Werkterrein

A. Vervoersbeleid
 • structuurbeleid
 • marktbeleid
 • stimulerings- en investeringsbeleid
 • vestigingsbeleid
 • concurrentievoorwaarden
 • overheidstoezicht
B. Sociaal beleid
 • arbeidsvoorwaardenbeleid
 • sociale regelgeving
 • beroepsonderwijs
 • bemanningsregelgeving
 • arbeidsomstandighedenbeleid
 • arbeidsregelgeving
 • welzijn
C. Juridische zaken
 • publiekrecht
 • europees recht
 • internationaal recht
 • privaatrecht
 • fiscaal recht
D. Techniek, Nautiek
 • technische reglementering
 • nautische reglementering
 • specifieke kennis /vaardigheden
 • certificering
E. Milieu
 • milieu regelgeving
 • vervoer gevaarlijke stoffen
 • afvalstoffen
 • preventie
 • certificering
F. Veiligheid
 • veiligheidsnormering en reglementering
 • vervoer gevaarlijke stoffen
 • ongevallen
 • certificering
G. Infrastructuur
 • nationaal
 • internationaal
H. Onderzoek en Ontwikkeling
 • technisch
 • technologisch
 • economisch
 • sociaal
 • infrastructuur
 • organisatorisch
 • logistiek

I. Externe voorlichting, PR en
Public Affairs

J. Kwaliteit
 • lading
 • schip
 • bemanning
 • organisatie
K. Individuele belangenbehartiging L. ICT