Nieuwsfeeds - Binnenvaart

  • No feeds found!

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

  • No feeds found!

Loontabel juli 2018

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 0,36% verwerkt.
De loonbedragen voor de functies lichtmatroos en deksman zijn aangepast aan het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2018.

icon Loontabel juli 2018Zie ook: dossier Sociale Zaken en Informatie voor werkgevers
Ga naar boven