Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Loontabel 1 januari 2018

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 0,23% verwerkt. 
De loonbedragen voor de functies deksman en lichtmatroos zijn aangepast aan de wijzigingen van het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2018. 

icon Loontabel 1 januari 2018Zie ook: dossier Sociale Zaken en Informatie voor werkgevers


The European Inland Waterway Transport (IWT) platform is looking for a coordinator

The newly established European IWT platform, a joint project by the European Barge Union (EBU) and the European Skippers’ Organisation (ESO) is looking for a coordinator for its Brussels-based office. This new function will be fulfilled in close cooperation with the Secretary Generals of the establishing organisations EBU and ESO.
 
We are looking for a coordinator who will manage the European IWT platform on behalf of the EBU and ESO. The coordinator reports to the two Secretary Generals of these two organisations. He/she will be responsible to coordinate the different activities and projects carried out within the platform.

Our ideal candidate:
 • Has an academic profile: degree in a relevant field
 • Has good knowledge of the working of the European institutions and has a good insight in EU policy making
 • Has excellent communication skills and a positive person, motivator and communicator
 • Has an outstanding command of the English language in writing and speaking; is fluent in different other EU languages such as French and German. Dutch is considered an asset.
 • Is able to work independently, is flexible and is willing to travel on a regular basis
 • Has relevant experience and a track record in writing and developing position papers, speeches and presentations.
 
The coordinator is expected to
 • Manage and coordinate the different committees and projects under the platform
 • Represent the European IWT platform at different meetings
 • Voice the position of the platforms towards the European and international institutions and River Commissions
 • Provide input to the various discussions
 • Inform the Secretary Generals about the progress and working of the various committees

We are offering a challenging and new job with a competitive salary in a full time position. The office is based in the European quarter in Brussels.
 
How to apply?
Send your letter of motivation together with a CV to Theresia Hacksteiner (mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) and Hester Duursema (mail to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Possible questions can be sent to them as well.
 
 

Binnenvaart moet snel verduurzamen

CBRB positief over kabinetsplan voor Green Deal
 
Wil de binnenvaart de schoonste modaliteit blijven ten opzichte van weg en spoor, dan moet de sector versneld verduurzamen. Met die dringende boodschap komt het CBRB tijdens zijn Binnenvaart Jaardiner op 24 november dat als thema heeft De groene versnelling. Tempo is nu echt vereist, stelt deze brancheorganisatie. Het CBRB is dan ook positief over het kabinetsplan om met de sector een Green Deal te sluiten.
 
Het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese NRMM Verordening en de nationale Energieagenda maken een versnelling van het proces van verduurzaming noodzakelijk. De recente uitspraak van de rechtbank in Den Haag die het kabinet dwingt tot de aanpak van luchtvervuiling is een extra stok achter de deur. De opgave waarvoor de binnenvaart richting 2050 staat wat betreft de terugdringing van milieuschadelijke emissies (NOx en PM) én broeikasgassen (CO2), vereist een structurele aanpak.
 
,,De zo hoog nodige transitie gaat echter niet vanzelf. Het is noodzakelijk dat marktpartijen en overheid samen stappen zetten om te versnellen en de transitie naar een toekomstbestendige vervoersmodaliteit mogelijk te maken: schoon, veilig en concurrerend ten opzichte van andere modaliteiten’’, aldus directeur Robert Kasteel.
 
Het CBRB wil snel overeenstemming over de Green Deal om binnenvaartschepen duurzamer te maken. Kasteel: ,,Het gebrek aan bereidheid om voor milieuvriendelijk vervoer te betalen, betekent een extra belasting voor scheepseigenaren. Maatregelen die de binnenvaart ondersteunen zijn zeer wenselijk. Zoals het regeerakkoord vermeldt, kan de binnenvaart een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg én het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat.’’
 
Het CBRB zet actief in op aanpassing van wet- en regelgeving, het opstellen van een transitiemodel en het bepalen van incentives. Daarnaast inventariseert het vergroeningstechnieken en deelt in kennis hierover. Belangrijk initiatief is nu de opzet van een Fonds Vergroening Binnenvaart.
 
Kasteel: ,,Maar een financieringsfonds is niet voldoende. We staan voor cruciale vragen: leidt de huidige regelgeving tot het achterblijven van milieu- en klimaatprestaties? Hoe beïnvloedt de onzekerheid over de kosten en baten van nieuwe technieken de besluitvorming over investeringen? Komen er meerdere stimulerende maatregelen om de gewenste versnelling van de vergroening te bereiken? Doen verladers voldoende mee?’’

Op het Binnenvaart Jaardiner van het CBRB gaan gastsprekers Mark Frequin (directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Pieter van Tongeren (director Outbound Logistics Supplychain bij Tata Steel) nader in op deze vraagstukken. 

 

Druk bezochte Themamiddag regelgeving binnenschepenDruk bezochte Themamiddag regelgeving binnenschepen

Op 21 september  heeft een divers gezelschap in een goed gevulde zaal heeft tijdens de Themamiddag regelgeving binnenschepen een grote hoeveelheid informatie gekregen. Bij deze 16e themamiddag die het CBRB samen met SDU organiseerde was er, naast de gebruikelijke update en het laatste nieuws uit Genève over de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart, deze keer ook aandacht voor algemene technische voorschriften. Deze regels zijn belangrijk, het is immers verboden een schip te gebruiken zonder geldig certificaat van onderzoek. De regelgeving waaraan binnenschepen moeten voldoen is gedetailleerd en complex. Brussel, Straatsburg, Genève en Den Haag, wie bepaalt wat en waarom?

Met deze presentatie heeft Rens Vermeulen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) uitgelegd hoe de internationale technische regelgeving voor de binnenvaart tot stand komt. Er is vooral ingezoomd op de verhouding tussen regels uit Straatsburg en uit Brussel. Vanaf oktober 2018 zullen deze twee internationale juridische kaders inhoudelijk geheel geharmoniseerd zijn door verwijzingen naar ES-TRIN. In deze eerdere CBRB-Nieuwsbrief is ook uitgelegd wat CESNI en ES-TRIN zijn.

De rolverdeling tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport, Klassebureaus en bevoegde keuringsinstanties werd verduidelijkt in een interview met Aren Jumelet (Inspectie Leefomgeving en Transport), Wilco van Hemert  (Lloyds register)  en Henk Arntz (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart). Met name interpretatie van regelgeving, de afgifte van voorlopige certificaten, maar ook een goede afstemming met ILT waren punten van aandacht en voor verbetering vatbaar.

Sessie regelgeving gevaarlijke stoffen

Michael Zevenbergen, CBRB en Benjamin Beldman, Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
Tijdens de gevaarlijke stoffensessie werden op luchtige wijze de grote thema’s uit Genève toegelicht. Hierbij werd per onderwerp een stukje inhoudelijk gepresenteerd en over de besluitvorming in Genève, waarna Benjamin en Michael een kritisch vraag-en-antwoordspel speelden. Hiernaast was er per deelonderwerp ruimte voor vragen uit de zaal.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn : tankinspecties tijdens het vervoer van Propyleenoxide, vlamkerende roosters, stoffen met >10% benzeen, ontgassen en oliezaadkoeken. Voor het onderwerp ‘ontgassen’ is een animatiefilmpje getoond waaraan het CBRB heeft meegewerkt.

Een verslag van de Themamiddag (met nadruk op gevaarlijke stoffen) leest u in Gevaarlijke Lading 5-2017, half oktober te verschijnen, www.gevaarlijkelading.nl.
 

Sessie certificering passagiersvaart

Maira van Helvoirt, CBRB en Jeroen Mooij, EOC expertise / NBKB  
In deze sessie werd dieper ingegaan op de nieuwe regelgeving (ES-TRIN) en de specifieke aspecten daarvan voor ondernemers die actief zijn in de passagiersvaart, variërend van riviercruiseschepen en  dagpassagiersschepen, tot zoete en zoute veerdiensten. De passagiersvaart heeft immers een wat afwijkende positie: enerzijds omdat deze sector pas sinds 2006 (Richtlijn 2006/87/EG) onder internationale regelgeving is komen te vallen, en anderzijds omdat voor een aantal categorieën passagiersschepen (onder meer rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, open rondvaartboten, veerponten en veerboten) speciale bijlagen met technische voorschriften in de Binnenvaartregeling zijn opgenomen.
Vervolgens werd een concreet (fictief) certificaat stapsgewijs doorgenomen: wat staat waar en waarom, welke (tekstuele) wijzigingen in de certificaten zijn de afgelopen jaren doorgevoerd, op welke punten moeten ondernemers bedacht zijn?

College technische regelgeving binnenschepen

Johan Schot en Theo Molkenboer (Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart) hebben deze deelsessie verzorgd. Met name de vergelijking tussen de huidige Europese richtlijn en die vanaf eind 2018 zal gelden, was te omvangrijk om in het tijdsbestek van anderhalf uur goed te behandelen. Daarom zullen deelnemers de documentatie van zowel behandelde als onbehandelde stof ontvangen. Johan Schot adviseerde deelnemers een scheepsdossier aan te leggen en verlopen certificaten ook te bewaren. Meer artikelen...

Ga naar boven