijn om de gevolgen van een kleine lozing aan boord en/of in het water te beperken of op te kuisen. Het inzetten van deze middelen ontheft geen van beide partijen van de meldingsplicht zoals opgelegd in de havenpolitie- verordening art. 8.2, noch van het inzetten van de reinigingsfirma indien dit wordt opgelegd door de autoriteiten.
 11. Bij de minste onregelmatigheid dient de Havenkapiteinsdienst onmiddellijk te worden verwittigd.
 12. Er kunnen steeds bijkomende maatregelen worden opgelegd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


EBU voornemens ToR (Terms of Reference) te ondertekenen voor gezamenlijk initiatief om VOS-emissies te reduceren

Er is wederom een stap gezet in het ‘ontgassingsdossier’.
Na overleg te hebben gehad met FETSA (Federation of European Tank Storage Associations), EUROPIA (Vertegenwoordiging Europese petroleum industrie), CEFIC (European Chemical Industry Council), CCR, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Haven Antwerpen en de Nederlandse overheid in Brussel eind vorige maand, zullen op korte termijn opgestelde zogenoemde Terms of Reference (ToR) ondertekend worden. Hierin staan diverse intenties van de bovengenoemde partijen om de hoeveelheid emissies ten gevolge van ontgassen te reduceren.
 
Technische oplossingen voor het ontgassen van tankers. Een onderzoekskader is uitgeschreven zodat een ingenieursbureau aan de slag kan met verschillende aspecten op het gebied van technische zaken.
 
Onderwerpen welke onderzocht zullen worden zijn (werkpakket):
 • Bewezen en gedemonstreerde technologie
 • Flexibiliteit, toepasbaarheid en restricties
 • Ruimte beperkingen
 • Veiligheidsaspecten
 • Mogelijke wetgevende restricties
 • Efficiency van ontgassingstechnologie: flow rate, benodigde tijd
 • Ontgassingsniveau ’s (bijv. 10 en 20% LEL van standaard 3000-4000 m³ lichters)
 • Milieu impact zoals residu (condensaat), emissies, energieverbruik, CO2 emissies
 • Mogelijke combinatie inerten met stikstof
 • Kosten
 • Operationele kosten
 • Coördinator werkpakket: CEFIC/EUROPIA
  Werkpakket: Operationeel model voor het ontgassen. Compatibiliteitslijsten voor chemie en minerale olie. De compatibiliteitslijst voor de chemie is gereed. Deze lijst is gemaakt gebaseerd op veiligheidsscenario’s en niet kwaliteitsscenario’s.
 • Coördinator werkpakket: EBU en EUROPIA
  Werkpakket: Business model voor faciliteiten
  Nader in te vullen echter alle activiteiten binnen het kader van de mededingingsregels.
  Werkpakket: wettelijk kader.
Zowel in Nederland als Duitsland lopen op dit moment onderzoeken naar de hoeveelheid emissies.
 
In juni komt de werkgroep wederom bijeen. Het is de bedoeling dat er begin 2013 een richtlijn gereed is waarmee de hoeveelheid emissies door ontgassingen uit de petrochemische logistieke keten gereduceerd zullen worden. De EBU heeft zich hard gemaakt om diverse zaken in dit dossier, waaronder de verplichting ten aanzien van de kosten, op te nemen in het CDNI-(Scheepsafvalstoffen) verdrag. Het is vooralsnog onduidelijk of dit de uitkomst zal zijn of dat de overheden tevreden zullen zijn met een industriële richtlijn met aanbevelingen.
 
Rijkswaterstaat is op haar beurt bezig met het dossier. Via een onderzoeksopdracht komen de volgende aanbevelingen naar voren.
 • Stel plaatsen beschikbaar waar stilliggend ontgast kan worden;
 • Bewaak de plaatsen waar stilliggend ontgast kan worden met emissie detecterende apparatuur;
 • Wij meerdere handhavende instanties aan die toezicht houden op de gestelde regels;
 • Stel goede en eenvoudige regels op over het gebruik van het condensatie systeem.
 
Totdat er mogelijke wettelijke regelingen van kracht zijn worden verschillende punten voorgesteld:
 • Voer een meldplicht in voor ontgassende schepen
 • Subsidieer het gebruik van middelen om aan boord de dampen te verwerken tot het product wat het laatst geladen is.
Dit laatste punt is in onze optiek zeker niet wenselijk.
 
Er zijn verschillende rapporten die elkaar aanzienlijk tegenspreken op het punt van de hoeveelheid emissies. Uit een recent onderzoek wordt aangegeven dat de emissie van ontgassende tankers gemiddeld genomen 6.573.390 liter per jaar betreft. Deze uitstoot is berekend aan de hand van de IVS 90-databank van het jaar 2011. Uit de analyse komt een vertaling naar kosten en opbrengsten wanneer de dampen naar vloeistof teruggevoerd kunnen worden. Per stof is gekeken wat de verkoopprijs is van een liter om op die manier een financiële berekening te maken. Voor het jaar 2011 zou dit neerkomen op een bedrag van 117 mln. euro vermeende opbrengsten. Uit transportgegevens van de AVV en stofgegevens zijn de hoeveelheden VOS afgeleid die bij ontgassen van schepen vrijkomen. In 2004 waren de volgende gegevens in Nederland bekend:
 
UN 1203      0.7 kton
UN 1268      0.15 kton
UN 3295      0.49 kton
UN 1114      0.08 kton
UN 1230      0.02 kton
UN 1993      0.11 kton
UN 2398      0.26 kton
 
Op dit moment wordt bekeken of het CE Delft-rapport uit 2004 geactualiseerd kan worden.
Klik voor het rapport uit 2004 hier.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Ontwerpbesluit externe veiligheid aangeboden

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft het ontwerpbesluit houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het ontwerpbesluit is in de Staatscourant bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om binnen vier weken wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
 
Besluit externe veiligheid transportroutes
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Stoffenlijsten tankvaart ADN 2013

Stand van zaken medio februari 2013 circa 30% van de vloot heeft een nieuwe stoffenlijst.
Zoals u in verschillende nieuwsbrieven heeft kunnen vernemen zijn er diverse wijzigingen in het ADN 2013 opgenomen. De commissie welke zich hiermee op internationaal niveau bezighoudt, behandeld nu reeds voorstellen voor het ADN 2015. Graag maken wij u middels dit bericht nogmaals graag opmerkzaam op het feit dat gedurende diverse sessies met experts naar aanleiding van het ongeval met de mts. Waldhof er een wijziging heeft plaatsgevonden op het gebied van de stoffenlijsten. De vervoerder is voor de realisatie van deze wijziging verantwoordelijk. Onlangs bent u hieromtrent wellicht al door uw klassenbureau benaderd. Diverse wijzigingen zijn in Tabel C van het ADN doorgevoerd.
 
In Tabel C zijn een groot aantal stoffen opgenomen waarvan de indeling in een bepaald schip of scheepstype dient te geschieden volgens het zogenaamde beslissingsschema. In de praktijk heeft deze werkwijze geleid tot praktische problemen. Immers, wanneer de eigenschappen van een stof pas bekend worden op het moment dat deze stof ter vervoer wordt aangeboden, kan de stof niet tijdig meer worden opgenomen op de lijst van toegelaten stoffen van het betreffende klassenbureau. De stof zou dan niet vervoerd mogen worden. Om deze impasse te doorbreken hebben de erkende klassenbureaus met de bevoegde autoriteiten afgesproken om de stofposities met sterretjes te herleiden tot reële actuele stofposities. Hierdoor zal de basislijst van de klassenbureaus worden uitgebreid met ongeveer 35 nieuwe stoffen.
 
In aanvulling op bovenstaande aanpassingen zijn tevens de voorschriften van 1.16.1.2.5 van het ADN gewijzigd. In het kort is de consequentie hiervan dat, indien bepaalde stoffen zouden komen te vervallen op basis van aanpassingen in het ADN, het schip uiterlijk op 30 juni 2013 moet beschikken over een nieuwe stoffenlijst. Medio februari 2013 bleek dat circa 1/3 van de vloot een nieuwe stoffenlijst heeft.
 
 
1.16.1.2.4
Het Certificaat van Goedkeuring voor tankschepen moet worden aangevuld met een lijst van alle gevaarlijke goederen die in het tankschip ten vervoer zijn toegelaten (Scheepsstoffenlijst). Deze lijst moet zijn opgesteld door het erkend classificatiebureau dat het schip heeft geclassificeerd. Voor zover noodzakelijk voor een veilig vervoer bevat de lijst voorbehouden voor bepaalde gevaarlijke goederen inzake:
 • de criteria voor de sterkte en stabiliteit van het schip; en
 • de compatibiliteit van de toegelaten gevaarlijke goederen met alle voor de vervaardiging van het schip gebruikte materialen, met inbegrip van installaties en uitrusting, die met de lading in contact komen.
 
De classificatiebureaus moeten de Scheepsstoffenlijst bij iedere vernieuwing van de klasse van een schip bijwerken op basis van de dan geldende voorschriften in de bijlage. Zij moeten de eigenaar van het schip op de hoogte stellen van wijzigingen in hoofdstuk 3.2, tabel C die in de tussentijd relevant geworden zijn. Indien deze wijzigingen bijwerking van de Scheepsstoffenlijst noodzakelijk maken, moet de eigenaar van het schip een classificatiebureau daarom verzoeken. De bijgewerkte lijst moet binnen de in 1.6.1.1 vermelde periode worden afgegeven.
 
De Scheepsstoffenlijst moet door het erkend classificatiebureau binnen de in 1.6.1.1 vermelde periode worden ingetrokken indien goederen die erin worden vermeld als gevolg van wijzigingen in deze voorschriften of in de classificatie niet meer op het schip mogen worden vervoerd.
 
Het erkend classificatiebureau moet een kopie van de Scheepsstoffenlijst onverwijld doen toekomen aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor de afgifte van het Certificaat van Goedkeuring en haar prompt van wijzigingen of intrekking van de lijst in kennis stellen.
 
Opmerking: In geval van beschikbaarheid van een elektronische Scheepsstoffenlijst, zie 5.4.0.2.
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wijziging VLG, VBG, VSG gepubliceerd

In de vorige editie van de CBRB-nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de Regeling vervoer over de binnenwateren aangepast is. In de tekst (zie kader hieronder) stond dat ieder binnenvaartschip moet worden uitgerust met een computer waarbij bij belading kan worden vastgesteld of het schip voldoende stabiel is.
Deze tekst is niet correct. Naar aanleiding met het ongeval met de mts. Waldhof zijn diverse wijzigingen in het ADN opgenomen waaronder de mogelijkheid voor een computer; dit is echter niet verplicht.
 
§ 2.2 Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen.
Naar aanleiding van een ongeval in Duitsland, waarbij een schip gekapseisd is, zijn de voorschriften ten aanzien van de stabiliteit van binnenvaartschepen aangescherpt. Ieder binnenvaartschip moet worden uitgerust met een computer waarmee bij belading kan worden vastgesteld of het schip voldoende stabiel is. Ook moet de bemanning een opleiding volgen over stabiliteit van binnenvaartschepen.
 
De vervoersvoorwaarden voor zware stookolie zijn gewijzigd. Op grond van de huidige regelgeving kan zware stookolie nu worden vervoerd in een type N-open schip. Voor het vervoer wordt een type-C-schip (het meest veilige type) vereist, tenzij de dampdruk van de te vervoeren stookolie lager is dat 1kPa. Bij deze lagere dampdruk is het risico op de vorming van ladingdampen kleiner, wat een lager risico met zich meebrengt voor bemanning en milieu. In dat geval is ook een type N-gesloten dubbelwandig schip toegestaan.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Goederenvervoerprogramma Marco Polo: Call 2013 en informatiedag

Dit voorjaar publiceert de Europese Commissie de 'call for proposals 2013' van het Marco Polo programma.
Het Marco Polo programma ondersteunt ondernemers in de internationale goederenvervoermarkt die een nieuwe dienst willen realiseren. Een dienst die het aantal gereden kilometers over de weg zal verminderen door 'Modal Shift' of 'Traffic Avoidance'.
 
Budget
Het budget voor deze oproep bedraagt 67 miljoen euro. De Europese Commissie wil hiermee ongeveer 30 projecten gaan ondersteunen.
 
Informatiedag in Brussel
Alleen de beste projecten worden geselecteerd. Kom daarom op 10 april a.s. naar de informatiedag in Brussel.
 
Ontvang waardevolle informatie en advies over het opstellen van een sterk projectvoorstel en het correct indienen ervan. Op deze dag krijgt u de kans om vragen te stellen en kennis uit te wisselen.
 
