Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Grote zorgen over staat van onderhoud Nederlandse vaarwegen

Het CBRB maakt zicht in Centraal Overleg Vaarwegen (COV) verband grote zorgen over de onderhoudsstaat van de Nederlandse vaarwegen. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

In 2015 constateerde de Algemene Rekenkamer een tekort van €400 miljoen op onderhoud van vaarwegen tot 2020. Gisteren (15 mei 2019), concludeert de Rekenkamer dat het beeld urgenter is dan gedacht en dat door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet fors toeneemt. Er is meer geld nodig om de natte infrastructuur adequaat op peil te houden.


Bron: Algemene Rekenkamer - Klik hier voor animatieOnvoldoende inzicht en vertekende weergave
Er is onvoldoende zicht op de maatschappelijke kosten die vertraging als gevolg van stremmingen met zich mee brengt, niet alle sluizen en bruggen met achterstallig onderhoud zijn bij het Rijk in beeld vanwege onduidelijke definities en een versnipperde wijze van vaststellen en rapporteren. Daarnaast wordt gepland onderhoud uitgesteld of doorgeschoven vanwege urgentere problemen in het netwerk.


COV waarschuwt voor gevolgen achterstallig onderhoud
Het vaarwegennet heeft sinds 2014 structureel te kampen gehad met achterstallig onderhoud waarvan een deel nog altijd niet is weggewerkt. Het rijksbudget voor beheer en onderhoud gaat momenteel grotendeels op aan reparatie van acute problemen. Hierdoor staat het reguliere onderhoud onder druk en dat vormt een risico voor de instandhouding van het netwerk op de lange termijn. Problemen als met de Merwedebrug in Gorinchem in 2016 (afsluiting vrachtverkeer) en toenemende stremmingen ook als gevolg van het meer voorkomen van droogte zijn dat ook vaker te verwachten.


Investeren in vaarwegen is investeren in duurzaamheid en economie
Het kabinet trekt voor beheer, onderhoud, renovatie en vervanging al jaren onvoldoende geld uit om de sterk verouderde infrastructuur op orde te houden. Het vaarwegennet moet beter afgestemd worden op huidige scheepsdimensies en klaar zijn voor economische groei en klimaatverandering. Het COV doet dan ook een beroep op de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over te nemen en prioriteit te geven aan het wegwerken van uitgesteld en achterstallig onderhoud. Extra geld voor beheer, onderhoud en vervanging van kunstwerken op de Nederlandse vaarwegen is een vereiste om tot een betere benutting van de ‘natte’ infrastructuur te komen en te helpen om de toenemende druk op de wegen te verminderen.


Centraal Overleg Vaarwegen
Het COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse vereniging van binnenhavens (NVB) is nauw betrokken.


 


Samenwerking met de waddenveren, het ministerie en ILT voor actualisatie van de ‘Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen’ (VLG)

Vervoer van gevaarlijke stoffen naar de Waddeneilanden

Het vervoer van gevaarlijke stoffen naar de Waddeneilanden wordt uitgevoerd door de waddenveren; de veerdiensten van het vasteland naar Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De waddenveren (TESO, Rederij Doeksen en Wagenborg passagiersdiensten) zijn lid van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en vallen onder de ledengroep Personenvervoer.
 
De ‘zoute verenregeling’ (artikel 7 van het VLG; de ‘Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen’) beschrijft onder welke voorwaarden veren, in combinatie met passagiers, gevaarlijke stoffen mogen overzetten.
 
De gevaarlijke stoffen worden vervoerd in vrachtwagens en dit vervoer valt onder het ADR. De veren zijn feitelijk een verlengstuk van het wegennet en vormen voor de eilanden de navelstreng met het vasteland. Voor de bevoorrading van de eilanden is het van belang, dat het overzetten van gevaarlijke stoffen goed en veilig geregeld is. Om die reden is destijds Artikel 7 in het VLG opgenomen.

Artikel 7 van het VLG actualiseren en verduidelijken

Tijdens de inspecties van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de gesprekken die in 2017 hebben plaatsgevonden met belanghebbenden, is naar voren gekomen dat het wenselijk is als Artikel 7 van het VLG geactualiseerd en verduidelijkt gaat worden.
 
Om deze reden heeft het CBRB namens de waddenveren een brochure opgesteld waarin de door hen geïnventariseerde knelpunten zijn verwoord. Hierna is contact gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat en ILT, dat heeft geleid tot twee besprekingen met alle genoemde partijen. Deze besprekingen hebben in gezamenlijk, goed overleg tot een vernieuwing van artikel 7 van het VLG geleid.
 
De wijziging houdt als volgt in:
  • Actualisatie en forse verkleining van de opsomming van de stoffen die onder de regeling mogen worden vervoerd
  • Tekstuele verheldering, wat de leesbaarheid van artikel 7 ten goede komt.
Het is nu volstrekt duidelijk onder welke veiligheidsvoorwaarden de gevaarlijke stoffen, die noodzakelijk zijn voor de eilanden, vervoerd moeten worden. De nieuwe regeling voorkomt ook dat bij de ILT iedere keer ontheffingen moeten worden aangevraagd, zodra een veer voor onderhoud uit de vaart is. Daardoor draagt de nieuwe regeling ook bij aan de vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.
 
Het CBRB en haar leden zijn blij met de actualisatie en verduidelijking van artikel 7 van het VLG en ook zeker met deze vorm van samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Via deze link treft u de publicatie van de wetswijziging aan, die 20 april 2019 van kracht is geworden.
Het grote EP verkiezingsdebat: Europa in beweging?!

Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs in debat over uitdagingen in de handel en logistiek

16 mei 2019 ‖ Nieuwspoort, Den Haag ‖ Inloop 15.00 uur, start debat 15.30 uur

Eind mei gaat Nederland naar de stembus en kiezen wij onze Europarlementariërs voor de komende vijf jaar. Voor Nederlandse ondernemers en bedrijven met een logistiek en exportbelang is het cruciaal dat op Europees niveau de samenwerking wordt gezocht en versterkt. Een goede reden om van de Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement te horen hoe zij aankijken tegen de uitdagingen op het gebied van Europees transport- en handelsbeleid.
  • Hoe denken zij bijvoorbeeld over meer samenwerking in de Europese Unie tussen de lidstaten?
  • Hoe krijgen we de personeelstekorten in de logistiek weg?
  • Hoe komen we tot meer en betere Europese achterlandverbindingen?
  • En welke stappen zijn noodzakelijk voor het realiseren van een duurzame Europese transportsector?

 

Op donderdag 16 mei, een week voor deze Europese verkiezingen, organiseert de Logistieke Alliantie (waar het CBRB onderdeel van is) het Grote EP Verkiezingsdebat in internationaal perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Onder leiding van moderator Martijn de Greve en voorzitter Steven Lak gaan kandidaat Europarlementariërs met elkaar in debat over het thema ‘Europa in beweging’ over de toekomst van de logistiek in Europa en het belang van Europese samenwerking voor Nederlandse ondernemers en bedrijven.


Uiteraard is er na afloop de mogelijkheid om onder het genot van een borrel nader met elkaar van gedachten te wisselen. Noteer 16 mei alvast in uw agenda. Toegang is gratis, meld u hier aan. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

 

NRMM Stage V - Overzicht voor Ondernemingen

Bekijk de Live stream van het evenement: www.cbrb.nl/stage5

Uitnodiging deelname bijeenkomst 7 mei in Gorinchem


Steeds meer binnenvaartondernemers krijgen te maken met de emissie verordening Non Road Mobile Machinery (NRMM) Stage V. Sinds begin dit jaar is deze opvolger van CCR2 van kracht bij de inbouw van lage vermogens. Komend jaar is hij tevens van toepassing op de grotere motoren. Binnen de sector leven hierover nog veel vragen.

Daarom organiseren het CBRB, BLN en EICB samen met EBU en IVR een bijeenkomst tijdens de Maritime Industry in Gorinchem speciaal gericht op binnenvaartondernemingen en verzekeraars. Zij kunnen zich op dinsdagochtend 7 mei vanaf 9.30 uur volledig laten informeren over diverse obstakels, die ze tijdens hun oriëntatie op de gevolgen van de nieuwe verordening tegenkomen. Deskundige sprekers zijn uitgenodigd om antwoorden te geven op actuele vragen, zoals:
  • Wat zijn de voordelen van een NRMM Stage V-motor?
  • Vanaf wanneer zijn NRMM Stage V-motoren daadwerkelijk leverbaar?
  • Welke oplossingen worden geboden door welke firma’s en waar moet ik zoal rekening mee houden bij het maken van mijn afweging?
Ook zal aandacht worden geschonken aan andere praktische zaken, zoals overgangsbepalingen, het certificeringsproces en de spelregels omtrent aansprakelijkheid. Zorg dat u erbij bent tijdens deze meest complete NRMM Stage V-bijeenkomst van het jaar! Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst. Wees er snel bij met aanmelden, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Programma voor deze bijeenkomst


9:30 Inloop  
10:00 Welkom en introductie
Met welke motoren voldoe je waaraan?
Khalid Tachi, EICB
10:15 EURO VI
Status Euro VI motoren
Peter van Gompel, TNO
10:45 Praktijkcase  
11:15 Stage V
Op maat met nabehandeling
Koedood BV en Yerseke Engine Service (YES)
11:45 Af fabriek Peter Snijders, Pon Power
12:15 Nawoord Khalid Tachi, EICB
12:30 Aansluitend lunch  
 
 
Locatie: Restaurantzaal 1, Franklinweg 2 te Gorinchem.
De sessie wordt ook live gestreamd.

Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst. Wees er snel bij met aanmelden, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.


Meer artikelen...

Ga naar boven