Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nautische veiligheid op de Westerschelde

Begin juni heeft het CBRB een afspraak gehad met de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) over de veiligheid van riviercruiseschepen/hotelschepen in het Scheldegebied.

De Commissie Nautische Veiligheid Scheldegebied (CNVS) evalueert alle aanvaringen, near misses, strandingen en incidenten. Daarbij is het niet de bedoeling om schuldigen aan te wijzen, maar om er van te leren en adviezen te geven.

In het algemeen maakt de GNA zich zorgen over de nautische veiligheid van de riviercruisevaart. Naar aanleiding van het incident met de Viking Idun heeft de GNA advies gegeven aan de Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart (PC) en gesproken met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV zal waarschijnlijk eind september met resultaten van hun onderzoek komen.

Voorstellen Commissie Nautische Veiligheid

De Commissie Nautische Veiligheid heeft de Permanente Commissie het volgende voorgesteld:

Korte termijn:

  • Intern alle medewerkers van de verkeersbegeleidingscentrales verzoeken de riviercruiseschepen/hotelschepen nog intensiever te gaan begeleiden.
  • De GNA vraagt lijsten op van riviercruiseschepen/hotelschepen die verwacht worden in de verschillende havens. Dit helpt hen om een beter overzicht te krijgen van het aantal riviercruiseschepen/hotelschepen op de rivier.
Middellange termijn:
  • Meldplicht, waarbij 48 uur van te voren er moet worden gemeld, welke kapitein aan boord is en welke wachtmannen, waarbij moet worden aangegeven hoe diegene heet, welke vaarbewijzen diegene heeft, of deze voldoende Nederlands of Engels spreekt en hoe vaak deze al op de Westerschelde heeft gevaren. De GNA voert daarna een risicoanalyse uit en wanneer zij het niet vertrouwen zullen ze een loods voorschrijven. Wanneer een loods één of meerdere keren met de bewuste kapitein is meegevaren en aan kan geven dat alles redelijk onder controle is en dat de kapitein weet waar hij mee bezig is, kan besloten worden dat een loods voor de volgende keer niet meer nodig is.
Lange termijn:
  • Het liefst zou men een Scheldepatent invoeren. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet mogelijk i.v.m. de harmonisering van de beroepskwalificaties in 2021. Wel kunnen specifieke vaargebieden meegenomen worden. Er wordt nu gelobbyd om de Westerschelde hier ook in mee te nemen.

 

Mogelijkheid onderzoek vroegtijdig melden

Op dit moment melden schepen zich via de marifoon op het moment van betreden van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer gebied (GNB-gebied). Zowel de Nederlandse als Vlaamse overheid onderzoekt of het mogelijk is een meldingsplicht 48 uur voor het betreden van het GNB-gebied in te voeren. Op basis van de verkregen gegevens kan de GNA voor ieder riviercruiseschip een risicoanalyse uitvoeren. Indien de analyse aantoont dat er een groot risico is, dan kan de GNA voor het betreden van het GNB-gebied een loods voorschrijven om de veiligheid te garanderen.

 

Ad hoc loodsplicht

Vooruitlopend hierop zal de GNA, bij ernstige twijfel, vanaf nu op basis van veiligheidsrisico’s verbonden aan de vaart van een bepaald riviercruiseschip, een ad hoc loodsplicht opleggen.
De Westerschelde is een open zeearm met getij en druk verkeer. Vanwege de bijzonderheden op dit vaarwater adviseert de GNA eventueel een loods aan boord te nemen die de kapitein helpt de haven veilig te bereiken. Dit zal alleen gebeuren bij twijfel over de communicatie in één van de voertalen en/of over de lokale bekendheid. Het betreffende schip zal op een veilige plaats ten anker worden laten gegaan of afgemeerd en er zal dan ad hoc een loods worden voorgeschreven. Het schip krijgt dus een vaarverbod tot er een loods aan boord is. Dit zal natuurlijk behoorlijke vertraging opleveren voor het betreffende schip. De wettelijke loodsbesteltijd is 6 uur, uiteraard zal men er alles aan doen om de loods eerder aan boord te krijgen, maar toch zal het enkele uren duren. 

 

Folder Binnenvaartpassagiersschepen op de Westerschelde

Deze folder bevat meer informatie over de Westerschelde voor binnenvaartpassagiersschepen. De folders zijn beschikbaar in verschillende talen. De regels in deze folders zijn niet nieuw en zijn sinds 2008 van kracht.

Het verzoek is om deze folders te verspreiden onder het personeel van deze schepen.

 

Nautische veiligheid riviercruiseschepen/hotelschepen door juiste taal en plaatselijke bekendheid

Het is ontzettend belangrijk om een Nederlands en/of Engels sprekende kapitein te hebben én die ook kennis en ervaring heeft op de Westerschelde. Mocht er twijfel bestaan over de bemanning met betrekking tot het spreken van de voertalen of over de lokale bekendheid, dan is het uiteraard aan te raden om bij voorbaat een loods te bestellen, dit voorkomt in ieder geval vertraging gedurende de reis.

 

Probleem bij bedrijfsvoering

Inmiddels is Koninklijke BLN-Schuttevaer aangehaakt op dit dossier en kunnen zij zich verenigen met het bovenstaande. Tevens hebben wij, beide partijen, naar voren gebracht bij de GNA dat de dagpassagiersvaart een probleem krijgt in de bedrijfsvoering, met name bij ad-hoc vaarten in de dagpassagiersvaart, met een meldplicht van 48 uur. Dit is niet te realiseren en staat een economische bedrijfsvoering in de weg. De GNA heeft ons verzekerd dat het niet de bedoeling is dit op te leggen aan de dagpassagiersvaart. 
Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven