Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

De totstandkoming van een Europees Inland Waterway Transport Platform

EBU en ESO, de twee organisaties die het vervoer over de binnenwateren op Europees niveau vertegenwoordigen, hebben op 1 januari 2018 het Europees IWT Platform opgericht. Beide organisaties vertegenwoordigen een breed scala aan nationale organisaties die lid zijn van een van deze twee verenigingen.

Met dit nieuwe platform willen EBU en ESO de hele sector versterken en verbeteren. Dit platform zal worden gecoördineerd en gestuurd door de twee organisaties. De gebundelde expertise in dit platform kan worden beschouwd als een katalysator om de strategieën uit te werken op de belangrijkste onderwerpen, zoals vergroening en innovatie, duurzaamheid, onderwijs en opleiding, technische normen en infrastructuur.


Werkcommissies

Om dit platform te realiseren, hebben de organisaties gezamenlijke werkcommissies ingesteld (sociaal & onderwijs; innovatie & vergroening; veiligheid & milieu; nautisch-technisch en infrastructuur). De commissies brengen de expertise samen op de verschillende gebieden en dragen bij aan de besluitvorming van instanties op een gezamenlijke en samenhangende manier. Concrete voorbeelden zijn bijdragen van deskundigen in de CESNI-werkgroepen, UNECE werkgroepen en CDNI, etc.


Gemeenschappelijke aanpak van projecten

De verbetering en versterking van de sector moet worden gerealiseerd via een gemeenschappelijke aanpak van projecten op het gebied van:
  1. Vergroening en innovatie, inclusief de digitale agenda
  2. Duurzaamheid op het gebied van veiligheid en milieubescherming
  3. Menselijk kapitaal, zoals onderwijs, opleiding en arbeidsomstandigheden
  4. Nautisch technische aspecten van navigatie
  5. Juridische en economische gevolgen van alle relevante maatregelen
  6. Infrastructuur

Hoewel de twee organisaties EBU en ESO onafhankelijk blijven, gefinancierd door hun eigen leden en hun individuele lobbyactiviteiten zullen voortzetten, is het gezamenlijke platform bedoeld om een nieuwe expertise dimensie toe te voegen. Niet alleen ten voordele van leden van EBU en ESO, maar voor de hele binnenvaartgemeenschap en de institutionele instanties die zich bezighouden met de binnenvaart.Ga naar boven