Jubileum - 90 jaar

Op 1 oktober 1929 werden de eerste activiteiten gestart van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Dit jaar 90 jaar geleden. Een bijzonder jubileumjaar om bij stil te staan.

De komende maanden gaan wij op verschillende momenten en manieren dit jubileum met u delen!  Hieronder vindt u alle artikelen terug die relateert zijn aan ons 90-jarige jubileum. 
 

 

De weerslag van de wereldcrisis van de jaren 30 op de rijn- en binnenvaart

Op- en neergaande conjunctuur, saneringsmaatregelen, ingrijpen van overheidswege in de bedrijfsvoering, vrije ankerplaatsen, Rijnvaart-Politiereglement, evenredige vrachtverdeling, coördinatie en duizend-en-één andere onderwerpen houdt het CBRB bezig in de eerste 10 jaar van haar bestaan, maar door dit alles loopt een rode draad: de grote internationale beurscrisis van de jaren 30!

Nog geen maand na de oprichting van het CBRB is er als donderslag bij heldere hemel aan de overkant van de oceaan een beurscrisis. Deze crisis wordt een wereldcrisis en klopt ook aan de deur van de Rijn- en binnenvaart in Nederland. De crisis heeft de scheepvaart in zijn greep.

Eind 1930 is er een sterke verkeersdaling van vele miljoen tonnen bij Lobith en Rotterdam. In 1931 zet de daling nog verder in en in 1932 lijkt het dieptepunt van de depressie te zijn bereikt voor de Rijn- en binnenvaart

In 1933 is er lichte verbetering voor de Rijn- en binnenvaart merkbaar. Het verkeer in Rotterdam stijgt van 13 miljoen ton naar 15 miljoen ton. In Lobith wordt een vooruitgang van 1 miljoen ton geregistreerd. In 1934 zet deze verbetering door, al moeten we niet uit het oog verliezen dat dit jaar als een slecht waterjaar beschouwd moet worden. In Keulen wordt een gemiddelde waterstand van 1.50 meter gemeten. Naast de crisis ervaart de binnenvaart ook veel concurrentie van de spoorwegen en het wegverkeer. Deze zaken (waterstand, concurrentie) zijn onderwerpen die tot op de dag van vandaag nog steeds spelen.

In de bewogen jaren die volgen blijft de crisis een grote rol spelen, maar ook het nieuwe regime aan onze oostgrens begint meer en meer de aandacht van de wereld op te eisen. Duitsland zegt eenzijdig verdragen op en erkent de Akte van Mannheim uit 1886 niet meer. De politieke spanningen en dreigende oorlogsgevaar in Europa laten niet na de economische toestand ongunstig te beïnvloeden.

Van vrede naar oorlog in 1939 valt te lezen in het jaarverslag van het Centraal Bureau van de Rijn- en Binnenvaart. Bij de datum van 1 september 1939 word een splitsing gemaakt: vóór die datum wordt gesproken van een geleidelijk herstel uit de crisisjaren na 1929, van een verdere opleving in de bedrijven, een toenemend handelsverkeer en de afname van werkloosheid, na deze datum vindt er een radicale wijziging van het gehele economische beeld plaats. Dat de Rotterdamse haven de gevolgen van de oorlog het eerst ondervindt, ligt voor de hand: van meer dan 42 miljoen ton in 1938 naar 33 miljoen ton in 1939.

De jaren die volgen zijn de donkere oorlogsjaren!

Bron: De zilveren mijlpaal, grepen uit een kwart eeuw geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, K.F.H. Wolters in opdracht van het CBRB.De start van het CBRB in 1929

Over minder dan 9 maanden is de officiële geboortedatum van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en bestaat het CBRB 90 jaar. Nog vóórdat op 8 oktober 1929 de Koninklijke bewilliging op de statuten zijn verkregen, begint het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zijn werkzaamheden op 1 oktober 1929.


Oprichting
In de kringen van de Nederlandse binnenvaart werd al ruime tijd voor de oprichting de behoefte gevoeld aan een centraal bureau waar onderling de belangen en geschillen konden worden besproken.

Op 10 juni 1926 in Den Haag tijdens een vergadering van de Centrale Commissie van belanghebbenden bij de Binnenvaart wordt het idee van een centraal bureau geopperd. Deze gedachten krijgen zowel steun als tegenstand in de commissie. Voorstanders vinden het een sympathiek idee, maar tegenstanders zijn sceptisch. In de vergadering wordt uiteindelijk besloten dat de bestaande Centrale Commissie het initiatief tot oprichting van deze nieuwe organisatie in handen zal nemen. Dit is een eerste stap in een lange weg van 3 jaar tijd dat uiteindelijk leidt tot de geboorte van het CBRB.

 


Bestuur
Het eerste bestuur van het CBRB bestaat uit 8 leden, waarvan dhr. Nuy de voorzitter is. Alle ledengroepen van het CBRB zijn vertegenwoordigd in het bestuur: Rijnvaart, Rijnbeurtvaart, Tankvaart, Binnenlandse vaart, Binnenlandse Beurtvaart, Sleepvaart en Passagiersvaart. Bij de oprichting zijn verre weg de meeste leden individuele ondernemingen en enkele verenigingen.

Voor de officiële opening van het kantoor op 31 oktober 1929 aan de Stationsweg 147 in Den Haag zijn leden en andere genodigden welkom en zij sluiten de dag af met een diner. Dit is de start van een rijke geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Bron: De zilveren mijlpaal, grepen uit een kwart eeuw geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, K.F.H. Wolters in opdracht van het CBRB.
Ga naar boven