Meer informatie
Op de website van de Europese Commissie leest u meer over het Marco Polo programma en de informatiedag.
Voor meer informatie over het KP7-onderdeel Transport en het Marco Polo programma kunt u terecht bij het Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Middagbijeenkomst 'Succesvol ondernemen met mensen' op 26 maart

Op 26 maart a.s. organiseert werkgeversvereniging AWVN in samenwerking met de Erasmus Universiteit de bijeenkomst ‘Succesvol ondernemen met mensen’. De resultaten van het onderzoek in 2012 onder tientallen MKB-bedrijven wordt gepresenteerd. Tevens is deze bijeenkomst de start van de nieuwe onderzoeksronde in 2013. U kunt zonder kosten uw bedrijf laten doorlichten op mogelijkheden tot verbeteren van het innovatievermogen van uw bedrijf. U kunt een voorbeeldrapportage aanvragen, waarmee u een concreet beeld krijgt wat deelname u oplevert.
Het onderzoek richt zich op het vermogen van ondernemers om hun medewerkers te inspireren tot betere, meer innovatieve prestaties. Met het onderzoeksresultaat krijgt u als ondernemer/directeur direct inzicht in uw manier van ondernemen en hoe uw medewerkers hiermee aan de slag zijn. Zo krijgt u meer grip op het functioneren van uw organisatie. De vertrouwelijke bedrijfsrapportage voor uw organisatie biedt aanknopingspunten voor verbetering. Met de gegevens wordt tevens een geanonimiseerd vergelijkend onderzoek tussen de bedrijven gedaan, waarmee u zich kunt benchmarken. De deelname aan het onderzoek brengt geen kosten met zich mee en vergt uiteraard wel een beperkte tijdsinvestering.
 
Bent u als ondernemer/directeur van een kleine of middelgrote onderneming geïnteresseerd in het verbeteren van het innovatievermogen van uw organisatie, geef u dan nu op voor de middagbijeenkomst van 26 maart 2013 bij AWVN in de Malietoren te Den Haag.
 
Voor het opvragen van de voorbeeldrapportage of deelname aan de bijeenkomst kunt u contact opnemen met mevrouw Karie Bothof (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel: 070 8508762).
 
Workshop Werkkostenregeling: nu of voor altijd? Inventariseer of uw financiële administratie Werkkostenregeling-proof is.
Meldt u aan voor de workshop op dinsdag 12 maart (14.00-17.00 uur).
Meer informatie en aanmelden via www.awvn.nl

Naar boven


NDL/HIDC levert substantiële bijdrage aan Nederlandse logistieke sector

De promotie- en matchmakingactiviteiten van Nederland Distributieland (NDL/HIDC) in 2012 hebben geresulteerd in de vestiging van 63 buitenlandse bedrijven in Nederland. Het overgrote deel (50 contracten) is uitbesteed aan Nederlandse logistieke dienstverleners. De logistieke contractwaarde hiervan bedraagt circa 17 miljoen euro. Dit betekent voor Nederland een handelswaarde van ongeveer 175 miljoen euro.
Samen met de 13 buitenlandse bedrijven die in 2012 in Nederland een eigen vestiging hebben opgezet, leveren de activiteiten Nederland een bijdrage aan directe logistieke werkgelegenheid van in totaal 447 fte’s en 13 miljoen euro aan directe investeringen.
 
Niet-logistieke contracten
Naast de puur logistieke contracten heeft NDL/HIDC bemiddeld bij 12 contracten met overige dienstverleners en 13 contracten die te maken hebben met de vestiging van buitenlandse hoofdkantoren.
 
Aantrekkende markt
Algemeen directeur Dirk ’t Hooft: 'Vergeleken met 2011 zien we een kleine daling, dit jaar 63 buitenlandse logistieke contracten ten opzichte van 73 contracten in 2011. Dit is terug te voeren op de onzekere economische situatie in Europa en de langere doorlooptijd van projecten. We zien echter dat de markt weer aantrekt. In de tweede helft van 2012 is het aantal bedrijven dat voor Nederland heeft gekozen weer toegenomen.'
 
Amerika grootste stijger
De grootste stijging komt van de Amerikaanse markt. Duidelijk is dat deze markt de recessie achter zich begint te laten en zich weer richt op Europa. Ook de versterking van de capaciteit van NDL/HIDC op Amerika begint zijn vruchten af te werpen. De vereniging is nu in staat meer Amerikaanse bedrijven te overtuigen van de logistieke voordelen van Nederland.
Ook de Aziatische markt trekt weer aan. Door het netwerk hier te verstevigen, ziet NDL/HIDC het aantal nieuwe projecten uit deze regio toenemen.
Herstructureringen en relocaties van bedrijven binnen Europa vinden aanzienlijk minder plaats.
 
Voorzichtige toename buitenlandse investeringen
In de tweede helft van 2012 ziet NDL/HIDC een toename van het aantal nieuwe prospects, zeker ten opzichte van 2011. NDL/HIDC verwacht dat deze trend zich in 2013 voortzet. Opvallend is wel dat de doorlooptijd van de in 2012 gelande projecten zo’n 30% langer is dan die van de in 2011 gelande projecten. Bedrijven nemen meer tijd om hun beslissingen te nemen.
 
Nederland Distributieland (NDL/HIDC)
Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot vereniging Nederland Distributieland (NDL) Nederland als ‘Gateway to Europe’ in het buitenland. Dit doen we door het bieden van solide advies, praktische hulp en gerichte matchmaking in nauwe samenwerking met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en andere partners. Voor buitenlandse bedrijven betekent dit een versnelling van het vestigingsproces.
 
Voor een overzicht van de leden van NDL raadpleegt u de website van NDL: www.ndl.nl/members/

Naar boven


'Mijd kade Kanaleneiland'

Advies van schippersbranche na serie inbraken
 
Utrecht – Binnenvaartschippers die aanmeren bij de aanlegplaats van Kanaleneiland, verliezen hun schip geen moment meer uit het oog. Schepen worden de laatste weken veelvuldig bezocht door inbrekers. De branchevereniging adviseert schippers de Utrechtse kade te mijden, maar dat is vrijwel onmogelijk.
Door Ivar Penris
 
De aanlegplaats in Maarssen is twee jaar geleden gesloten, die van Breukelen is te klein. Dus zijnb binnenvaartschippers gezien de maximumvaartijd verplicht rust te nemen in Utrecht.
Sinds enkele weken wordt met grote regelmaat op schepen ingebroken die verlaten zijn. Daarom zorgen de schippers er nu voor dat er altijd iemand aan boord is.
De eigenaar van De Vreeswijk was gisteren even van boord om boodschappen te doen. Zijn eerste stuurman en matroos bleven aan boord.
„We laten het schip nooit meer alleen achter”, zegt de matroos die het dek staat te schrobben. „Dat hebben de schippers met elkaar afgesproken.”
Sinds de kerst was het raak in Kanaleneiland. Een schipper hoeft maar even weg te zijn of de criminelen die vanuit de woonwijk de kade in de gaten houden, slaan bun slag. De eigenaar van een Rotterdams motorvrachtschip – hij wil liever niet met zijn naam in de krant – was een van de zeven slachtoffers die zich de laatste weken bij de branchevereniging meldde. Toen hij op een zaterdag met zijn vrouw ging winkelen, werd het woongedeelte van zijn schip opengebroken en leeggehaald.
„TV, camera, telefoon en geld waren weg en het was één grote rotzooi”, zegt de eigenaar. „Achteraf denken wij dat ze op de uitkijk hebben gestaan. Toen we uit de bus stapten, stond daar een jongen die meteen ging bellen. Aan boord zagen dat de inbrekers van alles hadden laten vallen. Die zijn waarschijnlijk door hun maatje gewaarschuwd dat we er aan kwamen.” Antwerpenaar André Peleman (34) was blij dat hij gisteravond na een reparatie Kanaleneiland weer kon verlaten. Ook is hij door de Christelijk Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (onderdeel van Binnenvaart BrancheUnie) gewaarschuwd de plek te mijden. „Ik heb gelukkig mensen in dienst, zodat we de boel altijd in de gaten kunnen houden.”
 
Politiewoordvoerder Ellen de Heer zegt dat de inbraken op de schepen als woninginbraken behandeld worden en daarin was de laatste weken geen piek te zien in de wijk. „We surveilleren daarom zoals gewoonlijk. Maar wij geven de schippers, net als mensen aan de wal die op vakantie gaan, het advies een bewoonde indruk achter te laten.”
 
Bron: AD van 21 februari 2013

Naar boven


Nieuwe leden

Groep Varende Ondernemers (Overleggroep Particuliere Tankvaartondernemers, OPTO)
Scheepvaartbedrijf A&K Kooren B.V.

Naar boven


Ga naar boven