Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Visie op Handel en Logistiek in 2040 gepresenteerd

Uitstoot vervoer over water en weg flink reduceren en emissievrij op korte afstanden
Met een gezamenlijk programma wil het bedrijfsleven het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. In totaal 19 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ondertekende donderdag de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’.

Met het ondertekenen van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistiek om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.


Minder uitstoot
De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd.

Daarnaast moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Ook willen de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.

Naast evofenedex, TLN, Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn ook de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de ondertekenaars van dit programma.Samen stappen bepalen
Het CBRB vindt het belangrijk dat er samen met verladers en andere modaliteiten een gemeenschappelijke visie kan worden ontwikkeld en uitgedragen. “Voor een effectieve modal shift en een haalbare en betaalbare vergroening moeten we met verladers, spoor- en wegvervoer onze stappen bepalen. Samen moeten we het logistieke systeem toekomstbestendig maken”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB. De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ is een programma om samen die stappen te zetten.
Ga naar boven