Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Week van de werkstress

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in evenzoveel symptomen. Maar u kunt als werkgever en werknemer gelukkig ook veel doen om te voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Praat met elkaar, wat drijft uw medewerkers, wat willen zij leren? Hoe kunt u samen het werkplezier vergroten en werkstress en uitval voorkomen. Meer informatie is terug te vinden op de website van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Branche RI&E

Wilt u als werkgever meer structureel inzicht in de werkstress op uw schip, dan kunt u de RI&E gebruiken. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie brengt u de risico’s in de eigen werkomgeving in kaart. Als sector hebben wij een branche RI&E gemaakt. Voor leden van het CBRB hebben wij een digitaal hulpmiddel voor het invullen van de RI&E ontwikkeld. Deze is achter de leden login te vinden. 

Nieuwe functie
Wij hebben aan de branche RI&E een geavanceerde functie toegevoegd; dupliceer schip. Deze optie is van toepassing voor bedrijven waarbij binnen dezelfde werkgever meerdere schepen in de vloot en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden vallen. Door deze optie toe te passen wordt eerst één schip aangemaakt en alle arbozorggegevens die uniform voor het gehele bedrijf zijn vastgelegd bij het ‘voorbeeldschip’. Let op dat deze functie alleen werkt binnen de intake voor schepen van hetzelfde type. Vul voor het voorbeeldschip de eerste 108 vragen in over “Organisatie van de arbeid”. Dit zijn de vragen die vanuit uniform arbobeleid van het bedrijf naar voren komen en dus niet scheepsspecifiek zijn. Voor de resterende schepen scheelt dat weer werk.

 

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven