CBRB Ledengroepen

Het CBRB kent ledengroepen in alle belangrijke deelmarkten en deelsectoren. Van elke ledengroep wordt een beeld gegeven wat zij betekent, in welke markt en sector zij opereert, en welke leden zij omvat.

De ledengroepen zijn:

Rond de binnenvaart zijn veel activiteiten ontwikkeld. Activiteiten die enerzijds voor het goed functioneren van onze sector onontbeerlijk zijn en die anderzijds zonder binnenvaart niet zouden bestaan. Een goed ontwikkeld netwerk bepaalt mede de kracht van een sector. Bij het CBRB zijn tientallen bedrijven aangesloten die hierbij een belangrijke rol spelen. Bedrijven die met de binnenvaart/met het CBRB werken aan een versterking van de rol van de bedrijfstak binnenvaart.