Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Onderzoek naar economische impact laagwater op vaarwegen

Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben opdracht gegeven voor een onderzoek ‘economische impact laagwater op vaarwegen’. Beide organisaties doen dit om inzicht te krijgen in de impact  van de lage waterstanden op de bedrijfsvoering van de modaliteit binnenvaart. De resultaten van dit onderzoek dienen om de noodzaak van de toekomstige inzetbaarheid van de binnenvaart onder de aandacht te kunnen brengen bij verschillende overheden en andere instanties op nationaal en internationaal niveau.

In 2018 was sprake van een langdurige droogte periode in Nederland. Een van de sectoren die beïnvloed werd door deze droogte was de binnenvaart zelf. Door het lage water op belangrijke vaarwegen, met name de Rijn en de Waal, ondervond de binnenvaart daar de gevolgen van. Enerzijds wist een deel van de binnenvaart daar handig gebruik van te maken en stegen de vrachtprijzen als gevolg van de laagwater toeslag. De gehele vloot kon worden ingezet om het vervoer via water te bedienen. Echter niet alle binnenvaart ondernemers zagen hun vrachten stijgen; scheepvaart die verhuurd was kon dit momentum niet benutten.

Naast de binnenvaart zelf zijn er natuurlijk ook nog andere sectoren betrokken bij het (binnenvaart)transport proces – denk aan verladers of fabrieken – die in meer of mindere mate de negatieve effecten hebben ondervonden van het lage water.

Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer wordt een studie uitgevoerd door het Erasmus UPT (Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics) die inzicht moet gaan geven in de directe en indirecte economische effecten voor en rondom de binnenvaart, van het lage water.   

Dit met als centrale onderzoeksvraag:
Wat is de omvang van economische effecten zowel voor de sector binnenvaart als voor de verladende bedrijvigheid, inclusief van deze bedrijven afhankelijke bedrijvigheid (indirecte effecten)?
 
Het onderzoek kijkt daarbij verder dan de sector binnenvaart en kent ook een brede, internationale economische invalshoek. Ook substitutie-effecten binnen de binnenvaart en tussen verschillende vervoerwijzen vormen een aandachtspunt  in dit onderzoek.
 
Het projectteam van Erasmus UPT bestaat uit drie experts, ieder met eigen expertise op het gebied van economische impact studies naar binnenvaart en maritieme transportketens. Een eindrapport verwachten wij rond het 4e kwartaal van 2019. Wij zullen u uiteraard van de uitkomsten op de hoogte brengen.Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven