Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Ontwikkelingen samenwerking Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer verkennen op dit moment een intensievere vorm van samenwerking. De diverse actuele uitdagingen vragen om een stevige en eenduidige vertegenwoordiging. Externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie en mobiliteit vragen om een duidelijke visie en een sterke sectorvertegenwoordiging bij de positionering van de binnenvaart in het logistieke, politieke en maatschappelijke veld. 

Wat de vorm van samenwerking betreft, staan alle opties open.  Wij verwachten dit proces in de eerste helft van 2019 te hebben afgerond.

Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven