Agenda CBRB

Bijeenkomsten, vergaderingen en andere belangrijke data worden hier genoteerd.


Leden die inmiddels zijn voorzien van een loginnaam en wachtwoord kunnen zich hier aanmelden voor het extranet. Niet alle ledengroepen zijn al ingericht en geactiveerd, u ontvangt een e-mail en een brief zodra we het vorm hebben kunnen geven.

Door aan te melden krijgt u nog meer informatie in dezelfde website; o.a. verslagen van de vergaderingen van uw ledengroep, toegang tot de nieuwsbrieven, brandstofcirculaire, knipselkrant, (meer) gratis te downloaden publicaties, statuten van de vereniging etc. We werken er hard aan om dit aanbod uit te breiden en actueel te houden.

 

Ga naar boven