Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

CBRB Jaarverslag 2018

In 2018 heeft het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zich sterk gericht op een aantal centrale thema’s, waaronder ketenpositie, nautiek en techniek, gevaarlijke stoffen en veiligheid, duurzaamheid en sociaal/personeel.

In dit CBRB Jaarverslag treft u een overzicht van onze werkzaamheden aan, gedefinieerd in de diverse thema’s:
Ga naar boven