Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Stijging kosten binnenvaart zet door in 2018

Ook komend jaar zullen de kosten van het vervoer per binnenvaartschip weer stijgen. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de hogere brandstofprijs die ook voor het komende jaar wordt voorzien. Deze stijging is een voortzetting van de verhoging van de gasolieprijs die in 2016 is begonnen. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

 

Ontwikkelingen in 2017

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieert de kostenstijging in 2017 voor de totale binnenvaart tussen de +2,7% en +7,1% ten opzichte van 2016. In de zand- en grindvaart werd een kostenstijging van +3,0% tot +5,0% waargenomen.
De kostenstijging is vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen, die in 2017 stegen met 14,8%. De grootste stijging in kosten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Bij deze schepen is het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot. We spreken dan met name over de tankvaart en duwvaart. Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten varieert de kostenindex tussen de +1,0 en +2,8%.

Verder namen ook de reparatie- en onderhoudskosten, arbeidskosten en verzekeringskosten toe. De gemiddelde rentelasten daalden daarentegen in 2017.

Verwachtingen voor 2018

In 2018 wordt opnieuw een kostenstijging verwacht. De verwachte kostenindex varieert tussen de +3,4% en +5,9%, afhankelijk van het type reis en schip. In de zand- en grindvaart wordt voor het komende jaar een kostenstijging verwacht variërend tussen de +3,4% en +4,8%.
De stijging in brandstofkosten wordt naar verwachting doorgezet in 2018. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau wordt een stijging van 10,6% verwacht. Schepen met veel vaaruren zullen dus wederom de grootste kostenstijging kennen. Echter, het component brandstofkosten is behoorlijk onvoorspelbaar en sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs al hoger dan het gemiddelde dat voor dit jaar wordt voorzien. De werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs zal dus scherp gevolgd worden. Wanneer de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt een kostenontwikkeling verwacht tussen de +1,9% en +2,8%.

Verder zullen ook de arbeidskosten en onderhoudskosten flink stijgen. Dit komt door krapte op de arbeidsmarkt en een grotere activiteit op de scheepswerven. Enkel de kapitaalkosten zullen dalen, als gevolg van lagere rentes die opnieuw verwacht worden.

Rapporten

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zijn de rapporten beschikbaar gekomen. De rapporten kunnen worden besteld via de webshop van Panteia, via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon (079 322 23 89).

Er is een algemeen rapport beschikbaar waarin doorrekeningen zijn gemaakt voor diverse segmenten (motorvrachtvaart, duwvaart, tankvaart, containervaart, koppelverbanden). Daarnaast zijn er gedetailleerde rapporten beschikbaar over de zand- en grindvaart en de tankvaart. Deze rapporten beschrijven de kostenstructuur in absolute bedragen en de (verwachte) ontwikkeling voor de deelmarkt.

 


Communicatiemedewerker gezocht

Wij zoeken een enthousiaste communicatieprofessional om ons communicatiebeleid te helpen vormgeven, sturen en uitvoeren, en om de profilering van de binnenvaartsector en het CBRB verder te versterken. De werkzaamheden variëren van het schrijven van artikelen voor intern en extern gebruik, het bijhouden van de social media, onderhouden van contacten met de pers, tot het mede organiseren van en invulling geven aan leden- en thematische bijeenkomsten. Je werkt hierbij proactief en nauw samen met de collega’s die inhoudelijk voor de desbetreffende dossiers verantwoordelijk zijn en met de andere collega’s binnen het cluster Communicatie.  

Functie-eisen

Een opleiding op HBO-niveau, met 2-5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker. Je voelt je verantwoordelijk voor het werk dat je aflevert en hebt een flexibele en stressbestendige houding. Verder beschik je over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en heb je een uitstekende kennis van de Nederlandse, en een goede kennis van de Duitse en Engelse taal.
Je hebt een goede antenne voor de juiste timing, kunt doelgroepgericht schrijven, toont initiatief en bent creatief met tekst en beeld. Kennis van en affiniteit met de sector binnenvaart strekt tot aanbeveling.

Bedrijfsprofiel

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol. Zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn bij het CBRB aangesloten. Wij behartigen hun belangen in Den Haag, Brussel, Straatsburg en Genève zonder de ketenpartners uit het oog te verliezen. Leden van onze organisatie zijn zowel grote als kleinere binnenvaartondernemingen uit alle marktsegmenten: tankvaart, droge lading- en duwvaart, containervaart en roll-on-roll-off vervoer, sleep- en bijzondere transporten en personenvervoer.

Wij zijn actief op alle terreinen die relevant zijn voor onze leden: vervoerspolitiek, economie, sociale zaken, gevaarlijke stoffen, juridische zaken, nautiek-techniek, veiligheid, milieu, logistiek.
Samen met onze leden werken wij aan een gezonde en duurzame binnenvaartsector.

Contactgegevens:

mw. Els de Haan
Tel.: (010) 798 98 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


Opleiding ‘Succesvol binnenvaart ondernemer 1’ definitief van start, inschrijven kan nog!

De opleiding ‘Succesvol binnenvaart ondernemer 1’ gaat dinsdag 20 februari definitief van start bij Inholland Academy! Het is nog mogelijk om in te schrijven tot en met aanstaande maandag 19 februari (12:00 uur).

Inholland Academy biedt in nauwe samenwerking met branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer aan. Leden van de brancheorganisaties krijgen € 500,- korting.

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier:
www.inholland.nl/academy/opleidingen/zakelijke-dienstverlening/maritiem/succesvol-binnenvaart-ondernemer/
Ter promotie van de opleiding is er een filmpje gemaakt, die u hieronder kunt bekijken: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of opleidingsadviseur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


CBRB reageert op de CBS cijfers

Zilvervloot voor de binnenvaart

Het gaat goed met de binnenvaart. In tien jaar tijd is het vervoer met 5 procent gegroeid. DFT gaat op pad met de Zaanse schipper Jeroen. (video)
De door het CBS gepubliceerde cijfers van de binnenvaart in 2017 laten zien dat met name de tankvaart groeit. Aangezien een zeer aanzienlijk deel van de werknemers in deze deelsector werkt hangt het structurele tekort aan gekwalificeerd binnenvaartpersoneel in Nederland daarmee nauw samen. Steeds meer wordt dat tekort gezien als een knelpunt voor de groei van de bedrijfstak. Het is echter een illusie te denken dat dit op korte termijn anders dan door het in dienst nemen van buitenlands personeel kan worden opgelost; dat is een uitdaging voor de langere termijn. Daarom wordt er – met name op instigatie van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) – gewerkt aan een breed gedragen plan van aanpak om dit vraagstuk te adresseren.

Antonia zit al jaren op de binnenvaart: er moet wat meer liefde in

Michiel Koning aan het woord bij de NOS.
Meer artikelen...

Ga naar boven