Nieuwsbrief 2012 - 09

 1. Landelijke btw-verhoging per 1 oktober 2012
 2. Praktijkmiddag ADN 2012
 3. Whitepaper ADN 2013
 4. De Innovatieschuur
 5. OCB-Dag
 6. Barge tot Business Riverdating: Hét Europese binnenvaartevenement
 7. Containergewichten
 8. Opleiding bevrachtingen
 9. Prinsjesdag 2012
 10. Dienstinstructie dubbelplaten
 11. Publicatie "The Tankcontainer"
 12. Congres “Ports & Hinterland 2012”
 13. Discussie classificatie steenkolen ADN
 14. Agenda

Landelijke btw-verhoging per 1 oktober 2012

Afgelopen jaar heeft de politiek besloten om per 1 oktober 2012 de btw van 19% naar 21% te verhogen. Daarbij is gesteld dat de datum waarop de dienst geleverd wordt, bepalend is voor het btw-percentage dat van toepassing is. Dit komt erop neer dat bij een contributie die loopt van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012, negen maanden onder 19% BTW zal worden gefactureerd en het laatste kwartaal onder 21% btw.
 
Door bovengenoemde maartregel is het CBRB genoodzaakt haar facturatie met terugwerkende kracht te corrigeren en extra btw in rekening te brengen. Dit zal het CBRB doen door u in het laatste kwartaal een factuur te sturen voor het verschil in btw. Als bedrijf krijgt u deze btw natuurlijk gewoon terug van de fiscus.
 
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande uitleg, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Praktijkmiddag ADN 2012

Het ADN 2013 komt eraan. Diverse nieuwe regels zullen van kracht worden op het gebied van gevaarlijke stoffen.
 
Onder zeer grote belangstelling heeft op 6 september jl. de Praktijkmiddag ADN 2012 Transport van gevaarlijke stoffen per binnentankvaart plaatsgevonden.
Deze praktijkmiddag werd in samenwerking met SDU (Gevaarlijke Lading) en de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke stoffen georganiseerd.
 
Hieronder treft u de Powerpoint-presentaties van de sprekers aan (in pdf): Verder is er ook een video-impressie gemaakt van de Praktijkmiddag. Deze kunt u ook bekijken op https://www.youtube.com/user/CBRBnieuws
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Whitepaper ADN 2013

Per 1 januari 2013 wordt de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenvaart, het ADN, wederom aangepast.
Een Whitepaper is opgesteld waarin een groot aantal van deze wijzigingen opgesomd en toegelicht worden.
 
Meer informatie kunt u vinden in whitepaper wijzigingen adn-2013

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


De Innovatieschuur

Een initiatief (van de binnenvaart) ter stimulering van verduurzaming van bestaande scheepsmotoren
 
Aanleiding
Steeds strenger wordende duurzaamheidsrichtlijnen en wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit leggen grote druk op de binnenvaartsector om de motoren aan boord van schepen "groener" te maken. Vanaf 1 januari 2013 moeten officieel alle schepen aan de zogenaamde CCR 2-norm voldoen. Vanaf 2016 geldt de CCR 4-normering waarbij sprake is van zeer strenge emissie-eisen. Momenteel voldoen veel binnenvaartschepen niet aan de CCR 2-normering en is de verwachting dat een nog groter deel van de binnenvaartvloot in 2016 niet aan de CCR 4-normering zal kunnen voldoen.
Een probleem bij het vervangen of aanpassen van scheepsmotoren is dat scheepsmotoren een zeer lange levensduur hebben, waardoor veel motoren nog (lang) niet zijn afgeschreven en dat vervanging en aanpassing in de huidige markt gewoon te kostbaar is. Gezien de levensduur van motoren en gelet op de kosten van vervanging lijkt het aanpassen van motoren (zogenaamde retrofit) de beste optie. Echter motorenleveranciers bieden geen generieke oplossingen tegen lage kosten waardoor de ondernemer is aangewezen op duur maatwerk.
 
Sense of urgency
Voor de binnenvaartondernemers is het aanpassen van de motor een relatief grote investering. Dit komt mede door de in 2008 begonnen crisis in de binnenvaart. Hoewel de vraag naar duurzaam goederenvervoer toeneemt, blijken de opdrachtgevers niet bereid zijn hier meer voor te betalen. Hierdoor blijven benodigde investeringen in schone motoren uit.
Inmiddels wordt de binnenvaart als schone modaliteit ingehaald door het wegvervoer die, vanwege de omvang van de vervangingsmarkt van vrachtauto's, wel kan rekenen op de maakindustrie en met steeds schoner wordende trucks gaat rijden.
Als we de door allen omarmde modal split doelstellingen willen behalen (meer vervoer per binnenvaart en een hoger aandeel van binnenvaart in het totale achterlandtransport), dient er snel iets te gebeuren aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de binnenvaart op het gebied van duurzaamheid.
Zolang de natuurlijke prikkel (een interessante markt) voor de maakindustrie ontbreekt door de bescheiden omvang van de scheepsmotoren markt, is een andere impuls noodzakelijk.
 
Het idee van de Innovatieschuur
Een Innovatieschuur is een fysieke plek waar bedrijven samenwerken aan het realiseren van een innovatie door middel van het principe "learning by doing". Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van bestaande technieken, kennis en toepassingen om een laagdrempelige oplossing te vinden voor een probleem of opgave. Binnen de Innovatieschuur gaan experts en toptalent vanuit de verschillende benodigde disciplines met elkaar aan de slag om een opgave tot een goed einde te brengen. Daarbij is het samenwerken aan een gezamenlijke uitdaging stimulerend en inspirerend, waardoor hoogwaardige innovatie versnelt tot stand kan komen.
Kennisinstellingen en maakindustrie worden uitgenodigd hun talentvolle mensen voor een bepaalde periode af te staan aan de Innovatieschuur. Deze gaan dan fysiek met elkaar aan de slag totdat de opgave is volbracht. Een opgave voor de binnenvaart Innovatieschuur zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
'Ontwikkel een (generieke) retrofittechniek voor bestaande scheepsmotoren die de emissie terugbrengt tot het niveau van CCR 4, die, met behoud van voldoende bewegingsruimte in de machinekamer, kan worden ingebouwd binnen 48 uur en dat een terugverdientijd heeft van niet meer dan 3 jaar'.
 
Lessons learned
Met een zogenaamde Innovatieschuur zijn goede ervaringen opgedaan bij het efficiënter inrichten van de IT-structuur bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu en bij het vinden van een oplossing voor de vervuiling door tuktuk's (bromfietstaxi's). Met name is deze laatste interessant, omdat het hier ging om innovatie die zo laagdrempelig moest zijn dat de gemiddelde gebruiker in derde wereld landen in staat moest zijn om de innovatie aan te schaffen en snel terug te verdienen. De eisen die de binnenvaart stelt aan innovatie zijn vergelijkbaar: betaalbaar, effectief en snel terug te verdienen.
Eerdere initiatieven hebben aangetoond, dat het concept het beste werkt als er sprake is van een heldere opgave en als er veel vrijheid wordt gegeven aan de mensen die de opdracht uitvoeren. Ook cruciaal is het stellen van een ambitieuze tijdlimiet (druk).
 
Stip op de horizon:
Hoewel de Innovatieschuur op de korte termijn tot doel heeft het vinden van retrofit oplossingen voor bestaande scheepsmotoren kan het concept, bij gebleken succes, worden uitgebouwd tot een min of meer permanente omgeving om innovatie van allerlei aard te stimuleren. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot technische innovatie maar kan ook organisatorische innovatie betreffen.
 
Uitgangspunten:
 • laboratoriumomgeving voor verduurzaming van bestaande motoren in binnenvaartschepen,
 • opdracht voor het ontwikkelen van een laagdrempelige werkbare "retrofit" toepassing,
 • betrokkenheid en bijdrage van maakindustrie, wetenschap en binnenvaart,
 • toptalent vrijmaken voor een periode van minimaal 1 jaar voor de uitvoering van de opdracht,
 • Innovatieschuur waarin deelnemers samen optrekken in het bereiken van het doel,
 • RDM Campus als locatie,
 • unieke, door sector geïnitieerde, aanpak voor innovatie in de binnenvaart,
 • gedragen door EICB (namens binnenvaart); Havenbedrijf Rotterdam.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het EICB, telefoon: 010 - 798 98 30.

Naar boven


OCB-Dag

Onderwijs in de binnenvaart: Trek jij het je aan?

Op 15 november faciliteert het Onderwijs Centrum Binnenvaart een interactieve dag met het thema: ‘Liggen we op koers?
Het Onderwijs Centrum Binnenvaart heeft in de afgelopen jaren enkele tientallen projecten mogen uitvoeren die vakman- en ondernemerschap in de sector ondersteunen. De ingeslagen koers en het beleid waarop de projecten zijn gebaseerd, zijn samen met de hele sector uitgestippeld. Nu, vele projecten verder en drie jaren later, is het tijd om samen met u te onderzoeken of de ingeslagen koers de juiste is. Volledig in lijn wordt de OCB-dag samen met de sector opgezet. Daarbij zijn de volgende onderwerpen gekozen:
 • transformatie in binnenvaartonderwijs;
 • vakmanschap naar ondernemerschap;
 • ruimere blik - arbeidsmarktstrategie – internationalisering;
 • instroom – zij-instroom - beter imago.
Het wordt een interactieve dag waarop u ervaringen met de OCB-projecten direct uit de praktijk hoort, ziet en beleeft. Bent u verbonden met of aan de binnenvaart / klopt uw hart voor de binnenvaart / is de binnenvaart een deel van uw dagelijkse leven? En wilt u bijdragen aan vakmanschap en professionaliteit in de binnenvaart van nu en de toekomst? Dan is dit uw dag. Meld u nu aan op www.onderwijs-binnenvaart.nl en zet uw expertise in om de nieuwe koers mede vast te stellen.
 
Volg ons op facebook facebook.com/OCBdag en twitter twitter.com/OCBdag.
Locatie OCB-dag: Kromhouthal Amsterdam
Entree: Na aanmelding gratis voor sectorgenoten.

Naar boven


Barge tot Business Riverdating:

Hét Europese binnenvaartevenement. Wees erbij!
 
Datum & Locatie
12 & 13 December 2012
Rotterdam AHOY Hal 2
 
REGISTREER NU!
Toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht.
 
Riverdating:
Vooraf georganiseerde één op één gesprekken met aanbieders, adviseurs en andere binnenvaartspecialisten. Praat verder over de mogelijkheden van het toevoegen van binnenvaart aan uw logistieke keten. Een algemene introductie of een discussie tot in detail, u bepaalt het gesprek!
 
Conferentie:
Het programma omvat onderwerpen als optimalisatie van de logistieke ketens, bundeling van ladingstromen, groen transport en nieuwe infrastructuurplannen. Tijdens interactieve discussies met belangrijke personen uit het bedrijfsleven en de politiek krijgt u informatie uit de eerste hand gecombineerd met verduidelijkende praktijkvoorbeelden.
 
Netwerken:
Gezamenlijk met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Havenbedrijf Rotterdam wordt op 12 december een avondprogramma georganiseerd aan boord van het partyschip James Cook. Een uitstekende mogelijkheid om uw huidige en potentiële relaties te ontmoeten.
 
Wij heten u graag welkom!

Naar boven


Containergewichten

De afgelopen jaren hebben er in de containerbinnenvaart enkele ongevallen plaatsgevonden die te wijten waren aan onvoldoende stabiliteit. Volgens de Binnenvaartreglementen is de schipper verantwoordelijk voor de juiste belading van zijn schip en is hij verplicht om (onder bepaalde voorwaarden) de stabiliteit van zijn schip vóór aanvang van de reis te controleren. Voor een juiste stabiliteitsberekening is het echter van belang dat ook de containergewichten juist zijn. In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn, met alle mogelijke gevolgen van dien.
 
Al eerder is hier binnen het CBRB over gesproken. Bij de Themabijeenkomst Stabiliteit, die het CBRB in het voorjaar van 2009 organiseerde, kwam het punt van de afwijkende containergewichten al uitvoerig aan de orde.
 
De International Maritime Organization (IMO) heeft dit onderwerp ondertussen opgepakt; er ligt sinds kort een concreet voorstel bij de IMO op tafel van een aantal internationale organisaties en onder andere de lidstaat Nederland om het wegen van containers te gaan verplichten. Dit voorstel zal in september 2012 besproken gaan worden.
 
Ook de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) heeft dit onderwerp inmiddels opgepakt. In september zal de betreffende CCR-werkgroep hierover opnieuw bijeen komen. De CCR wil een workshop over dit onderwerp gaan organiseren die in het voorjaar van 2013 zou moeten plaatsvinden. Daartoe heeft de CCR ons, via onze internationale organisatie EBU, verzocht om input: wat en hoe groot is het probleem precies, welke vragen zouden tijdens die workshop beantwoord moeten worden, welke deelnemers moeten daarvoor uitgenodigd worden.
 
Afstemming met diverse betrokken partijen binnen en buiten het CBRB, heeft geresulteerd in deze notitie die via de EBU aan de CCR is voorgelegd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. MSc.

Naar boven


Opleiding bevrachtingen

Het CBRB is bezig een opleiding voor bevrachters van de grond te krijgen. Hiervoor wordt door de Groep Droge Lading van het CBRB samengewerkt met de NPRC, de VSLB en het STC.
Vroeger was er, vanwege de Wet goederenvervoer binnenvaart, een opleiding voor bevrachters. De overheid regelde de opleiding en om via de evenredige vrachtverdeling te bevrachten was deze opleiding een vereiste. Nu is bevrachter een vrij beroep, er worden geen formele eisen aan gesteld en er wordt geen speciale opleiding voor gevraagd.
Sommige bevrachters hebben wel een specifiek op de bevrachting gerichte opleiding genoten (makelaardij/scheepsbevrachting). Vaak werken zij in een bepaald gedeelte van de markt. Zij dragen dan alleen die kennis over van hetgeen ze in dagelijkse praktijk tegenkomen. Zo gaat langzamerhand de brede kennis verloren.
Bevrachters hebben bijvoorbeeld behoefte aan juridische kennis.
Wat is bijvoorbeeld dwingend en wat is regelend recht?
Wat houden de verschillende Verdragen over het goederenvervoer in Europa in?
Wat mag er wel en wat nu juist niet?
Voor de opleiding wordt gedacht aan een gemeenschappelijk deel, voor zowel droge lading, containers, en tankvaarders. De inhoud van de opleiding zou in samenwerking met de sector vorm moeten krijgen. Eventueel zou er een erkenning aan de opleiding gehangen kunnen worden.
 
De navolgende vakken en/of aandachtsgebieden zouden deel uit moeten maken van de opleiding:
Geografie:
 • Topografie
 • Kennis van vaarwegen (Sluizen en Bruggen)
 • Waterstanden
Schepen:
 • Techniek
 • Type
 • Stabiliteit
 • Ladingsoorten (Nat / Droog / Containers)
  • Kwaliteit
  • Cargo survey
 • Milieu / Afvalstoffen wetgeving
 • Veiligheid
 • Certificaten
 • Internationale / lokale wetgeving
Binnenvaart logistiek:
 • Stuwadoors / Terminals
 • Multimodaal: de relatie met:
  • Zeevaart
  • Railvervoer
  • Wegvervoer
 • Documentatie
 • Incoterms
 • De ladingeigenaar
 • De expediteur
Bevrachten van een binnenvaart schip:
 • Soorten bevrachters
 • Eigenaar / reder
 • Charterparty’s (soorten)
 • Scheepsdocumenten
 • Checklist
 • Offerte
 • Voor- en nacalculatie
 • Aard van de lading
 • Volle lading
 • Deel lading
 • Laad/ Loshaven(s)
 • Haven/stuwadoors informatie
 • Gevaarlijke stoffen
Juridische aspecten / Verzekeringen
 • Aansprakelijkheden
 • Overeenkomsten
 • Schade
 • Schuldvraag
 • Avarijgrosse
 • Lokale wetgeving
 • Douane wetgeving
 • EU-wetgeving
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Prinsjesdag 2012

VNO-NCW is tevreden over de terugdringing van het begrotingstekort in 2013 tot onder de drie procent, zoals blijkt uit de presentatie van de Miljoenennota. Dit is nodig om de financiële stabiliteit van Nederland veilig te stellen. Het Lenteakkoord van april van dit jaar doet hier zijn goede werk. Tegelijkertijd valt te constateren dat het Lenteakkoord ook lastenverzwaringen bevatte waarvan een deel al is aangenomen.

De nieuwe Tweede Kamer zal nu het belastingplan en de begrotingshoofdstukken zoals ingediend door het demissionair kabinet behandelen, terwijl gelijktijdig een nieuw kabinet wordt geformeerd. VNO-NCW is van mening dat er geen nieuwe lastenverzwaringen mogen komen en dat de forensenbelasting van tafel moet. Voor de verhoging van de btw is compensatie toegezegd. En daar zullen de ondernemers partijen aan houden. Verder is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt voor ondernemers.

Lees hier de eerste reactie en analyse van VNO-NCW en MKB-Nederland. (Bron: VNO-NCW)

Naar boven


Dienstinstructie dubbelplaten

In dit artikel informeren we u nogmaals over aanstaande wijzigingen over het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid. Eerder hebben we u hier al over geïnformeerd met deze en deze artikelen in eerder Nieuwsbrieven
De manier waarop omgegaan zal worden met het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid staat in deze Dienstinstructie. Deze instructie is internationaal afgestemd en zal niet makkelijk meer te wijzigen zijn.
 
Wanneer gaat dit in?
Binnen de CCR zal de Nederlandse delegatie invoering blokkeren totdat de instructie ook in de EU-Directive wordt overgenomen (harmonisatie en gelijktijdige invoering).
Op dit moment lopen twee schriftelijke wijzigingsprocedures om de CCR aanpassingen van de afgelopen 2 jaar in de Europese richtlijn op te nemen. Na acceptatie binnen EU-richtlijn volgt nog een implementatietijd voor alle lidstaten (schatting 1 jaar).
De wijziging met deze dienstinstructie nr. 27 is nog niet in CCR besloten en dus ook nog niet in lopende EU-wijzigingen meegenomen. Zodra de EU besluit de instructie 27 ook over te nemen, zijn we al snel een jaar verder (mogelijk langer) en dan komt er nog een jaar implementatietijd bij waardoor het verplichtend karakter van de instructie minimaal nog twee jaar duurt.
 
Advies
Het kan van groot belang zijn om te beoordelen wat de nieuwe regels voor uw schip en bedrijfsvoering betekenen. U kunt de keuze van het moment van een werfbeurt en hercertificering hier mede door laten bepalen. Voor nu luidt het advies:
 • Zorg voor zo min mogelijk dubbelplaten en vervang slechte delen door nieuwe,
 • Zorg dat alle dubbelplaten op de vlakschets staan aangetekend. Dit is nu al een verplichting maar niet veel werven/eigenaren houden zich aan dit voorschrift.
De in Nederland bekende en gehanteerde beleidsregel dubbelplaten vervalt zodra de internationale dienstinstructie van kracht wordt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


The Tankcontainer

Review HAZARDOUS CARGO BULLETIN
“Nearly 200 pages long, The Tankcontainer is a useful addition to the admittedly rather slim bibliography on the subject. It will prove an economical way of introducing new personnel to the business and also as a handy vademecum for those who already know (or think they do) all about tank containers”
 
De schrijver heeft meer dan 40 jaar ervaring als trainer en consultant bij bedrijven in Havens en de Transportsector over de hele wereld. Helaas weten we uit de voorbeelden in de praktijk dat kennis over het werken met gevaarlijke stoffen essentieel is om grote rampen te voorkomen.
De lijst van potentiële lezers omvat alle betrokkenen bij het fabriceren, testen en repareren van tankcontainers, zij die ze moeten laden of lossen, opslag en warehousing bedrijven, exploitanten en verhuurders, overheden, testinstituten, rampenbestrijders, schoonmaak depots en opleidingsinstituten.
 
De uitgave is ontworpen als een praktisch handboek voor diegenen wiens verantwoordelijkheden hen regelmatig in contact brengen met tankcontainers, maar het kan ook goed dienen als een training manual voor opleidingen.
Het brengt de basisstructuur van de internationale regelgeving en de classificatie van gevaarlijke goederen in kaart en legt de specificaties van de internationale en belangrijkste nationale regelgevende instanties vast.
 
Het boek bevat een aantal handige in-house checklists voor het uitvoeren van periodieke en tussentijdse keuringen. Het is daarnaast zeer van nut bij het bepalen wanneer een tank uit dienst genomen moet worden. Het verklaart ook een aantal vaak verkeerd begrepen aspecten, zoals de betekenis de Typeplaat en de relatie tot het Verdrag inzake het veilige-container-certificaat (CSC). Voor diegenen die nauw betrokken zijn bij de regelgeving en compliance is het boek zeer nuttig met betrekking tot de verschillende soorten apparatuur en de betrokken installaties.
 
The Tankcontainer is geschreven in het Engels, eenvoudig in het gebruik en ondersteund met duidelijk beeldmateriaal waardoor het zowel als studieboek en als naslagwerk gebruikt kan worden. The Tankcontainer is zeer geschikt voor trainingen over het transport met tankcontainers.
 
Auteur, Fotograaf & Uitgever
Loek Maagdenberg
Callenburghlaan 9, 4797BX Willemstad
Nederland
 
ISBN: 90-815243-1-5 NUR: 977, Copyright & Uitgeverij: Loekwise A2
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Congres “Ports & Hinterland 2012”

 
In 2013 is de Tweede Maasvlakte gereed.
Hoe gaan we de toename in logistieke stromen beter organiseren?
Hoe kunnen we in Nederland slimmer zijn dan de concurrentie?
En hoe komen we tot een goede publiek/private verdeling en afstemming, zodat we tot een optimaal achterlandnetwerk kunnen komen voor zowel (bedrijven in) de havens als achterland?
 
Op dinsdag 4 december 2012 van 12:00 – 19:00 uur komen deze thema’s aan de orde tijdens het congres Ports & Hinterland, dat zal plaatsvinden in Lantaren/Venster in Rotterdam.
 
Het programma voor dit congres vindt u hier.
 
De deelnamekosten voor deze bijeenkomst bedragen € 495,00 ex BTW per persoon. CBRB-leden krijgen echter € 100,00 korting en betalen dus maar € 395,00. U kunt zich aanmelden via www.portshinterland.com.
 
Meer informatie kunt u vinden op www.portshinterland.com of bij mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. MSc.

Naar boven


Discussie classificatie steenkolen ADN

Tijdens de bijeenkomst van de expertgroep ADN welke heeft plaatsgevonden tijdens de laatste week van augustus 2012 bij de UNECE, is het thema rondom de steenkolen besproken. Conform de agenda zijn twee ingebrachte documenten behandeld. (Het gaat hier om een document ingebracht door de EBU (Europese Binnenvaart Unie) en document van de Duitse overheid. Naar verwachting zou kort voorafgaande aan deze bijeenkomst de VDKI (Vereniging van Duitse Kolen Importeurs) bericht geven over additionele monsters welke genomen zouden zijn. Na in eerste instantie verwarring rondom het verslag van de bijeenkomst van 3 en 4 mei in Bonn is duidelijk geworden dat de VDKI op een grotere schaal monsters zou nemen en laten analyseren conform het daarvoor bestemde testprotocol welke staat beschreven in de ‘UN Model Regulations’.
 
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er op dit moment nog geen resultaten van additionele monsters beschikbaar zijn. Wel is duidelijk geworden dat het testprotocol open kan staan voor interpretatie en dat verschillende laboratoria welke dergelijke test kunnen uitvoeren dit verschillend uitvoeren. Onduidelijk is of deze interpretatie ook effect kan hebben op het eindresultaat. Vanuit TNO is er een concept offerte binnengekomen indien de Nederlandse overheid en/of bedrijfsleven ook zelf een aantal te nemen monster willen laten analyseren.
 
De vraag of een product dient te worden ingedeeld als een zelfopwarmende stof van klasse 4.2, laat zich op zich  beantwoorden op basis van de daarvoor bestemde testmethode. Dat is UN test N.4 volgens het UN Manual of Tests and Criteria (de zgn. modified Bowes-Cameron cage test). Deze is door de BAM uitgevoerd op zeven monsters. Als het gaat om klasse 4.2 is koolstof in feite de “moeder van de gevaarlijke stoffen”. De test zoals die door Bowes is ontworpen, gaat uit van de zelfontbrandingstemperatuur van koolstof die bij 50 °C bedraagt bij een volume van 27 m3. De test wordt op basis daarvoor uitgevoerd bij geëxtrapoleerde omstandigheden, n.l. 1 dm3 en 140 °C. Alle stoffen die daarin zelfopwarming te zien geven, moeten in principe worden ingedeeld in klasse 4.2.
 
Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat het UNECE secretariaat en de EU waarnemer, alsmede een aantal landen, niet van mening waren dat steenkolen de classificatie zouden kunnen krijgen van UN1361 ‘Kool of Koolstof van plantaardige of dierlijke oorsprong’. De Duitse delegatie was deze mening wel toebedeeld. Gelet op de ontwikkeling van het vooralsnog uitblijven van informatie vanuit de VDKI was het in de ogen van diverse landen niet mogelijk om inhoudelijk op mogelijke wijzigingsvoorstellen in te gaan. Tijdens een vooroverleg in Den Haag met de relevante partijen is gesproken over het van tafel halen van zaken als Temperatuur meting aan boord uitgevoerd zou dienen te worden. Zaken als de 1100 ton max capaciteit, opleidingen, klasse, vervoersdocument. De discussie wordt doorgezet naar een volgende bijeenkomst en binnen het CBRB zal een werkgroep de meetresultaten van de VDKI verder beoordelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB Agenda:

Voor vergaderingen, bijeenkomsten of bijzondere sluitingstijden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart kunt u de agenda op onze website raadplegen.

Naar boven


Ga naar boven