Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Brochure Explosieveiligheid ADN-2019

CBRB en BLN-Schuttevaer presenteren “Brochure Explosieveiligheid ADN-2019” op 29 mei tijdens de beurs Maritime Industry 2018

Na jaren van voorbereiding zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het gelijktrekken van de verschillen tussen droge lading schepen en tankschepen in explosiegevaarlijke gebieden; een harmonisatie van het ADN ten opzichte van de ATEX-richtlijn die bij op- en overslag van gevaarlijke stoffen aan de wal van toepassing is.
 
Deze omvangrijke wijzigingen hebben impact op de constructievoorschriften, de operationele voorschriften voor het laden en lossen, de documenten en feitelijk bijna het hele ADN.
 
Om de sector tijdig te informeren heeft Koninklijke BLN–Schuttevaer (KBLNS) en het Centraal Bureau voor de Rijn-en Binnenvaart (CBRB) deze Brochure opgesteld. 

Waar en wanneer?

De Brochure wordt gepresenteerd tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem op dinsdag 29 mei in zaal: Restaurant 1.
 

Programma 

10:00 - Inloop/koffie
10:30 - Welkomstwoord/introductie
10:35 - Presentatie inhoud Brochure Tankvaart en Droge lading en proces wijziging Explosieveiligheid
11:15 - Beantwoorden vragen uit de zaal
11:30 - Overhandiging van het eerste exemplaar aan het ministerie van IenW
11:45 - Afsluiting, koffie en netwerkmoment
12:15 - Broodjeslunch
13:00 - Afsluiting

Aanmelden


Kosten

Voor leden is de bijeenkomst gratis
Niet leden betalen € 50,- 


BLN-Schuttevaer en CBRB presenteren vernieuwde Branche RI&E op Maritime Industry

Komt u ook? Graag tot ziens op donderdag 31 mei op de Maritime Industry 2018!
 
Sinds december 2016 is er een vernieuwde Branche RI&E voor de binnenvaart beschikbaar. Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers als uitwerking van de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet). 

Voor de binnenvaartbranche is er een RI&E ontwikkeld die, rekening houdend met de verschillende scheeps- en ladingtypen, erkend is door het Steunpunt RI&E Instrumenten.

Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een kerndeskundige. De branche RI&E is namelijk al getoetst. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.
De RI&E is door de arbo-werkgroep van werkgevers en werknemers ontwikkeld. Deze groep bestaat uit Koninklijke BLN-Schuttevaer,  Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Nautilus International en CNV Vakmensen

Interactieve tool

Voor leden van BLN-Schuttevaer en CBRB is er tevens een handige interactieve tool ontwikkeld die het maken en bijhouden van een RI&E vereenvoudigt in een online omgeving. Daarnaast kan men met de tool eenvoudig het verplichte Plan van Aanpak genereren.
 

Presentatie Branche RI&E en online tool

BLN-Schuttevaer en het CBRB presenteren de Branche RI&E en de nieuwe online tool op de beurs Maritime Industry in Gorinchem. 
 

Waar en hoe laat?

U bent van harte welkom op donderdag 31 mei tussen 15:00-16:00 uur op de beurs Maritime Industry in de Evenementenhal in Gorinchem. De presentatie vindt plaats in Restaurant 1.
 

Aanmelden

De sessie is gratis, maar graag willen wij vooraf weten hoeveel geïnteresseerden we zullen ontvangen. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van “aanmelden RI&E bijeenkomst”.  Graag ontvangen wij uw naam of namen indien meerdere personen aanwezig zullen zijn. 
 

Komt u ook? Graag tot ziens op donderdag 31 mei op de Maritime Industry 2018!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beurs Maritime Industry 2018

Wij nodigen u uit voor de beurs Maritime Industry op 29, 30 en 31 mei 2018 in de Evenementhal Gorinchem.

Wij staan daar samen met de volgende organisaties: BVB, BTB, BND, EICB en CBRB op de binnenvaartstand.

Meer informatie over de beurs vindt u hier.
Leden van het CBRB ontvangen een registratiecode voor het toegangsbewijs.

Het exposantenprofiel bestaat uit partijen die werkzaam zijn in of voor de machinebouw, reparatie, voortstuwing, aandrijving, installatietechniek, elektrotechnische installaties, brandstoffen, verzekeringen en banken, veiligheid, communicatie, navigatie, scheepsonderdelen, handel en bevrachting, haven, infrastructuur, brancheorganisaties, media, interieurbouw, dienstverlening, scheepsbouw en afbouw.

Stijging kosten binnenvaart zet door in 2018

Ook komend jaar zullen de kosten van het vervoer per binnenvaartschip weer stijgen. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de hogere brandstofprijs die ook voor het komende jaar wordt voorzien. Deze stijging is een voortzetting van de verhoging van de gasolieprijs die in 2016 is begonnen. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

 

Ontwikkelingen in 2017

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieert de kostenstijging in 2017 voor de totale binnenvaart tussen de +2,7% en +7,1% ten opzichte van 2016. In de zand- en grindvaart werd een kostenstijging van +3,0% tot +5,0% waargenomen.
De kostenstijging is vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen, die in 2017 stegen met 14,8%. De grootste stijging in kosten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Bij deze schepen is het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot. We spreken dan met name over de tankvaart en duwvaart. Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten varieert de kostenindex tussen de +1,0 en +2,8%.

Verder namen ook de reparatie- en onderhoudskosten, arbeidskosten en verzekeringskosten toe. De gemiddelde rentelasten daalden daarentegen in 2017.

Verwachtingen voor 2018

In 2018 wordt opnieuw een kostenstijging verwacht. De verwachte kostenindex varieert tussen de +3,4% en +5,9%, afhankelijk van het type reis en schip. In de zand- en grindvaart wordt voor het komende jaar een kostenstijging verwacht variërend tussen de +3,4% en +4,8%.
De stijging in brandstofkosten wordt naar verwachting doorgezet in 2018. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau wordt een stijging van 10,6% verwacht. Schepen met veel vaaruren zullen dus wederom de grootste kostenstijging kennen. Echter, het component brandstofkosten is behoorlijk onvoorspelbaar en sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs al hoger dan het gemiddelde dat voor dit jaar wordt voorzien. De werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs zal dus scherp gevolgd worden. Wanneer de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt een kostenontwikkeling verwacht tussen de +1,9% en +2,8%.

Verder zullen ook de arbeidskosten en onderhoudskosten flink stijgen. Dit komt door krapte op de arbeidsmarkt en een grotere activiteit op de scheepswerven. Enkel de kapitaalkosten zullen dalen, als gevolg van lagere rentes die opnieuw verwacht worden.

Rapporten

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zijn de rapporten beschikbaar gekomen. De rapporten kunnen worden besteld via de webshop van Panteia, via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon (079 322 23 89).

Er is een algemeen rapport beschikbaar waarin doorrekeningen zijn gemaakt voor diverse segmenten (motorvrachtvaart, duwvaart, tankvaart, containervaart, koppelverbanden). Daarnaast zijn er gedetailleerde rapporten beschikbaar over de zand- en grindvaart en de tankvaart. Deze rapporten beschrijven de kostenstructuur in absolute bedragen en de (verwachte) ontwikkeling voor de deelmarkt.

 


Meer artikelen...

Ga naar boven