Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

CBRB Jaarverslag 2018

In 2018 heeft het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zich sterk gericht op een aantal centrale thema’s, waaronder ketenpositie, nautiek en techniek, gevaarlijke stoffen en veiligheid, duurzaamheid en sociaal/personeel.

In dit CBRB Jaarverslag treft u een overzicht van onze werkzaamheden aan, gedefinieerd in de diverse thema’s:

16 maart 2019 - Dag van de Binnenvaart

Ontdek hoe fascinerend en verrassend anders Nederland eruitziet vanaf het water. Dat kan op 16 maart tijdens de Dag van de Binnenvaart. Stap aan boord en ervaar de sfeer van het varen. Een unieke gelegenheid om te komen zien, voelen, ruiken en ervaren wat er allemaal gebeurt op en rondom het water. Wat maakt de binnenvaart zo leuk en uitdagend? Wat houdt werken op een schip in? Ontdek het zelf tijdens de Dag van de Binnenvaart. Welkom aan boord!
 
Op diverse locaties in Nederland worden leuke en interessante activiteiten georganiseerd. Kijk snel op www.dagvandebinnenvaart.nl om te zien wat er bij jou in de regio te doen is! Je bent welkom op de diverse locaties en beleef de binnenvaart. Bezoek een schip, vaar een stukje mee, bezoek de machinekamer, kom kijken hoe een schip wordt gebouwd of ga in gesprek met de bemanning. Dit en meer is er te doen op 16 maart tussen 10.00 uur en 15.00 uur op een van de verzamellocaties in jouw regio.

 


Visie op Handel en Logistiek in 2040 gepresenteerd

Uitstoot vervoer over water en weg flink reduceren en emissievrij op korte afstanden
Met een gezamenlijk programma wil het bedrijfsleven het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. In totaal 19 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ondertekende donderdag de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’.

Met het ondertekenen van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistiek om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.


Minder uitstoot
De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd.

Daarnaast moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Ook willen de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.

Naast evofenedex, TLN, Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn ook de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de ondertekenaars van dit programma.Samen stappen bepalen
Het CBRB vindt het belangrijk dat er samen met verladers en andere modaliteiten een gemeenschappelijke visie kan worden ontwikkeld en uitgedragen. “Voor een effectieve modal shift en een haalbare en betaalbare vergroening moeten we met verladers, spoor- en wegvervoer onze stappen bepalen. Samen moeten we het logistieke systeem toekomstbestendig maken”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB. De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ is een programma om samen die stappen te zetten.
Lancering van het Europees binnenvaartplatform: EBU en ESO voor een sterkere binnenvaartsector in Europa.

EBU en ESO, de Europese binnenvaartorganisaties, hebben de handen ineengeslagen om de binnenvaartsector op Europees niveau te versterken door de oprichting van het European Inland Waterway Transport (IWT) Platform.

Het doel van het IWT-platform is om een ​​aantal taken uit te voeren ten voordele van de hele sector en om het aandeel van het vervoer door binnenschepen in het Europese transport te vergroten. Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle besluitvormende instanties en autoriteiten die zeggenschap hebben over de binnenvaartactiviteiten op nationaal en Europees niveau.

 

Nieuwe expertise dimensie

Hoewel de twee organisaties EBU en ESO onafhankelijk blijven, is het gezamenlijke platform bedoeld om een ​​nieuwe expertise dimensie toe te voegen. Enkele concrete voorbeelden zijn; bijdragen van experts bij a.o. de CESNI-werkgroepen in verschillende gebieden, EG-deskundigengroepen, UNECE werkgroepen en vertegenwoordiging bij het CDNI-verdrag. Het IWT platform heeft gezamenlijke commissies ingesteld die alle expertise bij elkaar brengt en bij draagt aan de besluitvorming.

De IWT Platform coördinator, Nik Delmeire, gesteund door de secretaris-generaals Theresia Hacksteiner (EBU) en Gerard Kester (ESO), presenteerde tijdens de lancering afgelopen maandag 21 januari in Brussel de ambities van het IWT Platform. Het IWT Platform zal zich concentreren op een aantal belangrijke gebieden:

  • Aanmoediging van innovatie op schepen en technische vooruitgang met aandacht voor het milieu, inclusief alle Europese duurzaamheidsdoelstellingen;
  • Vergroting van de aantrekkelijkheid van de sector door het aanbieden van betere loopbaanvooruitzichten aan de jeugd. Het aanmoedigen van jongeren en andere maritieme werknemers van buiten de sector door opleiding en onderwijs;
  • Verbetering van de infrastructuur om te zorgen voor goed onderhouden vaarwegen en waterniveaus ten behoeve van de Europese industrie en economie;
  • Stimulering van modal shift van weg naar binnenwateren, in nauwe samenwerking met verladers, industrie en autoriteiten.

Vertegenwoordigers van het Europese IWT-platform van links naar rechts:
Christiaan Van Lancker, Leigh Wootton, Theresia Hacksteiner, Paul Goris, Nik Delmeire, Gerard Kester,
Alain Devos, Philippe Grulois  © European IWT platform

 

Vervoer over de binnenwateren de sleutel om de milieueffecten van het vervoer te beperken

In zijn openingstoespraak benadrukte de president van het IWT Platform, Paul Goris, dat de binnenvaart de sleutel is om de milieueffecten van het vervoer te beperken en bij te dragen aan Europese en internationale beleidsdoelen. "De binnenvaart staat bekend om zijn positieve duurzaamheid op verschillende gebieden en wil dit graag behouden", benadrukt Paul Goris.


Directeur-generaal bij de Europese Commissie DG MOVE, Henrik Hololei, benadrukte tijdens zijn key note speech om het potentieel van de binnenvaart ten volle te benutten. Vervoer over de binnenwateren wordt beschouwd als de meest milieuvriendelijke vervoerswijze die nog over vrije capaciteit beschikt.


Ook tijdens de lanceringsbijeenkomst van 21 januari presenteerden de vijf commissies van het IWT Platform, onder de sprekers CBRB secretarissen Lijdia Pater – de Groot en Jan Vogelaar,  waar de desbetreffende commissie voor staat en welke resultaten er nu al geboekt zijn.

        Paul Goris          -          Lijdia Pater - de Groot          -          Jan Vogelaar
© European IWT platform

 

Organisatie van het IWT Platform met de vijf commissiesMeer artikelen...

Ga naar boven