Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Opleiding Bevrachter Binnenvaart

Dé CBRB en BLN Schuttevaer erkende opleiding voor professionals in de binnenvaart. Nu ook modulair te volgen!
In de bevrachtingswereld is veel behoefte aan innovatie, imagoverbetering en kennis van de binnenvaart. De regelgeving is sterk toegenomen op allerlei gebieden, zoals afvalstoffen en gevaarlijke goederen. Zaken als aansprakelijkheid, goede logistiek, efficiënte ICT en communicatie zijn van groot belang. In verband met de vergrijzing verlaat veel belangrijke kennis de branche en het ontbrak tot voor kort aan een gedegen, praktijkgerichte opleiding voor werkgevers en (nieuwe) werknemers. 

Heb jij behoefte aan uitgebreide kennis over de belangrijkste onderwerpen binnen de binnenvaart? Dan is de opleiding Bevrachter Binnenvaart, waar je ook een of meerdere modules van kunt volgen, geschikt voor jou! Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer en Inholland Academy hebben gezamenlijk de opleiding Bevrachter Binnenvaart opgezet. De opleiding is ingericht voor zowel droge als natte lading en containervervoer.

Meer informatie:


Loontabel juli 2018

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 0,36% verwerkt.
De loonbedragen voor de functies lichtmatroos en deksman zijn aangepast aan het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2018.

icon Loontabel juli 2018Zie ook: dossier Sociale Zaken en Informatie voor werkgevers

Olieverontreiniging Haven van Rotterdam

Wij zijn aan het einde van deze middag geïnformeerd door het Havenbedrijf Rotterdam over de spill die gistermiddag heeft plaatsgevonden in de 3e petroleumhaven.
 
Op 23-06 om 13:45 heeft de Bow Jubail SB-achter, de steiger van LBC geraakt, waardoor een brandstoftank lek is geraakt. De Bow Jubail was leeg maar had net gebunkerd. De Spill betreft 217 ton stookolie. De 3e Petroleumhaven alsmede de Geulhaven zijn ernstig vervuild. De olie spill loopt inmiddels van de Beneluxtunnel tot aan Hoek van Holland en de op Oude Maas tot boven de Spijkenisserbrug. Er is een oilboom rond Bow Jubail gelegd. De 3e Petroleumhaven wordt met veel ruimingsvaartuigen aangepakt. De 3e Petroleumhaven en de Geulhaven zijn op dit moment gestremd. Alle schepen, waaronder zo’n 35 binnenvaartschepen,  die zich daar bevinden zijn inmiddels door het HbR geregistreerd.
 
Er wordt op dit moment in opdracht van het HbR in de Geulhaven een wasstraat op een ponton door HEBO aangelegd. Deze wasstraat zal hopelijk vanavond/vannacht worden geopend en 24/7 operationeel zijn. Het is de bedoeling dat alle binnenvaartschepen die de 3e Petroleumhaven en de Geulhaven verlaten eerst in de wasstraat worden schoongemaakt. De wasstraat is bereikbaar via marifoonkanaal 8.
 
Door het HbR wordt in overleg met de getroffen bedrijven in het Botlek gebied bepaald in welke volgorde de schepen weer kunnen laden/lossen.
 
Bureau Van Ameyde Marine, de heer Jaap Steenbergen, treedt op namens de verzekeraar van schip en rederij. De Bow Jubail is door het Havenbedrijf aansprakelijk gesteld.
 
Zie verder het bijgaande communiqué van het Havenbedrijf.

icon Olieverontreiniging 3e Petroleum
Enquête evaluatie boetebeleid ILT

Hoe beleeft u het toezicht op de Binnenvaartwet?  In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voeren de onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Panteia een evaluatie uit van het toezicht op de Binnenvaartwet. Het CBRB heeft u met dit en dit artikel in CBRB-Nieuwsbrieven eerder geïnformeerd over de evaluatie van het boetebeleid van ILT.
 
U kunt bijdragen door een enquête in te vullen. Deze kunt u bereiken via het volgende adres: binnenvaart.onderzoek.nl. Mogelijk heeft u de enquête ook al via een mailing toegestuurd gekregen. In dat geval verzoeken wij u de link uit de mailing te gebruiken.
 
De vragen van de enquête zijn afgestemd met de brancheorganisaties. Wij hopen dat u bereid bent om de vragen te beantwoorden. Het invullen van de enquête hoeft u niet veel tijd te kosten – hooguit 15 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De uitkomsten van de evaluatie worden aangeboden aan de Tweede Kamer en benut om het toezicht op de Binnenvaartwet zo nodig te verbeteren.


Meer artikelen...

Ga naar boven